LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] Ny databas övergenusexperter
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 7 Nov 2008 14:41:11 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (145 lines)


Ett citat från "Slutrapport från projektgruppen för genuscertifiering" 
som presenterades
för rektor vid Lunds universitet i mars 2008:

Kurslitteratur
• Är författarna av kurslitteratur såväl kvinnor som män?
• Används litteratur som explicit analyserar ämnet ur genusperspektiv?
• När litteratur används som saknar ett genusperspektiv, problematiseras 
den då
i undervisningen?
• Är kurslitteraturen fri från uttryck för sexism, homofobi och rasism?

http://www3.lu.se/pers/Jamstalldhet/genuscertifiering_080331.pdf

Så det tycks finnas ett behov av experter som kan rensa ut olämplig 
litteratur.
Nästa steg är väl att även folkbiblioteken blir certifierade genom att 
köpa rätt
litteratur med rätt perspektiv.

Jan


Jenny Samuelsson wrote:
> Snälla Carl-Henrik,
>
> det är ju just problematiseringen av genus och dess olika definitioner 
> av det som är kärnan i genusforskningen. Det är bara att enas om att 
> det finns olika förhållningssätt till världen, till och till kunskapen 
> - liksom till kön och genus inte minst. Kön och genus är ett 
> kunskapområde, precis som andra. Inom sociologin, för att ta det som 
> exempel, är man inte heller enig om vad det samhälle som man 
> analyserar faktiskt är och betyder - detsamma gäller alla 
> tolkningsinriktade vetenskaper.
> Bara för att du är genusallergiker, blir inte frågan om genus och 
> betydelsen av konstruktionen av genus i vårt samhälle mindre relevant. 
> Försök vidga dina vyer lite.
> Självklart är denna databas en väldigt värdefull resurs, precis som 
> genusforskningen är viktig.
>
> bästa hälsningar & trevlig helg
> Jenny
>
>
> At 11:36 2008-11-06, you wrote:
>> Inte lite förmätet att kalla sig "genusexperter" - när forskarna nu 
>> inte ens kan enas om vad detta med genus egentligen är!
>>
>> Carl-Henrik Berg, genusallergiker
>> Strängnäs bibliotek
>>
>>
>>
>>
>> -----Ursprungligt meddelande-----
>> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services 
>> [mailto:[log in to unmask]] För Inger Eriksson
>> Skickat: den 6 november 2008 11:25
>> Till: [log in to unmask]
>> Ämne: [BIBLIST] Ny databas över genusexperter
>>
>> *Ny databas ger tillgång till Sveriges genusexperter!*
>>
>> Onsdag den 5 november lanserade Kvinnohistoriska samlingarna i samarbete
>> med Nationella sekretariatet för genusforskning den nya databasen Greda,
>> Gender researchers database. I databasen finner man svenska
>> genusforskare på lägst doktorandnivå. Redan vid lanseringen var omkring
>> 300 genusexperter registrerade och antalet växer fortlöpande.
>>
>> Greda är framtagen vid Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs
>> universitetsbibliotek, i ett samarbete med Nationella sekretariatet för
>> genusforskning, som har regeringens uppdrag att överblicka
>> genusforskningen i Sverige och aktivt sprida dess resultat både inom och
>> utanför universitetet.
>>
>> - Syftet är att Greda skall bli ett sätt för journalister, arrangörer av
>> konferenser, intresserad allmänhet, forskare med flera att enkelt och
>> överskådligt finna information om och kunna ta kontakt med
>> genusforskare, säger Anne-Marie Morhed, föreståndare vid Nationella
>> sekretariatet för genusforskning.
>>
>> I databasen kan man söka på fritext, disciplin eller ämnesord. Forskarna
>> registrerar sig själva i basen och ansvarar för att den information de
>> lägger in är korrekt och aktuell. Greda innehåller även länkar till
>> forskarens egen hemsida, institution samt publikationer.
>>
>> Adressen är.
>>
>> http://www.ub.gu.se/kvinn/greda/
>>
>> Kontakt:
>>
>> Inger Eriksson, föreståndare Kvinnohistoriska samlingarna, 031 786 1761
>>
>> Gredaredaktionen: Berith Backlund, Helena Brännström: [log in to unmask]
>>
>> ***************************************************************************************** 
>>
>> Inger Eriksson
>> 1:e bibliotekarie
>> Kvinnohistoriska samlingarna
>> Göteborgs universitetsbibliotek
>> http://www.ub.gu.se/kvinn/
>> Box 222
>> 405 30 GÖTEBORG
>>
>> Tel. 031-786 17 61
>
> Jenny Samuelsson
> Filosofie Doktor
> Biblioteks- och informationsvetenskap
> Sociologiska institutionen
> Umeå universitet
> e-post: [log in to unmask]
> telefon: 090-786 98 15
> mobil: 0707-607790
>

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning

Opinions expressed here are my own and not
that of Göteborgs universitetsbibliotekJan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager