LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Svensk Biblioteksforskning Nytt nummer
From: "[log in to unmask]" <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 18 Aug 2009 08:32:39 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (78 lines)


Nytt nummer av Svensk Biblioteksforskning 17/1
(Followed by a message in English )

Kära läsare!
Välkomna till det senaste numret av Svensk Biblioteksforskning. Numret är 
något försenade, dels beroende på att förhandlingarna kring att skapa en 
gemensam nordisk/baltisk tidskrift har stannat upp. Om förhandlingarna 
återupptas kommer vi att hålla er informerade om processen. I detta nummer 
av Svensk Biblioteksforskning erbjuder vi två granskade artiklar, en översikt av 
bibliotekssektorn och en recension av en avhandling. 

Raoul J. Granqvists välillustrerade och intressanta artikel är baserad på en 
undersökning på världsåskådningar som kommer till uttryck genom samlingen i 
ett finskt bibliotek, Läsesällskapet i Gamlakarleby, och som var aktiv under 
ryskt styre i perioden 1800 till ca. 1870. 

I sin artikel om informationskompetens Ola Pilerot analyserar de sätt som 
studenter från två olika discipliner använder information genom att jämföra de 
bibliografiska referenserna i uppsatser skrivna av design ingenjörstudenter och 
sjuksköterskestudenter. Studien leder till en diskussion om hur 
användarundervisning kan utvecklas genom att ta hänsyn till disciplinära 
karaktäristika redan i planering av användarutbildningar.  

Catarina Eriksson och Angela Zetterlund gör en översikt av bibliotekssektorn 
som de kallar ”svensk biblioteksgeografi”. Den inkluderar beskrivningar av 
institutionerna, organisatoriska aspekter, huvudaktörerna och relationerna 
dessemellan. 

Numret avslutas med Scans Kersti Nilssons recension av en doktorsavhandling, 
Kvinner, lesning og fascinasjon: ”Bestselgere” i bibliotek og kiosk (Pax forlag, 
2007) av Cecilie Naper från Avdelning för Journalistikk, Bibliotek&amp;#8208; og 
Informasjonsfag vid Høgskolen i Oslo. Avhandlingen tar sin utgångpunkt i Janice 
Radways klassiska studie om kvinnors läsning av romantiklitteratur, Reading the 
romance (1984). 

Numret finns tillgängligt via  
http://www.hb.se/wps/portal/bhs/forskning/publikationer/
Klicka vidare till Svensk Biblioteksforskning/Aktuellt nummer

Dear readers,
Welcome to the latest issue of Swedish Library Research. The issue is 
somewhat delayed partly because our negotiations to pool our resources by 
creating a Nordic/Baltic journal have stranded. If our negotiations are taken up 
again we will keep you informed of the process. This issue offers two peer-
reviewed articles an overview of the Swedish library sector and a review of a 
thesis. 

Raoul J. Granqvist’s well-illustrated and interesting article is based on a study 
of the world views expressed through the collection of the nineteenth century 
Finnish subscription library, Läsesällskapet i Gamlakarleby, that was active 
during Russian rule in the period 1800 to about 1870.

In his article on information literacy Ola Pilerot analyses the ways in which 
students from two different disciplines use information by comparing the 
bibliographic references in essays written by design engineering students and 
nursing students. This leads to a discussion on how information-literacy 
education can be developed by taking disciplinary traits into account in the 
planning stages.  

Catarina Eriksson and Angela Zetterlund have written an article on “Swedish 
library geography”. The article is an overview of the sector including basic 
institutions, organisational elements, the main actors and the relations 
between them. 

The issue is completed with Scans Kersti Nisson’s review of a doctoral thesis 
by Cecilie Naper at the Department of Journalism and Library and Information 
Science at Oslo University. The English title of the thesis, roughly translated, 
is Women, reading and fascination: best-sellers in libraries and bookstalls. The 
thesis takes a departure point in Janice Radway’s study, Reading the romance 
(1984), on women’s reading of romantic literature.

The issue is available via  
http://www.hb.se/wps/portal/bhs/forskning/publikationer/
click further on Svensk Biblioteksforskning/Aktuellt nummer 

Hälsningar
Frances Hultgren, 
For Swedish Library Research 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager