LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Vad nytt om Europeana?
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 31 Aug 2009 08:37:16 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (58 lines)


Vad stor sker sker tyst. Det har varit väldigt tyst om Europeana ett tag nu

Men enn rad stora problem finns och kommissionen vill ha ha in 
synpunkter på dessa:

"För att ta itu med dessa frågor inleder kommissionen i dag *ett 
offentligt samråd* om
Europeanas framtid och digitaliseringen av böcker som kommer att pågå 
till och med
den *15 november 2009*. Kommissionen ställer bland annat följande frågor:
Hur kan digitaliserat material göras tillgängligt för konsumenter i hela 
EU? Behövs
ett bättre samarbete med utgivarna om material som omfattas av upphovsrätt?
Bör man skapa europeiska register för verk av okända upphovsmän och utsålda
verk? Hur ska Europeana finansieras på lång sikt?

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1257&format=PDF&aged=0&language=SW&guiLanguage=en

En väg ut ur dessa problem är uppenbarligen att Europeana samarbetar med 
Google.
Samtal pågår mellan Google och det franska och italienska 
nationalbiblioteket med
stöd av kommisionären Vivianne Reading.

http://www.reuters.com/article/internetNews/idUSTRE57Q50A20090827


Jan


-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University Library Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager