LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny databas övergenusexperter
From: Anna-Stina Axelsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 12 Nov 2008 08:37:52 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (201 lines)


Hej!

Det är en missuppfattning att genusstudier endast skulle omfatta hur
kvinnor påverkas av den rådande ordningen. Därför sparkar du in öppna
dörrar, Carl-Henrik Berg. Många aspekter och studier av hur män
påverkas av dessa strukturer finns också. Det handlar inte bara om
hur "män förtrycker kvinnor". 

När det gäller biblioteken så är de kvinnodominerade arbetsplatser, och
det är förstås intressant att undersöka inte bara hur det påverkar de
anställda som sådana, utan även det utbud och den service som erbjuds
våra användare.

Jag föreslår att du fördjupar dig i mansforskningen, det vore mycket
intressat att se ett inlägg här på Biblist kring vad det egentligen
innebär att vi har så få män på biblioteken. Och då gärna i en trevlig
ton.

Vänliga hälsningar Anna-Stina


Anna-Stina Axelsson
Utvecklingsledare
Fråga biblioteket

Regionbibliotek Stockholm
Stockholms Stadsbibliotek, Kulturförvaltningen
Odengatan 55
113 80 Stockholm

Phone +46(0)8-508 31 245 
Fax      +46(0)8-508 31 230
e-mail: [log in to unmask]
http://www.regionbiblioteket.stockholm.se

>>> Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]> 2008-11-12 00:42
>>>
Apropå "hur den samtida genusordningen påverkar människor och varför
det är relevant för oss som arbetar på bibliotek" kan man i detta
sammanhang konstatera att en googling på den "matriarkala
genusordningen" - den som helt klart dominerar inom biblioteksvärlden -
inte oväntat ger noll träffar (fram till dess detta inlägg
registrerats). Google frågar försynt:
 
"Menade du 'patriarkala genusordningen' " ?
 
Vad är det egentligen som idag osynliggörs av "de sociala
strukturerna"? Patriarkatets negativa verkningar känner vi alla mycket
väl till, Men matriarkatets då? Är det tabu att fritt forska och
debattera om det? Det blir i så fall förlamande och förödande inom en
sådan sektor som bibliotekssektorn, där det går 8-9 kvinnor på en
man.
 
En lösning är förstås att kvinnorna tar över helt. Om det nu är en
lösning...
 
Carl-Henrik Berg (tf övergenusexpert)
Strängnäs bibliotek
 

________________________________

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services genom
Sara Fältskog Eldros
Skickat: ti 2008-11-11 14:17
Till: [log in to unmask] 
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny
databas övergenusexperter


Tack för den här mycket välformulerade repliken till vad som höll på
att bli en lätt hysterisk diskussion, Pär Sundling. Jag kan bara
instämma i ditt konstaterande att när offentliga och t.o.m. statligt
finansierade verksamheter äntligen ser behovet av att utvärdera den egna
verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv, så tar det inte lång
tid innan det börjar dras paralleller till åsiktskommissarier och
stalinism och andra extremer. Jag följde en länk som fanns med i ett
mail från Jan Szczepanski härförleden, och hamnade på Axess.se
(http://axess.se/web/discussion.nsf/0/1BA14CB867D3717CC12574E900745F72),
där man just hade dragit igång en dylik panikattack. Det är rätt
sorgligt, tycker jag.

För den som känner att diskussionen om genus visst hör hemma i ett
bibliotekssammanhang finns Svensk biblioteksförenings nätverk för
jämställdhet på bibliotek. Vi som är med i detta nätverk vill
sprida kunskap om vad genus är, hur den samtida genusordningen påverkar
människor och varför det är relevant för oss som arbetar på bibliotek.
En av nätverkets målsättningar är dessutom att delta aktivt i
jämställdhetsdebatten, så ni kommer garanterat att höra mer av oss
i den här frågan framöver. 

Vänliga hälsningar, Sara Fältskog Eldros
Bibliotekarie i Botkyrka kommun samt sammankallande för Nätverket för
jämställdhet på bibliotek


________________________________

Date: Sat, 8 Nov 2008 02:14:19 +0100
From: [log in to unmask] 
Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny
databas övergenusexperter
To: [log in to unmask] 

Jan, jag har en stor respekt för din kunskap och ofta har du många
intressanta inlägg på denna lista, men din länk till Rothstein hoppas
jag var mycket ironisk. Det måste vara något av det sämsta jag läst på
länge (och maken på okunskap - han skall vara sveriges främsta inom
statsvetenskap och tycks inte ens läst butler och ännu mindre förstått
något av vad de postmoderna filosoferna diskuterat). 

Det är inget fel på kritik och granskning. Jag är dock av åsikten att
man bör granska makten och de sociala strukturerna. Och makten är långt
ifrån att ligga i genusvetenskapens händer. Det är sorgligt att se att
när kunskapen om genusfrågor börjar får inflytande i praktiken
(exempelvis i kurslitteraturfrågor) så skall den bemötas som vore den
inledningen till ett nazistiskt bokbål.

/pär s, umeå


2008/11/7 Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>


	De som deltar i debatten uttrycker sina ärliga åsikter, i den
mån de kan räknas i plural. Problemet är de som INTE deltar i
debatten, alternativt ifrågasätter debattörerna i stället för sakfrågan
och bristen på levande debatt.
	 
	Men nu är ju inte jag genuscertifierad och godkänd, inser jag
efter att ha tagit del av Jans mejl nyss. Och det finns som sagt bättre
fora än BIBLIST.
	
	
	Carl-Henrik Berg
	Strängnäs bibliotek
	 
	 
	 
	 
	
	
________________________________

	Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
[mailto:[log in to unmask]] För Katarina Hjärpe
	Skickat: den 7 november 2008 15:38
	

	Till: [log in to unmask] 
	
	Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny databas
övergenusexperter 
	
	

	"Vågar"? Kan vi inte hålla debatten på en nivå där vi tills
motsatsen bevisats utgår ifrån att deltagarna uttrycker sina ärliga
åsikter?
	
	Själv blir jag till exempel ledsen över professor Rothsteins
raljerande, inte på grund av egennytta utan på grund av att så många
människor blivit lidande på grund av sitt kön eller sitt könsuttryck
- detta gäller inte minst transpersoner. Det han ser som en motsägelse
ser jag alltså i stället som två sidor av samma mynt.
	
	Naturligtvis kan och bör man ha olika åsikter om detta och det
finns bättre ställen att hålla diskussionen än just på BIBLIST, men jag
betraktar generella anklagelser om feghet som omotiverade.
	
	-- 
	Katarina Hjärpe
	skolbiblioteket Holmaskolan
	215 26
	Malmö
	040-131804
	0768-511130
	
	

	2008/11/7 Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]
<mailto:[log in to unmask]> >
	Frågan är inte huruvida undertecknad behöver vidga sina vyer
utan huruvida det inte är hög tid att ärligt ifrågasätta hur
meningsfullt det är att även fortsättningsvis överfinansiera
"problematiseringen av genus och dess olika definitioner av det", på
bekostnad av annan, mer mångfacetterad forskning. Tyvärr är det tydligen
ingen annan än jag som vågar uttala denna hädiska tanke. Alltför många
är alltför rädda om sitt eget skinn. Egennyttiga och fega.
	
	Carl-Henrik Berg
	

	 ________________________________

Kolla på video med dina Messenger-polare! Messenger TV
<http://messengertv.msn.com/mkt/sv-se/default.htm?appID=10531609>  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager