LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Trender inom humsam-forskning
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 29 May 2009 10:53:06 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (76 lines)


Ny spännande rapport! Helgen är räddad!

Jan

Internationell debatt och ny rapport:
Trender inom humsam-forskning
24-25 april möttes europeiska forskare i en debatt i Uppsala om 
utvecklingen inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 
Symposiet arrangeras av Europeiska kommissionen, Vetenskapsrådet och 
Swedish Collegium for Advanced Study, SCAS.
Symposiet tog sin utgångspunkt i den nyligen publicerade rapporten 
"Emerging Trends in Socio-economic Sciences and Humanities in Europe". 
Centrala frågeställningar är hur forskningens utveckling speglar Europas 
tillstånd med kantrande befolkningskurvor, det framväxande 
spänningsfältet mellan religion och politik, ekonomiska kriser och de 
dagliga klimatlarmen och hur Europa kan utvecklas som en kunskapsbaserad 
ekonomi.
Rapporten är författad av tolv olika human- och samhällsvetare i Europa. 
Vetenskapsrådets huvudsekreterare Arne Jarrick är en av författarna:


Varför behövs en sådan här rapport?
– Forskarvärlden, liksom den andra världen — den som forskningen 
förhoppningsvis handlar om — behöver få hjälp med att få lätt åtkomliga, 
sammanfattande överblickar över forskningen. Till det kan sådana här 
rapporter hjälpa. Problemet är bara att rapporten inte bygger på 
systematiskt arbete, utan bäst kan karaktäriseras som "informed 
guesswork". Men, nästa version blir säkert bättre förankrad. Syftet är 
att effektivisera forskningen.

Vilken trend tycker du är mest tydlig om man ser till hela Europa?
– Skulle jag gissa — märk väl GISSA! — vore det forskning som på olika 
sätt knyter an till två sammanhängande fenomen i senare års 
samhällsutveckling: problemen med välfärdsregimerna/-politiken och 
relationerna mellan Europas gamla och nya medborgare. Dessa ting hänger 
i sin tur samman med den ständigt fortskridande globaliseringen.

Avviker Sveriges satsningar inom humaniora och samhällsvetenskap på 
något sätt från övriga Europas?
– Möjligen är spridningen mellan olika forskningsintressen större i 
länder där den forskarinitierade forskningens ställning är starkare. I 
så fall skulle diversiteten vara större i Sverige än i till exempel 
Tyskland. Men, detta återstår att ta reda på.

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/reports_en.html

Jan

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University Library Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager