LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] Bedrövligtoch pinsamt
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 11 May 2009 13:52:36 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (129 lines)


Syftet med denna grönbok är att stimulera till debatt om hur ny kunskap 
av betydelse för
forskning, vetenskap och utbildning bäst kan spridas via Internet.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0466:FIN:SV:PDF

Jan
>
>  
>
>  
>
>  
>
> I Sverige, som i vissa andra länder, var det så att regeringen (i vårt 
> fall justitiedepartementet) samlade upp synpunkterna från olika 
> myndigheter och sedan skrev ett svar som gick vidare till 
> EU-kommissionen. Det svaret finns att hitta på 
> http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/copyright_neighbouring/consultation_copyright/government_sweden/_SV_1.0_&a=d 
> <http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/copyright_neighbouring/consultation_copyright/government_sweden/_SV_1.0_&a=d>
>
>  
>
>  
>
> KB skrev alltså, genom sin verksjurist, ett svar till 
> justitiedepartementet.
>
>  
>
> Bland organisationerna var SFIS (Svensk Förening för 
> Informationsspecialister) den enda som svarade, och i detta fall gick 
> svaret direkt till kommissionen.
>
>  
>
> Myndigheternas (t.ex. KB:s) remissvar gick inte direkt till kommissionen.
>
> KB:s svar går att läsa på KB:s webbplats www.kb.se <http://www.kb.se/>
>
>  
>
> Sara Bengtzon
>
> Kommunikationschef
>
> KB
>
>  
>
> >
> > Quoting Jan Szczepanski <[log in to unmask]>:
> >
> > > Över tre hundra svar har kommit in på EU-rapporten Copyright in the
> > > Knowledge Economy
> > > 
> http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm#greenpaper
> > >
> > > "The Green Paper is an attempt to organise this debate and point to
> > > future challenges in fields
> > > that have not been a focal point up to now, e.g. scientific and
> > > scholarly publishing, and the role
> > > of libraries, researchers and the persons with a disability."
> > >
> > > Samtliga svar finns nu publicerade på nätet
> > > 
> http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/copyright_neighbouring/consultation_copyright&vm=detailed&sb=Title
> > >
> > > Inga bibliotek, universitet, biblioteksorganisationer, myndigheter
> > > eller branschorganisationer i Sverige har svarat.
> > > Det är bedrövligt och det är pinsamt att från svenskt håll en så
> > > stor och viktig fråga och hett debatterad fråga inte
> > > röner något intresse.
> > >
> > > Heder till Karl Sigfrid, moderat riksdagsman från Stockholm, för att
> > > han finns med på listan!
> > > 
> http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/copyright_neighbouring/consultation_copyright/sigfrid_parliament/_SV_1.0_&a=d
> > > http://sigfrid.wordpress.com/
> > >
> > > Jan
> > >
> > > --
> > > De åsikter som framförs här är mina personliga och inte ett uttryck
> > > för Göteborgs universitets-
> > > biblioteks hållning
> > >
> > >
> > > Opinions expressed here are my own and not
> > > those of the Gothenburg University Library Jan Szczepanski
> > > Förste bibliotekarie Goteborgs universitetsbibliotek Box 222
> > > SE 405 30 Goteborg, SWEDEN Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797
> > > E-mail: [log in to unmask]
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> En åt gången eller alla samtidigt? Få senaste nytt om dina vänner på 
> en och samma plats. 
> <http://www.microsoft.com/sverige/windows/windowslive/products/social-network-connector.aspx>
>

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University Library Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager