LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: [BIBLIST] Starka flickor?
From: Karin Mossed <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 8 May 2009 12:46:13 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (224 lines)


En lång och krånglig benämning i ett kort, litet mail:

I Barnbokstipsets 4:e upplaga heter en av de nya avdelningarna "Flicka
eller pojke - eller spelar det någon roll?". 

Det är en på tok för lång term för att kunna fungera som ämnesord, men
vi valde ändå att använda den som rubrik eftersom "Flicke eller
pojke..." är ett mer lättförståeligt begrepp än "Genusfrågor".
Temahyllorna på biblioteken i Haninge har numera avdelningar med samma
tekniskt otympliga men intellektuellt lättfattliga term. 

Vänliga hälsningar, 
Karin Mossed
Västerhaninge bibliotek

>>> Lena Lundgren <[log in to unmask]> 05/08/09 12:34 
>>>
Helt klart är termen Starka flickor besvärlig och vi diskuterade den
också mycket när vi arbetade med ämnesordslistan. Men eftersom orden
den
listan i största möjliga utsträckning skulle utgå från hur människor
faktiskt frågar, valde vi ändå Starka flickor. En annan utgångspunkt
har
varit hur barn frågar och då är Självständiga barn inte heller något
riktigt bra begrepp. Är det bara vuxna som frågar efter det här och
näraliggande ämnen, eller gör barn det också och hur uttrycker de sig
i så fall? 

Hälsningar
Lena Lundgren
Regionbibliotek Stockholm
som var med och sammanställde ursprungslistan


>>> Marika Andersson <[log in to unmask]> 2009-05-06 21:28:45
>>>
Utifrån Unos resonemang behöver vi ett nytt ämnesord, nämligen
”Snälla män”. Det finns inga dolda värderingar bakom
begreppet. Det är bara att läsa tidningarna och betrakta den krassa
verkligheten så förstår vi varför.

Marika Andersson
Musikbiblioteket i Gävle

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
[mailto:[log in to unmask]] För Uno Nilsson
Skickat: den 6 maj 2009 12:54
Till: [log in to unmask] 
Ämne: Re: [BIBLIST] Starka flickor?

Hej, Sara,
Det handlar inte i sig om starka flickor, det handlar om förebilder.
Det betyder inte inte per definition att alla flickor är svaga, men
att
de kan sträva emot att bli starka i sin flickroll. Visst, man kan peta
här och hitta där. Men begreppet starka flickor, eller kvinnor om du
så vill, är gångbart så länge männen är de starkare. Dit har vi ännu
inte nått, eller enna? Men om du vill bli störd så får du, jag blir
det
inte, ser framför mig en värld där flickorna faktiskt kan vara just
det:
starka och självständiga flickor. Som min hustru, som många av mina
vänner, som mina barn som lyckats bli just starka flickor. Jovisst,
att säga så kan innebära att begreppet flicka inte är starkt nog,
men...
Det finns inga dolda värderingar bakom begreppet, det finns bara den
krassa verkligheten. Läs tidningen varje dag så förstår du. Håller
helt
med dig i allt annat. Jämställd är att leva!!! Uno
________________________________
Date: Wed, 6 May 2009 10:28:37 +0200
From: [log in to unmask] 
Subject: Re: [BIBLIST] Starka flickor?
To: [log in to unmask] 

Åh så skönt att det är fler än jag som reagerar på ämnesordet Starka
flickor. Det har stört mig i många år! När man tänker efter på saken
så
låter termen mer och mer absurd - starka på vilket sätt? Finns det
svaga
flickor? Är Starka/svaga pojkar en motsvarighet? Och om det är tänkt
att
Starka flickor ska representera böcker som handlar om normbrytande,
könsrollsöverskridande protagonissor, hur klassar vi böckerna som
handlar om motsvarande pojkar? Bör Mjuka män och Morska morsor också
införas bland begreppen?

Ärligt talat, ska vi inte bara ta och strunta i övertydligheten, hur
välmenande den  än är? Som ämnesord betraktat är väl Självständiga
barn snäppet mindre polariserande än Starka flickor, även om jag
personligen anser att vi pratar om grader i helvetet... Jag håller med
Sanna Ulfsparre när hon problematiserar självständigheten, och jag
skulle hellre vilja att vi kallade en spade för en spade 
och
etiketterade de böcker som avser att utgöra inlägg i genusdebatten med
rätt term. Så gör vi ju med facklitteraturen. Och jag vet med
säkerhet att det finns barnlitteraturkonsumenter som saknar
ämnesordet Genus Ett eller annat när de söker efter såväl skön- som
facklitteratur för barn. Å andra sidan saknar jag erfarenhet av
klassificering, och inser att det förmodligen finns betydligt fler
parametrar att ta hänsyn till än jag kan överblicka från mitt
begränsade
perspektiv.

Även om jag själv inte sitter inne med problemets lösning så är jag
glad över att frågan lyfts, och jag applåderar SBI:s
redaktionskommittés
initiativ! Jag kommer med stort intresse att följa dess utveckling.

Vänliga hälsningar, Sara Fältskog Eldros
Initiativtagare till och sammankallande för Svensk Biblioteksförenings
nätverk för jämställdhet på bibliotek

________________________________
Date: Wed, 6 May 2009 02:17:26 +0200
From: [log in to unmask] 
Subject: Re: [BIBLIST] Starka flickor?
To: [log in to unmask] 

Hej!

Jag tycker att detta är mycket vettiga tankar. När jag först hörde
ämnesordet "Starka flickor" hajade jag till, just eftersom det blir
ett sådant skapande av normer att bedöma vad som är starkt. Är det
inte
starkt att vara omvårdande och empatisk likväl som att vara modig och
kaxig? Budskapet vi vill föra fram till barn är väl att det starka och
viktiga är att vara den man är och inte kompromissa med det. I min
värld
är Kulla-Gulla, Anne på Grönkulla och Cherry Ames lika starka som
Pippi
Långstrump, även om de omfattar många traditionellt "känsliga" och
omvårdande egenskaper. Jag undrar vidare vad som ska finnas med i
begreppet "Självständiga barn"? Många barnböcker skrivs ju med barnet
i
centrum, ofta utan vuxna med. De är sina egna agenter i berättelserna.
För övrigt är det ju inte alltid dessa böcker handlar om barn. "Vem
är arg?" är en bok som bryter mot könsnormer utan att använda sig av
mänskliga barn. Vad innebär det att vara självständig? Är Lill-Zlatan
självständig i sin svartsjuka på morbror Rarings Steve? Detta är ju
snarare ett tecken på beroende sprungen ur kärlek. Men samtidigt är
hon
väldigt normbrytande och självständig på många andra sätt. Ett förslag
kanske skulle vara att skapa ett ämnesord "Normbrytande berättelser",
för att få in dessa aspekter. Kanske går det även att göra
underkategorier som "Normbrytande berättelser - genus" eller
"Normbrytande berättelser - etnicitet". Ja, det är mina tankar i
frågan,
hoppas att det tillför något!

Hälsningar
Sanna Ulfsparre
Den den 5 maj 2009 16:10 skrev sbidisken
<[log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>>:


Vad är en stark flicka?

Genusfrågor har de senaste åren − återigen får man väl säga − blivit
ett hett debattämne inom olika områden, inte minst i skola och
förskola.
I barnbokens värld har flera nya förlag (t ex Olika, Vilda, Vombat och
Sagohuset) med uttalad värdegrund och med ambitionen att ge ut böcker
som inte befäster invanda normer och könsroller uppstått.
Samtida bilderböcker har tidvis kritiserats för att skildra
initiativrika och kavata små pojkar, medan flickorna, om de alls
funnits
som ledande gestalter, ofta blivit tilldelade mer traditionella
könsroller. Men under senare år har det kommit allt fler bilderböcker
med aktiva och självständiga flickor − kanske som ett svar på
kritiken.
Som hjälp för pedagoger på olika stadier, inte minst i förskolan,
ville
biblioteken hjälpa till med att föreslå titlar där både flickor och
pojkar kan få ta del av ett könsmönster som bryter mot invanda roller.

Ämnesordet ”Starka flickor” infördes därför för några år sedan i
den ämnesordslista med hundratals termer som är hjälpmedel för alla
som
söker barn- och ungdomsböcker i olika genrer, ämnen och motiv.
Ämnesorden är standardiserade och används på de flesta bibliotek. Så
långt är allt gott 
och väl men vad är starka flickor − egentligen?! Om
man inte är en Pippi Långstrump? Kan det vara så att om en kvinnlig
huvudperson beskrivs med traditionellt manliga egenskaper, ja då blir
hon en ”stark flicka”? (Och: finns det också starka pojkar kan man
fråga sig.)
Kan det kort sagt vara så att man, trots det goda syftet, egentligen
förstärker de traditionella könsrollerna genom att använda en term
som starka flickor? För att komma ifrån den polarisering av egenskaper
som kan uppkomma med begreppet starka flickor borde man kanske
nyansera
begreppet. Så tänkte i alla fall Redaktionskommittén för indexering av
skönlitteratur (barnämnesord) när den sammanträdde på Svenska
barnboksinstitutet den 29 april. Redaktionskommittén föreslår att man
istället använder ämnesordet Självständiga barn (gärna i kombination
med
Flickor respektive Pojkar om det är tillämpligt).

Kontakta oss gärna med synpunkter och frågor, om detta eller om andra
aspekter av ämnesordsindexering. Ämnesordslistorna för indexering av
skönlitteratur ägs av Biblioteksföreningen och finns att ladda ner på
http://www.biblioteksforeningen.se/.  Där finns även information om
redaktionskommittén arbete och möjlighet att lämna förslag på nya ord
till redaktionskommittén. Ämnesorden för barn finns även sökbara i
Svenska Ämnesord http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/.


Svensk Biblioteksförenings redaktionskommitté för indexering av
skönlitteratur

--
"Sometimes it is better to light a flamethrower than curse the
darkness” Terry Pratchett
________________________________
Lägg till karta och vägbeskrivning för din fest. Visa
vägen!<http://www.microsoft.com/windows/windowslive/events.aspx>
________________________________
Dela foton på ett smidigt sätt med Windows Live™ Photos. Dra och
släpp<http://www.microsoft.com/windows/windowslive/photos.aspx>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager