LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Från en lärorik workshop
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 3 May 2010 14:43:31 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (48 lines)


Temaet var todelt. Første dag ga en innføring i fenomenet som ofte
omtales som Internettevolusjonens neste steg: Tim Berner-Lees visjon om
en «semantisk web» <http://www.w3.org/DesignIssues/Semantic.html>. Andre
dag drodlet vi rundt mulige plattformer for bibliotekteknologisk
samarbeid på tvers av landegrenser, organisasjoner og eksisterende
systemer.

En foreløpig oppsummering peker i retning av at (bibliotek)data må
ansees som og brukes til mer enn kartlegging av fysiske samlinger: Som
konkrete verktøy i en digital formidlingsprosess. Dette krever
imidlertid at vi henter dataene ut av de lukkede siloene
<http://en.wikipedia.org/wiki/Information_silo> hvor de befinner seg i
dag, og gjør dem allment tilgjengelige i fornuftige og brukbare
formater. En realisering av den semantiske webben innebærer i praksis
noe slikt, og gir oss samtidig konkrete verktøy til gjennomføringen.

http://www.biblioteklaboratoriet.no/blog/archive/2009/06/

Jan

--
De åsikter som framförs här är mina personliga
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University LibraryJan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager