LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: KB får mer att göra
From: Jan Magnusson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 13 Feb 2009 15:09:28 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (53 lines)


Den nyss framlagda Kulturutredningen verkar vilja utöka KB:s roll!! Kul! 
Men kommunbiblioteken kommer ju inte in under statens färla (kommunal 
självbestämmanderätt), så det blir ett "litet" glapp i KB:s 
myndighetsområde i alla fall. ;-))

"Kungl. biblioteket har som nationalbibliotek en central roll på
biblioteksområdet. Verksamheten vid Kungl. biblioteket är i dag
primärt inriktad på de behov som finns för områdena högre
utbildning och forskning. Som vi nämnt ovan har Statens kulturråd
ett visst ansvar för bl.a. ärenden om folkbibliotek. Det finns alltså i
dag inte någon statlig myndighet som har ett uttalat ansvar för det
samlade biblioteksväsendet.

Vi har ovan argumenterat för att det från ett medborgarperspektiv
finns skäl för ökad samordning mellan olika delar av
biblioteksväsendet. En samordning skulle ge såväl studerande och
forskare som en bred allmänhet förbättrad tillgång till bibliotekens
samlingar. Dagens samhällsförhållanden innebär bl.a. att högre
utbildning och forskning bedrivs på ett antal platser runt om i
landet och på distans, samt att människor genomgår utbildningar
återkommande under livet. Folkbiblioteken har genom detta fått en
ny roll för att förse studerande med litteratur och en anpassning till
detta förhållande bör ske. Enligt uppgift lånas en stor del av 
kurslitteraturen
ut via folkbiblioteken.

I en tid av fortsatt teknisk utveckling finns behov av sammanhållna 
strategier för tillgängliggörande
och förmedling av information till allmänheten för att
kunna tillvarata digitaliseringens alla nya möjligheter. Önskemålet
om en nationell bibliotekspolitik och nationell myndighet som
skulle inkludera även läns- och folkbiblioteken har under en längre
tid och med emfas framförts av vissa företrädare för biblioteksområdet.

Mot denna bakgrund ser vi behov av att tydligt placera det
nationella ansvaret för även den del av biblioteksområdet som avser
läns- och folkbiblioteken vid en statlig myndighet.
I utredningen om Kungl. biblioteket föreslogs att Kungl. biblioteket
skulle ansvara även för läns- och folkbiblioteken."


-- 
Jan Magnusson
Bibliotekarie / Librarian

Biblioteket / The Library
Chalmers tekniska högskola / Chalmers University of Technology
SE-412 96 Göteborg, Sweden
Tel +46(0)31-772 37 78, mobile +46(0)73-376 36 30
Fax +46(0)31-18 35 44
www.chalmers.se
E-mail: [log in to unmask]
E-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager