LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Refektioner kring bibliotekens utveckling
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 25 Feb 2009 13:26:06 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (80 lines)


är titeln på Svensk biblioteksförenings utvecklingsråds slutrapport som
publicerades i slutet av december förra året.

http://www.biblioteksforeningen.org/organisation/Rad_grupp/utv_rad/pdf/Slutrapport_Anvandark.pdf

Det är mycket som saknas i den rapporten bl.a

1. ordet invandrare finns överhuvudtaget inte i rapporten. Det är 
otroligt märkligt
att denna stora grupp inte nämns. Rapporten talar om att "undanröja 
barriärer" utifrån
det märkliga psykologiska begrepp som låter väldigt bergmanskt 
"biblioteksångest".

2. det enskilda biblioteket som en del i ett större biblioteksnätverk 
uppmärksammas inte.
Utvecklingen mot ett Sverigebiblioteket , ett nationellt 
fjärrlånesystem, ett nationellt lånekort
finns inte på kartan. Biblioteket är alltför mycket ett fysiskt rum, 
centrum, arena, mötesplats
 etc. i rapportförfattarnas värld.

3. EU:s Europeanaprojekt omnämns inte. Ett projekt av enorm betydelse 
och som även vi
kommer att tvingas anpassa oss till och bidra till att det skapas

4. En ökad aktiv roll i digitalisering och förvärv av fria e-tidskrifter 
och e-böcker är inget
rapporten nämner

5. I en mening i förordet nämns forskningsbiblioteken: "Samtidigt har 
antalet forsknigsbibliotek
ökat i takt med att högskolan har byggts ut". Det är allt. Det är torftigt.

Rapporten borde ha tagit upp allt spännande som är på gång och som 
kommer att under den
närmaste tioårsperioden utveckla biblioteken och göra dom mer anpassade 
för vår digitala
tid.Vi ska inte bara "vårda vårt varumärke" utan även förvalta det genom 
att förstärka och
bygga ut det som medborgarna kräver och utgår från eftersom dom har 
stort förtroende för
vår verksamhet. Men det kan vi bara göra med gemensamma krafter i ett 
europeiskt samman-
hang. Tyvärr är inte den här ytliga och inskränkta  rapporten till någon 
hjälp när framtidens
bibliotek ska skapas.


Jan


-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University Library Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager