LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: Sv: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ohfh?

From:

Gunilla Mosén <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 16 Feb 2009 06:16:29 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Språket styr tanken. Ett ord kan vara tungt belastat med fördomar. Rom är
mindre belastat än zigenare, neger mer fördomstyngt än afrikan-amerikan.
Ordet handikappad för tanken till en helt oduglig person jämfört med en
person med funktionshinder, lokalvårdare är mer lönedrivande än städerska
osv. Det handlar inte bara om eufemismer.

G
Bra talat Gunlög. Vem är det såm står för det där med att se ner på folk? Om
man ser handikappad som något negativt så är väl person med funktionshiner
lika mycket nedsättande. Set sitter ju i den som tycker så. Under en period
fick vi inte kalla blinda för blinda ej heller döva för döva, för det var
nedlåtande. Detta skapade ju bara förvirring. Om man är hörselskadad eller
synskadad så uppfattas det ju som om man hör eller ser, men inte till 100%.
Hälsn Tove K

Tove Kjellander
Lobacken, Östanbergshyttan
713 91 Nora
tfn 0587-50025
mob 0708-277314

Kungliga Biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm / Sweden

[log in to unmask]-----Original Message-----
From: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services on behalf of
Gunlög Thorstensson
Sent: Sun 2009-02-15 15:50
To: [log in to unmask]
Subject: [BIBLIST] Sv: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ohfh?

Språk är en fantastisk historia... Man upphör aldrig över att förundras över
dess elasticitet och dess samtidiga förmåga att förklara och förvirra; att
kommunicera, fast ibland bara halvvägs. Språket utsätts för ständiga
justeringar, teoretiseringar och politiseringar - men samtidigt lever det
sitt eget liv och bryr sig måttligt om våra avvägningar och teorier.

För den som uppfattar ordet handikappad som nedvärderande, är det
nedvärderande. För den som inte uppfattar det så, är det inte så. Inte alla
som skulle ha anledning till det uppfattar det som nedsättande utan bara som
ett konstaterande; något hindrar från att utnyttja den fulla potentialen.

Vi bytte så småningom det offentliga tilltalet, om än inte alltid det
privata, och har nu ett tag sagt funktionshindrad i stället - och
rullstolsburen i stället för rullstolsbunden.

Nu ska vi säga "person med funktionsnedsättning" och jag kan fundera över om
det verkligen säger mer eller bättre det man avser. I mina öron låter det
inte lika neutralt som funktionshindrad, men det spelar ju ingen roll,
egentligen, vad en enskild person tycker - jag kan ju ha lika fel som alla
andra individer var och på sitt sätt kan ha fel. I alla händelser får vi
absolut INTE tala om "funktionsnedsatta personer" eller att någon är
"funktionsnedsatt", utan "personer med funktionsnedsättning" och "ha en
funktionsnedsättning" är det som gäller. Men jag undrar hur många det är som
i vardagslag kommer att klara av att undvika ordet "funktionsnedsatt" till
förmån för det rätt mycket omständligare "person med funktionsnedsättning".
Och språket är känt - och kanske ökänt - för att ta de genvägar som det
hittar.

Jag noterar att Peter inte är helt uppdaterad, fast han påpekar att han
tycker det är mycket olämpligt att nyttja termen handikappad. Jag tror inte
att Peter på något sätt ser ner på personer med funktionsnedsättning därför
att han slinter på den officiella terminologin. Precis som gemene man nog
kommer att leva vidare med sina handikapp ett tag till, tänker jag, och vi
alla måste göra vårt bästa att förstå vad man vill kommunicera när man
använder sitt språk.

Så jag tycker inte din lilla kommentar var töntig, Miguel. Jag tycker den
var ganska underfundig och fäster vår uppmärksamhet på hur, när och varför
vi försöker kommunicera och hur politisk korrekthet ibland inte får
fotfäste - UTAN att det behöver betyda att man ser varken ner på eller upp
till sina medmänniskor.

GTh

>>> Peter Björkman <[log in to unmask]> 09-02-14 02:51 >>>

Ja varför skulle man inte kunna anmäla dem för det? Den retoriska fråga du
ställer ter sig lite töntig, Miguel. "Handikappad" är idag ett förlegat ord
som inte används inom vården, utan endast i vardagligt och slarvigt
språkbruk numera. En person med funktionshinder skulle sannerligen inte
använda termen om sig själv. Och givetvis kommer "handikapp" mycket snart
att försvinna också som klassifikation, tack gud. Frågan är bara när.
Vänligt,
Peter Björkman
> Date: Fri, 13 Feb 2009 13:57:26 +0100> From: [log in to unmask]>
> Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ohfh?> To: [log in to unmask]> >
> Det är bra att frågan om terminologi hålls levande.> Jag tror dock att
> biblioteken bör behålla gamla termer under längre > tid, samtidigt som man
> ska kunna anpassa klassifikationssystemen så > att den nya terminologin
> kommer med. Ibland ser det ut som om man bara > kan använda en term i
> taget, vilket är fel.> > Ang. "handikapp" är termen visst på väg att bytas
> ut,och det är bra > utifrån Socialstyrelsens nya rekommendationer.
> Handikappombudsmannen > har dock funnits fram till 31 december 2008, det
> är alltså bara sex > veckor sedan som tjänsten försvann.> > Den nya
> myndigheten "Diskrimineringsombudsmannen" skriver bl.a. på sin > hemsida:>
> "Möjlighet till handikapparkering i garaget".> > Man kanske kunde anmäla
> Diskrimineringsombudsmannen för olämpligt språkbruk?> > Hälsn> Miguel
> Benito> > -- > www.taranco.eu> página hispano-sueca de Miguel Benito> tel.
> +46-33136070> Correo: Katrinedalsgatan 43,> 504 51 Borås, Suecia> > >
> Quoting Viktorsson Elisabet <[log in to unmask]>:> > > Frågan har
> diskuterats flera gånger i Svensk biblioteksförenings > > kommitté för
> Klassifikationssystem för svenska bibliotek > > (SAB-systemet), bl.a.
> inför 8. uppl. Terminologin kring > > funktionsnedsättning är ett
> återkommande problem och kommittén > > skulle gärna vilja få en varaktig
> lösning. Senaste beslutet i frågan > > togs 2008-09-15, då den avfördes
> tills vidare:> >> >> > Efter diskussion konstaterades att kommittén i
> nuläget avstår från > > att byta ut termerna handikapp/funktionshinder mot
> > > funktionsnedsättning. I allmänt språkbruk är fortfarande termerna > >
> handikapp/funktionshinder mest frekventa.> >> >> > Jag vill också passa på
> att informera om de formulär som nu finns > > för frågor och förslag på
> kommitténs hemsida under "Klassifikation" > > på
> http://www.biblioteksforeningen.org/ > >
> <blocked::http://www.biblioteksforeningen.org/> !> > Bästa hälsningar,> >
> Elisabet Viktorsson> > (adj sekreterare)> >> >> >
> _________________________> >> > Elisabet Viktorsson> >> > Katalogisering>
> >> >> >> > BTJ> >> > Scheelevägen 18> >> > 221 82 Lund> >> > Tel 046 18 02
> 87> >> > Fax 046 30 63 34> >> > [log in to unmask]
> <mailto:[log in to unmask]>> >> >> >> > www.btj.se
> <http://www.btj.se/>> >> >> >> > ________________________________> >> >
> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services > >
> [mailto:[log in to unmask]] För Juntunen Johanna> > Skickat: den 11
> februari 2009 15:50> > Till: [log in to unmask]> > Ämne: [BIBLIST]
> Ohfh?> >> >> >> > Hej!> >> > Ska hyllan Ohfh heta "Handikappade" med tanke
> på Socialstyrelsens > > rekommendationer?> >> >> > "2007-10-10 Nyhet> >> >
> Bort med termen handikapp> >> >> >> > Socialstyrelsens terminologiråd har
> tagit beslut om revidering av > > termerna funktionsnedsättning och
> handikapp. Funktionsnedsättning > > och funktionshinder är inte längre
> synonymer, funktionshinder blir > > en egen term och handikapp utgår.> >>
> >> >> > I och med detta definieras begreppet funktionsnedsättning: > >
> nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. > >
> Begreppet funktionshinder definieras: begränsning som en > >
> funktionsnedsättning innebär för en person i relation till > >
> omgivningen. För båda termerna avråds handikapp som synonym.> >> >> >> >
> En viktig konsekvens är att funktionshinder inte är något som en > >
> person har utan det är miljön som är funktionshindrande."> >> >> >> >> >
> Källa:
> http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/2007/Q4/nyh071010b.htm> >>
> >> >> > Hälsningar:> >> > Johanna Juntunen & Anna Fahlbeck> >> >
> Linköpings stadsbibliotek> >> >> >> >> >> >
_________________________________________________________________
Snygga till dina bilder snabbt, enkelt och gratis med PhotoGallery
http://download.live.com/photogallery


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager