LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Kolonial mentalitet?
From: Tove Kjellander <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 14 May 2009 11:54:06 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (70 lines)


Varför så insinuant? Att tro att det gäller illvilja hos större delen av 
Sveriges bibliotekarier.
Kan det tänkas att marknadsföringen fungerat illa?
Det skulle vara betydligt trevligare om du bara upplyste om att skriften 
finns.
mvh
Tove Kjellander/Örebro


Jan Szczepanski skrev:
> Barnombudsmannen gav ut 2008 skriften "Rätten till delaktighet och 
> inflytande för samiska barn och ungdomar".
>
> Skriften finns bara vid ett bibliotek: Svenskt fjäll- och samemuseum, 
> bibliotek Ajtt
>
> Uppenbarligen finner det svenska samhället saken ointressant eftersom 
> inget annat bibliotek enligt LIBRIS
> har införskaffat skriften varken i elektronisk eller i pappersform. 
> Detta är kanske en av anledningarna till varför
> rapporten kommit till. För att väcka intresset.
>
> Ett sätt att utöva makt är att utesluta eller osynliggöra.
>
> http://www.bo.se/files/publikationer,%20pdf/samerapporten_080516.pdf
>
> "Rapporten innehåller förslag på åtgärder till beslutsfattare samt 
> översättningar av FN:s konvention om
> barnets rättigheter i lättlästa versioner på språken: nordsamiska, 
> finska, norska, svenska."
>
>
> Jan
>
>
>
>
> De åsikter som framförs här är mina personliga och inte ett uttryck 
> för Göteborgs universitets-
> biblioteks hållning
>
>
> Opinions expressed here are my own and not
> those of the Gothenburg University Library
>
>
> Jan Szczepanski
> Förste bibliotekarie Goteborgs universitetsbibliotek Box 222
> SE 405 30 Goteborg, SWEDEN Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
> E-mail: [log in to unmask]
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>  


-- 
Tove Kjellander
Bibliotekarie
Örebro universitetsbibliotek
701 82 Örebro
Sweden
Telefon 019-303564
Mobil 0708-277314

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager