LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Rent maskinellt förvärv eller kvalitetslitteratur
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Sat, 22 May 2010 16:44:00 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (77 lines)


Nu har tydligen Malmö stadsbibliotek även släppt kontrollen över sitt
bokförvärv,
åtminstone enligt Christer Nylander. Han skriver på sin blogg om detta
skandalösa
förfarande. Kan kommersialiseringen gå längre? Ingenting förvånar numera när
grundläggande uppgifter mals ner.

Citat:

Om topplistor och bibliotekens roll

I tidskriften Svensk Bokhandel (Nr 7/2010) kan man läsa att Malmö
Stadsbibliotek låter internetbokhandeln Adlibris avgöra vilka böcker som
ska inköpas. Ansvarig på biblioteket är mycket nöjd med ordningen och
funderar på att införa ”ett rent maskinellt förfarande” där Adlibris
bästsäljarlistor blir helt avgörande för vilka böcker som ska erbjudas
bibliotekets besökare.

Det finns ingen anledning att ifrågasätta Adlibris affärsidé, men nog
väcker arrangemanget frågor om bibliotekets affärsidé. Malmö
Stadsbiblioteks förändring har tidigare varit mycket omdiskuterad.
Diskussionen får ett nytt skarpt ljus när funderingar på ny
inköpspolicyn nu avslöjas.

Det var ingen slump att de tidiga folkrörelserna lade kraft vid att
skapa bibliotek. Tanken var att var och en genom att bilda sig skulle få
ökad makt att forma sitt liv och göra sin röst hörd i samhällsdebatten.
Man skulle fördjupa sig, läsa klassikerna, förstå hur världen och makten
fungerade. Biblioteken blev en viktig faktor för att sprida kunskap och
förstärka demokratirörelsen.

Kvalitetslitteratur och därmed biblioteket är särskilt viktigt i tider
av snabb och omfattande förändring. Så var det när demokratin växte
fram, och så är det nu. I tider av globalisering och digitalisering ökar
vårt behov av att få hjälp att tolka och lära känna det nya.
Kvalitetslitteraturen blir viktigare. Bibliotek som erbjuder denna
kvalitetslitteratur, bildade bibliotekarier som hjälper låntagare att
hitta det de inte visste fanns, blir viktigare.

Jag har full förståelse för att bibliotek söker sin roll i ett
föränderligt medielandskap. Men när stadsbiblioteket i rikets tredje
stad överväger att låta en kommersiell aktörs topplistor avgöra vilka
böcker som ska köpas in, då söker man inte längre sin roll, då håller
man på att avsäga sig sin roll.

http://christernylander.blogspot.com/

Jan

--
De åsikter som framförs här är mina personliga
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University LibraryJan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager