LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: [BIBLIST] Starka flickor?
From: Marika Andersson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 6 May 2009 21:28:45 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (64 lines)


Utifrån Unos resonemang behöver vi ett nytt ämnesord, nämligen ”Snälla män”. Det finns inga dolda värderingar bakom begreppet. Det är bara att läsa tidningarna och betrakta den krassa verkligheten så förstår vi varför. 
 
Marika Andersson 
Musikbiblioteket i Gävle 
 
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Uno Nilsson 
Skickat: den 6 maj 2009 12:54 
Till: [log in to unmask] 
Ämne: Re: [BIBLIST] Starka flickor? 
 
Hej, Sara, 
Det handlar inte i sig om starka flickor, det handlar om förebilder. Det betyder inte inte per definition att alla flickor är svaga, men att de kan sträva emot att bli starka i sin flickroll. Visst, man kan peta här och hitta där. Men begreppet starka flickor, eller kvinnor om du så vill, är gångbart så länge männen är de starkare. Dit har vi ännu inte nått, eller enna? Men om du vill bli störd så får du, jag blir det inte, ser framför mig en värld där flickorna faktiskt kan vara just det: starka och självständiga flickor. Som min hustru, som många av mina vänner, som mina barn som lyckats bli just starka flickor. Jovisst, att säga så kan innebära att begreppet flicka inte är starkt nog, men... Det finns inga dolda värderingar bakom begreppet, det finns bara den krassa verkligheten. Läs tidningen varje dag så förstår du. Håller helt med dig i allt annat. Jämställd är att leva!!! Uno 
________________________________ 
Date: Wed, 6 May 2009 10:28:37 +0200 
From: [log in to unmask] 
Subject: Re: [BIBLIST] Starka flickor? 
To: [log in to unmask] 
 
Åh så skönt att det är fler än jag som reagerar på ämnesordet Starka flickor. Det har stört mig i många år! När man tänker efter på saken så låter termen mer och mer absurd - starka på vilket sätt? Finns det svaga flickor? Är Starka/svaga pojkar en motsvarighet? Och om det är tänkt att Starka flickor ska representera böcker som handlar om normbrytande, könsrollsöverskridande protagonissor, hur klassar vi böckerna som handlar om motsvarande pojkar? Bör Mjuka män och Morska morsor också införas bland begreppen? 
 
Ärligt talat, ska vi inte bara ta och strunta i övertydligheten, hur välmenande den  än är? Som ämnesord betraktat är väl Självständiga barn snäppet mindre polariserande än Starka flickor, även om jag personligen anser att vi pratar om grader i helvetet... Jag håller med Sanna Ulfsparre när hon problematiserar självständigheten, och jag skulle hellre vilja att vi kallade en spade för en spade och etiketterade de böcker som avser att utgöra inlägg i genusdebatten med rätt term. Så gör vi ju med facklitteraturen. Och jag vet med säkerhet att det finns barnlitteraturkonsumenter som saknar ämnesordet Genus Ett eller annat när de söker efter såväl skön- som facklitteratur för barn. Å andra sidan saknar jag erfarenhet av klassificering, och inser att det förmodligen finns betydligt fler parametrar att ta hänsyn till än jag kan överblicka från mitt begränsade perspektiv. 
 
Även om jag själv inte sitter inne med problemets lösning så är jag glad över att frågan lyfts, och jag applåderar SBI:s redaktionskommittés initiativ! Jag kommer med stort intresse att följa dess utveckling. 
 
Vänliga hälsningar, Sara Fältskog Eldros 
Initiativtagare till och sammankallande för Svensk Biblioteksförenings nätverk för jämställdhet på bibliotek 
 
________________________________ 
Date: Wed, 6 May 2009 02:17:26 +0200 
From: [log in to unmask] 
Subject: Re: [BIBLIST] Starka flickor? 
To: [log in to unmask] 
 
Hej! 
 
Jag tycker att detta är mycket vettiga tankar. När jag först hörde ämnesordet "Starka flickor" hajade jag till, just eftersom det blir ett sådant skapande av normer att bedöma vad som är starkt. Är det inte starkt att vara omvårdande och empatisk likväl som att vara modig och kaxig? Budskapet vi vill föra fram till barn är väl att det starka och viktiga är att vara den man är och inte kompromissa med det. I min värld är Kulla-Gulla, Anne på Grönkulla och Cherry Ames lika starka som Pippi Långstrump, även om de omfattar många traditionellt "känsliga" och omvårdande egenskaper. Jag undrar vidare vad som ska finnas med i begreppet "Självständiga barn"? Många barnböcker skrivs ju med barnet i centrum, ofta utan vuxna med. De är sina egna agenter i berättelserna. För övrigt är det ju inte alltid dessa böcker handlar om barn. "Vem är arg?" är en bok som bryter mot könsnormer utan att använda sig av mänskliga barn. Vad innebär det att vara självständig? Är Lill-Zlatan självständig i sin svartsjuka på morbror Rarings Steve? Detta är ju snarare ett tecken på beroende sprungen ur kärlek. Men samtidigt är hon väldigt normbrytande och självständig på många andra sätt. Ett förslag kanske skulle vara att skapa ett ämnesord "Normbrytande berättelser", för att få in dessa aspekter. Kanske går det även att göra underkategorier som "Normbrytande berättelser - genus" eller "Normbrytande berättelser - etnicitet". Ja, det är mina tankar i frågan, hoppas att det tillför något! 
 
Hälsningar 
Sanna Ulfsparre 
Den den 5 maj 2009 16:10 skrev sbidisken <[log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>>: 
 
 
Vad är en stark flicka? 
 
Genusfrågor har de senaste åren − återigen får man väl säga − blivit ett hett debattämne inom olika områden, inte minst i skola och förskola. I barnbokens värld har flera nya förlag (t ex Olika, Vilda, Vombat och Sagohuset) med uttalad värdegrund och med ambitionen att ge ut böcker som inte befäster invanda normer och könsroller uppstått. 
Samtida bilderböcker har tidvis kritiserats för att skildra initiativrika och kavata små pojkar, medan flickorna, om de alls funnits som ledande gestalter, ofta blivit tilldelade mer traditionella könsroller. Men under senare år har det kommit allt fler bilderböcker med aktiva och självständiga flickor − kanske som ett svar på kritiken. Som hjälp för pedagoger på olika stadier, inte minst i förskolan, ville biblioteken hjälpa till med att föreslå titlar där både flickor och pojkar kan få ta del av ett könsmönster som bryter mot invanda roller.  Ämnesordet ”Starka flickor” infördes därför för några år sedan i den ämnesordslista med hundratals termer som är hjälpmedel för alla som söker barn- och ungdomsböcker i olika genrer, ämnen och motiv. Ämnesorden är standardiserade och används på de flesta bibliotek. Så långt är allt gott och väl men vad är starka flickor − egentligen?! Om man inte är en Pippi Långstrump? Kan det vara så att om en kvinnlig huvudperson beskrivs med traditionellt manliga egenskaper, ja då blir hon en ”stark flicka”? (Och: finns det också starka pojkar kan man fråga sig.) 
Kan det kort sagt vara så att man, trots det goda syftet, egentligen förstärker de traditionella könsrollerna genom att använda en term som starka flickor? För att komma ifrån den polarisering av egenskaper som kan uppkomma med begreppet starka flickor borde man kanske nyansera begreppet. Så tänkte i alla fall Redaktionskommittén för indexering av skönlitteratur (barnämnesord) när den sammanträdde på Svenska barnboksinstitutet den 29 april. Redaktionskommittén föreslår att man istället använder ämnesordet Självständiga barn (gärna i kombination med Flickor respektive Pojkar om det är tillämpligt). 
 
Kontakta oss gärna med synpunkter och frågor, om detta eller om andra aspekter av ämnesordsindexering. Ämnesordslistorna för indexering av skönlitteratur ägs av Biblioteksföreningen och finns att ladda ner på http://www.biblioteksforeningen.se/.  Där finns även information om redaktionskommittén arbete och möjlighet att lämna förslag på nya ord till redaktionskommittén. Ämnesorden för barn finns även sökbara i Svenska Ämnesord http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/. 
 
 
Svensk Biblioteksförenings redaktionskommitté för indexering av skönlitteratur 
 
 
 
 
 
-- 
"Sometimes it is better to light a flamethrower than curse the darkness” Terry Pratchett 
________________________________ 
Lägg till karta och vägbeskrivning för din fest. Visa vägen!<http://www.microsoft.com/windows/windowslive/events.aspx> 
________________________________ 
Dela foton på ett smidigt sätt med Windows Live™ Photos. Dra och släpp<http://www.microsoft.com/windows/windowslive/photos.aspx> 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager