LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: Internationella katalogiseringsprinciper

From:

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 26 Feb 2009 09:46:46 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Om detta kommer att underlätta import och export av poster globalt så är
det en välgärning av
enorma mått. Framför oss ligger uppgiften att ta hand om dom miljontals
e-publikationer som finns
tillgängliga fritt eller kommersiellt samt all fri musik, tal, film,
bilder och föremål. Det kommande
sverigebiblioteket kommer att säkerligen vara hundratals gånger större
än dagens kataloger över
pappersprodukter. Dewey-övergången, samarbetet med OCLC och nu nya
katalogiseringsprinciper
är steg mot en mer öppen och global anpassning till ett
informationsflöde som inte känner några
nationella eller politiska gränser.

Jan
Anders Cato wrote:
> IFLA:s nya internationella katalogiseringsprinciper är nu, efter sex
> års hårt arbete, färdiga och publicerade.
>
> På 5 olika möten i Frankfurt, Buenos Aires, Kairo, Seoul och Pretoria
> har världens samlade bibliografiska expertis kommit samman och gått
> igenom de olika regelverk som gällt inom respektive värlsdel och till
> slut har man lyckats enas om gemensamma riktlinjer för katalogisering,
> alltså i princip, riktlinjer för hur katalogiseringsregler ska skapas.
>
> Förslaget till principer har sedan varit ute på remiss till olika
> regelskapande instanster i världens alla länder, däribland Svensk
> biblioteksförenings kommitté för katalogisering, och i januari 2009
> blev de slutligen klara och är nu också översatta till svenska.
>
> Principerna ersätter de tidigare s.k. Paris Principles som antogs av
> IFLA 1961. Den stora skillnaden mellan Paris Principles och de ny
> Internationella katalogiseringsprinciperna är att de nya principerna
> dels bygger på begreppsmodellen FRBR (Functional Requirements for
> Bibliographic Records) och att de dels inte enbart behandlar
> deskriptiv katalogisering, utan lika mycket betonar vikten av
> auktoriserade sökingångar och ämnesbeskrivning.
>
> Principerna finns tillgängliga på IFLA:s webbplats under adress
> http://www.ifla.org/VII/s13/icp/
>
> Anders Cato
> Ordförande i Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering
>
>
>
> ****************************************************
> Anders Cato
> Katalogiseringschef
>
> Kungl. biblioteket
> Box 5039
> 102 41 Stockholm
>
> Tel.: 08-463 44 29
> Mobil: 073-917 24 74
>
> e-post: [log in to unmask]
>

--
De åsikter som framförs här är mina personliga
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University LibraryJan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]

  


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager