LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

SV: [BIBLIST] Antal kursböcker per antal studenter - kanske mera elektroniskt?

From:

Johnny Carlsson <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 12 Feb 2009 17:43:50 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Behovet av kursböcker är nog omättligt.

"Enligt 1 kap.10 § högskoleförordningen skall utbildningen vid högskolan vara avgiftsfri. Det
betyder inte att utbildningen är kostnadsfri för studenterna. Lagstiftaren har t.ex. uttalat att
studenterna skall betala kurslitteratur, studiematerial och hjälpmedel för personligt bruk."

Källa: Högskoleverket
Studenternas kostnader i samband med högskoleutbildning
http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800081165/2003-12-16_kostnader.pdf
(inte registrerad i LIBRIS ...)

Det är inte alltid lärarna förväntar sig att bibliotek ska svara för studenternas kursböcker.

De universitets- och högskolebibliotek som skaffar kursboksexemplar vill inte alltid låna ut dem till andra än sina egna studenter.
I fjärrlånesammanhang förekommer en hel del beställningar på kurslitteratur som cirkulerar runt, ofta med negativa svar.
Om det gäller svenska kursböcker skulle de ofta vara billigare att anskaffa än att fjärrlåna.

Kanske kan de närmare 300 e-böckerna från t ex Studentlitteratur som är tillgängliga på många folkbibliotek minska trycket på pappersexemplaren och göra dem mera tillgängliga även för studenterna? Se: http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/11797 och http://elib.se/bibliotek/

Med vänlig hälsning


Johnny Carlsson, 1:e bibliotekarie
Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket
Box 200, 171 77 STOCKHOLM
Tel 08-524 84040, fax 08-524 84 320
http://ki.se/ub


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager