LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] Ohfh?
From: Miguel Benito <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 13 Feb 2009 13:57:26 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (137 lines)


Det är bra att frågan om terminologi hålls levande.
Jag tror dock att biblioteken bör behålla gamla termer under längre 
tid, samtidigt som man ska kunna anpassa klassifikationssystemen så 
att den nya terminologin kommer med. Ibland ser det ut som om man bara 
kan använda en term i taget, vilket är fel.

Ang. "handikapp" är termen visst på väg att bytas ut,och det är bra 
utifrån Socialstyrelsens nya rekommendationer. Handikappombudsmannen 
har dock funnits fram till 31 december 2008, det är alltså bara sex 
veckor sedan som tjänsten försvann.

Den nya myndigheten "Diskrimineringsombudsmannen" skriver bl.a. på sin 
hemsida:
"Möjlighet till handikapparkering i garaget".

Man kanske kunde anmäla Diskrimineringsombudsmannen för olämpligt språkbruk?

Hälsn
Miguel Benito

-- 
www.taranco.eu
página hispano-sueca de Miguel Benito
tel. +46-33136070
Correo: Katrinedalsgatan 43,
504 51 Borås, Suecia


Quoting Viktorsson Elisabet <[log in to unmask]>:

> Frågan har diskuterats flera gånger i Svensk biblioteksförenings  
> kommitté för Klassifikationssystem för svenska bibliotek  
> (SAB-systemet), bl.a. inför 8. uppl. Terminologin kring  
> funktionsnedsättning är ett återkommande problem och kommittén  
> skulle gärna vilja få en varaktig lösning. Senaste beslutet i frågan 
> togs 2008-09-15, då den avfördes tills vidare:
>
>
> Efter diskussion konstaterades att kommittén i nuläget avstår från  
> att byta ut termerna handikapp/funktionshinder mot  
> funktionsnedsättning. I allmänt språkbruk är fortfarande termerna  
> handikapp/funktionshinder mest frekventa.
>
>
> Jag vill också passa på att informera om de formulär som nu finns  
> för frågor och förslag på kommitténs hemsida under "Klassifikation"  
> på http://www.biblioteksforeningen.org/  
> <blocked::http://www.biblioteksforeningen.org/> !
> Bästa hälsningar,
> Elisabet Viktorsson
> (adj sekreterare)
>
>
> _________________________
>
> Elisabet Viktorsson
>
> Katalogisering
>
>
>
> BTJ
>
> Scheelevägen 18
>
> 221 82 Lund
>
> Tel 046 18 02 87
>
> Fax 046 30 63 34
>
> [log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>
>
>
>
> www.btj.se <http://www.btj.se/>
>
>
>
> ________________________________
>
> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services  
> [mailto:[log in to unmask]] För Juntunen Johanna
> Skickat: den 11 februari 2009 15:50
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: [BIBLIST] Ohfh?
>
>
>
> Hej!
>
> Ska hyllan Ohfh heta "Handikappade" med tanke på Socialstyrelsens  
> rekommendationer?
>
>
> "2007-10-10 Nyhet
>
> Bort med termen handikapp
>
>
>
> Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om revidering av  
> termerna funktionsnedsättning och handikapp. Funktionsnedsättning  
> och funktionshinder är inte längre synonymer, funktionshinder blir  
> en egen term och handikapp utgår.
>
>
>
> I och med detta definieras begreppet funktionsnedsättning:  
> nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. 
> Begreppet funktionshinder definieras: begränsning som en  
> funktionsnedsättning innebär för en person i relation till  
> omgivningen. För båda termerna avråds handikapp som synonym.
>
>
>
> En viktig konsekvens är att funktionshinder inte är något som en  
> person har utan det är miljön som är funktionshindrande."
>
>
>
>
> Källa: http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/2007/Q4/nyh071010b.htm
>
>
>
> Hälsningar:
>
> Johanna Juntunen & Anna Fahlbeck
>
> Linköpings stadsbibliotek
>
>
>
>
>
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager