LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny databas övergenusexperter
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 17 Nov 2008 09:31:06 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (253 lines)


Det finns ytterst få studier av män på bibliotek. Själv har jag funnit 
ett fåtal amerikanska
studier. Männen svarar väldigt diplomatiskt, försiktigt och anpassligt 
på alla frågor på
ett nästan tragikomiskt sätt. Dom gillar läget. Dom måste gilla läget. 
Konstigt vore det
annars. Naturligtvis försöker männen aatt anpassa sig och inte sticka ut 
på en arbets-
plats som helt domineras av en kvinnlig kultur.

Om någon kan tipsa mej om studier om män på bibliotek så vore jag 
väldigt intresserad.
Men även studier av hur den kvinnnliga kulturen påverkar inriktningen på 
våra bibliotek.

JanAnna-Stina Axelsson wrote:
> Hej!
>
> Det är en missuppfattning att genusstudier endast skulle omfatta hur
> kvinnor påverkas av den rådande ordningen. Därför sparkar du in öppna
> dörrar, Carl-Henrik Berg. Många aspekter och studier av hur män
> påverkas av dessa strukturer finns också. Det handlar inte bara om
> hur "män förtrycker kvinnor". 
>
> När det gäller biblioteken så är de kvinnodominerade arbetsplatser, och
> det är förstås intressant att undersöka inte bara hur det påverkar de
> anställda som sådana, utan även det utbud och den service som erbjuds
> våra användare.
>
> Jag föreslår att du fördjupar dig i mansforskningen, det vore mycket
> intressat att se ett inlägg här på Biblist kring vad det egentligen
> innebär att vi har så få män på biblioteken. Och då gärna i en trevlig
> ton.
>
> Vänliga hälsningar Anna-Stina
>
>
> Anna-Stina Axelsson
> Utvecklingsledare
> Fråga biblioteket
>
> Regionbibliotek Stockholm
> Stockholms Stadsbibliotek, Kulturförvaltningen
> Odengatan 55
> 113 80 Stockholm
>
> Phone +46(0)8-508 31 245 
> Fax   +46(0)8-508 31 230
> e-mail: [log in to unmask]
> http://www.regionbiblioteket.stockholm.se
>
>  
>>>> Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]> 2008-11-12 00:42
>>>>
>>>>     
> Apropå "hur den samtida genusordningen påverkar människor och varför
> det är relevant för oss som arbetar på bibliotek" kan man i detta
> sammanhang konstatera att en googling på den "matriarkala
> genusordningen" - den som helt klart dominerar inom biblioteksvärlden -
> inte oväntat ger noll träffar (fram till dess detta inlägg
> registrerats). Google frågar försynt:
> 
> "Menade du 'patriarkala genusordningen' " ?
> 
> Vad är det egentligen som idag osynliggörs av "de sociala
> strukturerna"? Patriarkatets negativa verkningar känner vi alla mycket
> väl till, Men matriarkatets då? Är det tabu att fritt forska och
> debattera om det? Det blir i så fall förlamande och förödande inom en
> sådan sektor som bibliotekssektorn, där det går 8-9 kvinnor på en
> man.
> 
> En lösning är förstås att kvinnorna tar över helt. Om det nu är en
> lösning...
> 
> Carl-Henrik Berg (tf övergenusexpert)
> Strängnäs bibliotek
> 
>
> ________________________________
>
> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services genom
> Sara Fältskog Eldros
> Skickat: ti 2008-11-11 14:17
> Till: [log in to unmask] 
> Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny
> databas övergenusexperter
>
>
> Tack för den här mycket välformulerade repliken till vad som höll på
> att bli en lätt hysterisk diskussion, Pär Sundling. Jag kan bara
> instämma i ditt konstaterande att när offentliga och t.o.m. statligt
> finansierade verksamheter äntligen ser behovet av att utvärdera den egna
> verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv, så tar det inte lång
> tid innan det börjar dras paralleller till åsiktskommissarier och
> stalinism och andra extremer. Jag följde en länk som fanns med i ett
> mail från Jan Szczepanski härförleden, och hamnade på Axess.se
> (http://axess.se/web/discussion.nsf/0/1BA14CB867D3717CC12574E900745F72),
> där man just hade dragit igång en dylik panikattack. Det är rätt
> sorgligt, tycker jag.
>
> För den som känner att diskussionen om genus visst hör hemma i ett
> bibliotekssammanhang finns Svensk biblioteksförenings nätverk för
> jämställdhet på bibliotek. Vi som är med i detta nätverk vill
> sprida kunskap om vad genus är, hur den samtida genusordningen påverkar
> människor och varför det är relevant för oss som arbetar på bibliotek.
> En av nätverkets målsättningar är dessutom att delta aktivt i
> jämställdhetsdebatten, så ni kommer garanterat att höra mer av oss
> i den här frågan framöver. 
>
> Vänliga hälsningar, Sara Fältskog Eldros
> Bibliotekarie i Botkyrka kommun samt sammankallande för Nätverket för
> jämställdhet på bibliotek
>
>
> ________________________________
>
> Date: Sat, 8 Nov 2008 02:14:19 +0100
> From: [log in to unmask] 
> Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny
> databas övergenusexperter
> To: [log in to unmask] 
>
> Jan, jag har en stor respekt för din kunskap och ofta har du många
> intressanta inlägg på denna lista, men din länk till Rothstein hoppas
> jag var mycket ironisk. Det måste vara något av det sämsta jag läst på
> länge (och maken på okunskap - han skall vara sveriges främsta inom
> statsvetenskap och tycks inte ens läst butler och ännu mindre förstått
> något av vad de postmoderna filosoferna diskuterat). 
>
> Det är inget fel på kritik och granskning. Jag är dock av åsikten att
> man bör granska makten och de sociala strukturerna. Och makten är långt
> ifrån att ligga i genusvetenskapens händer. Det är sorgligt att se att
> när kunskapen om genusfrågor börjar får inflytande i praktiken
> (exempelvis i kurslitteraturfrågor) så skall den bemötas som vore den
> inledningen till ett nazistiskt bokbål.
>
> /pär s, umeå
>
>
> 2008/11/7 Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>
>
>
> 	De som deltar i debatten uttrycker sina ärliga åsikter, i den
> mån de kan räknas i plural. Problemet är de som INTE deltar i
> debatten, alternativt ifrågasätter debattörerna i stället för sakfrågan
> och bristen på levande debatt.
> 	 
> 	Men nu är ju inte jag genuscertifierad och godkänd, inser jag
> efter att ha tagit del av Jans mejl nyss. Och det finns som sagt bättre
> fora än BIBLIST.
> 	
> 	
> 	Carl-Henrik Berg
> 	Strängnäs bibliotek
> 	 
> 	 
> 	 
> 	 
> 	
> 	
> ________________________________
>
> 	Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
> [mailto:[log in to unmask]] För Katarina Hjärpe
> 	Skickat: den 7 november 2008 15:38
> 	
>
> 	Till: [log in to unmask] 
> 	
> 	Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny databas
> övergenusexperter 
> 	
> 	
>
> 	"Vågar"? Kan vi inte hålla debatten på en nivå där vi tills
> motsatsen bevisats utgår ifrån att deltagarna uttrycker sina ärliga
> åsikter?
> 	
> 	Själv blir jag till exempel ledsen över professor Rothsteins
> raljerande, inte på grund av egennytta utan på grund av att så många
> människor blivit lidande på grund av sitt kön eller sitt könsuttryck
> - detta gäller inte minst transpersoner. Det han ser som en motsägelse
> ser jag alltså i stället som två sidor av samma mynt.
> 	
> 	Naturligtvis kan och bör man ha olika åsikter om detta och det
> finns bättre ställen att hålla diskussionen än just på BIBLIST, men jag
> betraktar generella anklagelser om feghet som omotiverade.
> 	
> 	-- 
> 	Katarina Hjärpe
> 	skolbiblioteket Holmaskolan
> 	215 26
> 	Malmö
> 	040-131804
> 	0768-511130
> 	
> 	
>
> 	2008/11/7 Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]
> <mailto:[log in to unmask]> >
> 	Frågan är inte huruvida undertecknad behöver vidga sina vyer
> utan huruvida det inte är hög tid att ärligt ifrågasätta hur
> meningsfullt det är att även fortsättningsvis överfinansiera
> "problematiseringen av genus och dess olika definitioner av det", på
> bekostnad av annan, mer mångfacetterad forskning. Tyvärr är det tydligen
> ingen annan än jag som vågar uttala denna hädiska tanke. Alltför många
> är alltför rädda om sitt eget skinn. Egennyttiga och fega.
> 	
> 	Carl-Henrik Berg
> 	
>
> 	 
>
>
>
> ________________________________
>
> Kolla på video med dina Messenger-polare! Messenger TV
> <http://messengertv.msn.com/mkt/sv-se/default.htm?appID=10531609> 
>
>  

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning

Opinions expressed here are my own and not
that of Göteborgs universitetsbibliotekJan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager