LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Sv: [BIBLIST] Bibliotekarie, informationsspecialist eller informatiker?
From: Anne-Marie Tärnström <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 25 Nov 2008 15:34:18 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (50 lines)


Hej!

Det finns ju många titlar eller "tillägg" som preciserar och beskriver vad vi arbetar med inom bibliotekarieyrket; IT-bibliotekarier, Barnbibliotekarier, EU-bibliotekarier, PR-bibliotekarier, Skolbibliotekarier ... Det vore inte dumt att hitta ett bra prefix att lägga till 'bibliotekarie' som leder tankarna till informations-anskaffning - jag önskar att jag hade ett jättebra förslag att komma med! 

'Informationsspecialist' känns inte för oss på HI som ett alternativ, det leder tankarna till informatörerna på informations- och kommunikationsavdelningen, som vi arbetar nära. Vi kommer nog att fortsätta att vara bibliotekarier rätt och slätt.

Hälsningar
Anne-Marie Tärnström, Hjälpmedelsinstitutets bibliotek

------------------------------------------------------------*

Anne-Marie Tärnström, Bibliotekarie
Hjälpmedelsinstitutet Biblioteket
Box 510
162 15 Vällingby
tel. 08 - 620 1761

Webbplats: http://www.hi.se
>>> "Orem, Edith" <[log in to unmask]> 08-11-25 14:03 >>>
Hej, och tack för alla svar och synpunkter på vår fråga om titlar.

 

Nu handlade inte vår fråga om huruvida man ska göra sig av med ordet "bibliotekarie" och inte heller ordet "bibliotek" för den delen. Vi var främst intresserade av att veta vad andra i vår branch, som inte arbetar på ett traditionellt bibliotek, har för titel. 

 

Om man ska sammanfatta de svar vi fått; så har det kommit flera inlägg på Biblist från bibliotekarier som utgår från att ett eventuellt titelbyte enbart skulle vara en statusfråga, och menar att man med stolthet ska fortsätta att kalla sig för bibliotekarie. 

 

De svar vi har fått utanför listan har främst varit från personer som har en annan titel än bibliotekarie. Där har man varit något mer positiv till andra titlar (främst "informationsspecialist") eftersom bibliotekarie uppfattas som någon som arbetar på ett fysiskt bibliotek. En del menar dock att om man fortfarande har någon typ av samling som är "Biblioteket", så kan det vara bra att personerna som arbetar med samlingen kallas för bibliotekarier. Någon menade visserligen att man i och med titelbytet kan se en viss skillnad i lön och status, även om skillnaden verkar vara marginell. 

 

För oss på Socialstyrelsen har titelfrågan aldrig direkt handlat om lön eller status. Det handlar snarare om att ha en titel som motsvarar våra arbetsuppgifter, även om vi är medvetna om att man kan fylla sin gamla titel med en ny betydelse. Ska man byta titel så är det dock svårt att hitta ett bra alternativ som bättre uttrycker vad vi gör, och vi tar tacksamt emot förslag.

 

Av diskussionen på Biblist framstår det nästan som att man trampar på ömma tår när man tar upp frågan. Varför det är så har vi lite svårt att förstå. En person med medie- och kommunikationsvetenskaplig examen kan arbeta som tex informatörer, marknadskommunikatörer eller omvärldsanalytiker. Samma utbildning men olika yrken som innebär olika arbetsuppgifter. Varför skulle inte en person med biblioteks- och informationsvetenskaplig bakgrund kunna arbeta som bibliotekarie eller informationsspecialist, utan att det uppfattas som att någon är "finare" och har högre lön än den andra? Vi som nästan enbart arbetar med informationssökningar på en myndighet har ju inte samma arbetsuppgifter som någon som arbetar med att väcka läslust hos skolbarn/någon som ansvarar för databasutbildningar för högskolestudenter/någon som katalogiserar handskrifter. Vi är ju alla specialister på olika saker även om vi har en gemensam utbildning - vad vinner man på att ha en generell yrkestitel och vad kan man eventuellt förlora på det?

 

Vi tar tacksamt emot ytterligare inlägg, antingen på biblist eller till vår e-postadress!

 

Hälsar bibliotekarierna på Socialstyrelsen (som ännu inte bestämt sig för om de ska byta titel eller inte)

[log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager