LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: [Fwd: brev om bibliotek]
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 29 May 2009 12:57:45 +0200
Content-Type:multipart/mixed
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (76 lines) , brev om bibliotek.eml (5 kB)Hej Monica,

Tack för svaret.Det positiva anslaget inger hopp.

Jag läser in ett postivt intresse från kulturministerns sida
till att ge alla medborgare tillgång till vårt kulturarv och
till vår vetenskap och forskning.

Tyvärr kostar det en massa pengar men säg att vi avsätter
50 miljoner kronor i tjugo år. Det skulle bli en miljard. I
Norge har den siffran nämnts. I Grekland har redan flera
miljarder använts.

Vår kulturminister skulle bli ihågkommen i långeliga tider
för ett sådant djärvt och framåtsyftande initativ.

Kritikerna av den nuvarande kulturpolitiken skulle blekna
och tystna.

Kommande generationer skulle uttrycka uppskatta och beröm
för att vår generation åtminstone hade höga tankar om det
nationella kulturarvet även om vi i övrigt lämnar en plundrad
och nedsmutsad värld i arv.

Regeringen ger ett intryck av att mest uppfatta nätet som ett
problem som behöver övervakas och inskränkas. Det är trist.
Det är inte justitiedepartmentet som ska bedriva kulturpolitik.

Inom EU byggs nu upp en mäktig portal, Europeana, som
skulle kunna bli den plattform som vi kan utgå från om vi
vill vara en del av den europeiska kulturen och den europeiska
vetenskapen och forskningen.

Min önskan är inte stor och kan sammanfattas i orden

Öppna våra arkiv, bibliotek och museer.

Än en gång, tack för ett positivt svar.

Hälsningar

Jan


-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University Library Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager