LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

SV: [BIBLIST] Antal kursböcker per antal studenter

From:

Marie-Anne Conde <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 11 Feb 2009 17:55:28 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Hej Per!

Jag kan bara svara utifrån den praxis som tillämpas vid Stockholms UB, och då främst vad gäller kurslitteratur inom humaniora (på grundnivån) som jag ansvarar för. Den första sanningen därvidlag är, att: studenterna blir aldrig "nöjda", i synnerhet inte de som läser på grundnivån. Komna direkt från gymnasiet, som de flesta är, förväntar de sig klassuppsättningar av samtliga obligatoriska kursböcker, även i kurser med c:a 100 deltagare. Det säger sig självt att detta är omöjligt att realisera, både av ekonomiska och utrymmesmässiga skäl.

Men en tumregel som fortfarande gäller är minst ett exemplar per tjugonde student. Således 100 studenter = 5 exemplar. Om titlar kvarstår längre tid på listan, så fylls lagret på när det finns pengar över. Nya kurslistor med titlar som saknas helt måste dock prioriteras före "påfyllning".

Vid Stockholms universitet är bara antalet humanistiska institutioner (inkl. avdelningar) och dito centra 28 st, vilket kan ge en fingervisning om kursbokssamlingens omfattning. Därtill kommer fakulteter, institutioner och avdelningar inom samhällsvetenskap, juridik och naturvetenskap med tillhörande kurslitteratur.

Kan någon bidra med en modell för ett elegant "gyllene snitt" vore vi därför tacksamma.

Med vänlig hälsning,
Marie-Anne Condé
STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Per Nyström
Skickat: den 10 februari 2009 14:17
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Antal kursböcker per antal studenter

Kära kollegor,
Med anledning av en diskussion angående inköp av kurslitteratur undrar vi hur andra bibliotek gör för att anpassa antalet exemplar av en kursbok efter antalet studenter på en viss kurs. Finns det kalkylmodeller för att beräkna det "gyllene snittet" som gör både bibliotekarier och studenter nöjda? Tacksam för svar.


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager