LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Höglund och Wahlström om bibliotek i årets SOM-rapport
From: Peter Alsbjer <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 5 Aug 2009 14:45:37 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (31 lines)


Svensk höst heter årets rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Rapporten innehåller 34 kapitel om politik, medier och samhälle. Ett av kapitlen är skrivet av Lars Höglund och Eva Wahlström och handlar om bibliotek.
Mer info om rapporten finns på: http://www.som.gu.se/bocker/svensk_host_2009/svesnk_host.htm

Slutsatserna som kommer fram utgår från enkäter som gjorts under 2008:

- De som använder biblioteket mer sällan tenderar att ytterligare minska på sina biblioteksbesök.

- Sedan 1996 finns en tydlig neråtgående trend för bibliotekens bokutlåning (Minskningen beror enligt författarna fra på bättre tillgång till billiga böcker genom sänkt bokmoms, att antalet utlåningsställen minskat genom att filialer lagts ned och en ökad konkurrens om medieutbudet från TV-kanaler och internet). 

- Biblioteksbesöken minskar mer hos lågutbildade än högutbildade. Dvs klyftan ökar!

- Det individuella förtroendet för bibliotek ökar med antal biblioteksbesök.

- Bokhemlåning är viktigaste anledningen till biblioteksbesök, men andra skäl är viktiga: tillgången till sakkunnig hjälp, kulturevenemang (50-80-åringar), miljön och mötet med andra, tillgången till internet (15-29-åringar.)Eftersom ett viktigt skäl till biblioteksbesöket är att det finns tillgång till att personal att rådfråga, menar författarna att borde det vara något att fundera på för de som jobbar med att införa personalfri digital informationsförmedling.

- Biblioteksanvändare är mer negativa till bibliotek på entreprenad än de som sällan använder biblioteken. De allra flesta har dock ingen åsikt i frågan.

- Hög servicenivå: "Jämfört med andra typer av offentlig service är dessutom andelen mycket eller ganska nöjda klart högre för biblioteken än för övriga typer av service i kommunerna som ingår i undersökningen."

- Antalet nöjda med biblioteksservice är lägre på landsbygden än i städerna, vilket författarna tror har att göra med att filialer och bokbussar lagts ner. 

Höglund och Wahlström avslutar med en diskussion om bibliotekens roll i spåren av finanskrisen. De menar att färre förvärvsarbetande betyder att fler personer kommer in i utbildningar och att detta innebär ett större tryck på biblioteken. Man menar också att potentialen för bibliotekens samhällsroll är gynnsamt:
"Utvecklingen innebär ökande informationsflöden och ökade behov av information. Det finns därför plats för flera olika informationsvägar, tekniker och medier, men därmed också för mer av råd och hjälpmedel att sortera i informationsflödet och värdera information av skiftande trovärdighet."
Peter Alsbjer

http://peterals.wordpress.com
  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager