LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny databas övergenusexperter
From: Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 13 Nov 2008 09:04:38 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (268 lines)


Se exempelvis BBL nr 9 2007, s. 32. 

Carl-Henrik Berg
Strängnäs bibliotek-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Anna Hasselblad
Skickat: den 13 november 2008 08:35
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny databas övergenusexperter

Hej,

kan inte låta bli att fråga frö till vad egentligen? Skall kvinnor på bibliotek börja förminska sig till förmån för sina manliga kollegor när kvinnor i samhället i stort så länge fått kämpa och fortfarande kämpar för att få rättigheter som samhällsmedborgare på lika villkor som män? Kanske har jag missuppfattat vad C-H Berg menar, jag har fortfarande inte riktigt förstått vad det är som är problemet för män på bibliotek (och jag är medveten om att jag blev trött på den här debatten men hoppas att det är tillåtet att ändra sig...). Om män på bibliotek känner sig förbigångna eller på annat sätt felaktigt behandlade pga genus, vore det bra att få veta på vilket sätt.


Vänliga hälsningar
Anna Hasselblad-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Carl-Henrik Berg
Skickat: den 12 november 2008 23:15
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny databas övergenusexperter

 
Jag tackar i min tur, och har kanske ändå sått ett frö.
 
Carl-Henrik Berg
Halvtidsarbetslös helkompetent manlig bibliotekarie (med mycket blygsam lön, apropå nedanstående)
 
P.S. Anställ mig - Bra pris vid snabb affär (hoppas moderator Magnusson inte ser detta).
 
 

________________________________

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services genom Sara Fältskog Eldros
Skickat: on 2008-11-12 18:38
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny databas övergenusexperter


Jaha, eftersom alla tycks vara överens om att släppa denna heta potatis och avsluta diskussionen, så tycks jag få lov att säga sista ordet i debatten. Det tackar jag särskilt för.

Då ska jag börja med att vända mig till C-H Berg. För det första är det ett faktum att biblioteksvärlden är sällsynt kvinnodominerad, javisst. Det innebär dock inte per definition att vi kvinnor som arbetar på bibliotek är immuna mot det rådande samhällsklimatet. Den matriarkala genusordning som du hävdar dominerar inom vårt skrå är det säkert fler som har känt av - men att kalla den dominerande över den patriarkala anser jag är att ta i. Det finns gott om exempel på hur traditionellt könstänkande styr sysselsättning, lönesättning, vilka som jobbar hel- resp. deltid och mycket annat. Antal manliga barnbibliotekarier, räck upp en hand! Och lönerna - det är väl ändå de som tydligast visar statusförhållandet? Enligt SCB:s lönestatistik är skillnaden i lön mellan män och kvinnor som har minst 3 års eftergymnasial utbildning ca 10 000:-/mån. I primärkommunal sektor har kvinnorna generellt 91% av männens löner, i den statliga 87%. Ska vi anta att biblioteken är den enda arbetsplats som bryter mot denna norm? Nja. Så det där matriarkatet kanske kan skälla, men knappast bitas.

För det andra reagerar jag på den där champagneflaskan som du tycker att vi ska öppna, och skälen du anger därför. Vad är det vi ska se öppnare på? Du deltar i den här debatten med väldigt polemiska argument och möts trots det enbart av väldigt välformulerade, respektfulla och genomtänkta repliker, en masse dessutom. Ingen av oss som har varit intresserade av samtalsämnet har velat stänga några dörrar - tvärtom. Hur det kan tolkas som att debatten stagnerat förstår jag inte. Hade jag varit i din situation hade jag snarare känt stor entusiasm över vilket stort engagemang ämnet väcker!

Till övriga medkombattanter vill jag säga att jag inte tror att det är fruktlöst med den här sortens diskussioner, vare sig det handlar om kvinnodominans, genusteoriers vara eller icke vara, eller någon annan aspekt av det hitintills avhandlade. Det finns faktiskt en annan arena som vi kan mötas på, och det är Nätverkets för jämställdhet på bibliotek mailinglista. Du måste förvisso vara medlem i nätverket för att ha tillgång till den, men det kan ju också ses som en kvalitetsgarant, dvs. att endast seriösa debattörer berörs.

Det har varit väldigt intressant att följa samtalets gång, och det är sådana här trådar som gör att jag behåller min BIBLIST-prenumeration.

Vänliga hälsningar, Sara Fältskog Eldros
Biblioteken i Botkyrka och Nätverket för jämställdhet på bibliotek


________________________________

Date: Wed, 12 Nov 2008 12:20:56 +0100
From: [log in to unmask]
Subject: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny databas övergenusexperter
To: [log in to unmask]Varför överlämna detta till "politiken"? Det handlar ju om oss, här på golvet, här på listan. Varför inte bättra oss allihop i den vardagliga praktiken?

 

Undrar Carl-Henrik, som liksom Uno lovar att inte skriva mer i denna fråga nu.

 

 

 

________________________________

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Anna Hasselblad
Skickat: den 12 november 2008 12:05
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny databas övergenusexperter

 

Nej, varken mans- eller kvinnodominerade arbetsplatser är väl att eftersträva. Det uppstår nog ofta någon form av problematik på bägge - håller med om att det är intressant att studera, och det har säkert också gjorts. Det vi borde dryfta är väl vad göra för att det ska bli en mer blandad sammansättning i bibliotekspersonalen vad gäller exempelvis kön (precis som du skriver Uno), och då får man nog bli politisk och arbeta för att höja statusen på bibliotekarieyrket, och i det där ingår ju så mycket... som vi ju alla är medvetna om. Nationell bibliotekspolitik och så vidare. 

 

Hälsningar

Anna Hasselblad

Östrabos bibliotek

 

________________________________

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Uno Nilsson
Skickat: den 12 november 2008 11:52
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny databas övergenusexperter

 

Tack för referenser. Antar att det är omöjligt att få en fruktbar debatt om kvinnodominans och bibliotek - dvs hur vi kan göra för att motverka den könsmässiga snedsitsen och dess komplikationer. Jag är själv liksom min fru en obotlig feminist, men ville lyfta frågan om kvinnodominerade arvbetsplatser ur olika aspekter. Om det inte hör hemma på biblist har ni säker rätt. Undrar bara på vilken lista praktiken och teorin kan speglas lika bra. Sista inlägget från mig. Lovar! Må väl! Uno

> Date: Wed, 12 Nov 2008 10:55:39 +0100
> From: [log in to unmask]
> Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny databas övergenusexperter
> To: [log in to unmask]
> 
> Hej Uno och andra intresserade!
> 
> En sökning i KVINNSAM på kvinnodominerade yrken ger 137 träffar:
> http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=db%3akvin+kvinnamne%3a(KAO+kvinnodominerade+yrken)&f=kvin&spell=true&hist=true&p=1
> 
> 
> En motsvarade sökning på mansforskning ger 224 träffar:
> http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=db%3akvin+kvinnamne%3a(KAO+mansforskning)&f=kvin&spell=true&hist=true&p=1
> 
> 
> Den som är intresserad av dessa studier kommit fram till får förstås
> beta sig igenom referenserna.
> 
> "KVINNSAM är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med svenska och
> utländska genusvetenskapliga referenser ur Göteborgs
> universitetsbiblioteks bestånd. Den innehåller ca 100.000 referenser."
> 
> Vänliga hälsningar Anna-Stina
> 
> 
> >>> Uno Nilsson <[log in to unmask]> 2008-11-12 10:35 >>>
> 
> Referenser, please! Jag tror dock på dig. Men det ger inga bra svar
> till varför bibliotek är som de är. Som man i ledande ställning har jag
> flera gånger blivit utsatt för mobbing. Jag håller med om att
> patriarkalismen är värre tgenerell, men motsatsen existerar definiivit
> inom kvinnodominerande områden. Skäll på mig, jag lovar att svara. Uno>
> Date: Wed, 12 Nov 2008 08:37:52 +0100> From:
> [log in to unmask]> Subject: [BIBLIST] SV:
> [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny databas
> övergenusexperter> To: [log in to unmask]> > Hej!> > Det är en
> missuppfattning att genusstudier endast skulle omfatta hur> kvinnor
> påverkas av den rådande ordningen. Därför sparkar du in öppna>
> dörrar, Carl-Henrik Berg. Många aspekter och studier av hur män>
> påverkas av dessa strukturer finns också. Det handlar inte bara om>
> hur "män förtrycker kvinnor". > > När det gäller biblioteken så är de
> kvinnodominerade arbetsplatser, och> det är förstås intressant att
> undersöka inte bara hur det påverkar de> anställda som sådana, utan även
> det utbud och den service som erbjuds> våra användare.> > Jag föreslår
> att du fördjupar dig i mansforskningen, det vore mycket> intressat att
> se ett inlägg här på Biblist kring vad det egentligen> innebär att vi
> har så få män på biblioteken. Och då gärna i en trevlig> ton.> > Vänliga
> hälsningar Anna-Stina> > > Anna-Stina Axelsson> Utvecklingsledare> Fråga
> biblioteket> > Regionbibliotek Stockholm> Stockholms Stadsbibliotek,
> Kulturförvaltningen> Odengatan 55> 113 80 Stockholm> > Phone +46(0)8-508
> 31 245 > Fax +46(0)8-508 31 230> e-mail:
> [log in to unmask]>
> http://www.regionbiblioteket.stockholm.se> > >>> Carl-Henrik Berg
> <[log in to unmask]> 2008-11-12 00:42> >>>> Apropå "hur
> den samtida genusordningen påverkar människor och varför> det är
> relevant för oss som arbetar på bibliotek" kan man i detta> sammanhang
> konstatera att en googling på den "matriarkala> genusordningen" - den
> som helt klart dominerar inom biblioteksvärlden -> inte oväntat ger noll
> träffar (fram till dess detta inlägg> registrerats). Google frågar
> försynt:> > "Menade du 'patriarkala genusordningen' " ?> > Vad är det
> egentligen som idag osynliggörs av "de sociala> strukturerna"?
> Patriarkatets negativa verkningar känner vi alla mycket> väl till, Men
> matriarkatets då? Är det tabu att fritt forska och> debattera om det?
> Det blir i så fall förlamande och förödande inom en> sådan sektor som
> bibliotekssektorn, där det går 8-9 kvinnor på en> man.> > En lösning är
> förstås att kvinnorna tar över helt. Om det nu är en> lösning...> >
> Carl-Henrik Berg (tf övergenusexpert)> Strängnäs bibliotek> > >
> ________________________________> > Från: BIBLIST - Topics in Nordic
> research library user services genom> Sara Fältskog Eldros> Skickat: ti
> 2008-11-11 14:17> Till: [log in to unmask] > Ämne: Re: [BIBLIST]
> SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny> databas övergenusexperter>
> > > Tack för den här mycket välformulerade repliken till vad som höll
> på> att bli en lätt hysterisk diskussion, Pär Sundling. Jag kan bara>
> instämma i ditt konstaterande att när offentliga och t.o.m. statligt>
> finansierade verksamheter äntligen ser behovet av att utvärdera den
> egna> verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv, så tar det inte
> lång> tid innan det börjar dras paralleller till åsiktskommissarier och>
> stalinism och andra extremer. Jag följde en länk som fanns med i ett>
> mail från Jan Szczepanski härförleden, och hamnade på Axess.se>
> (http://axess.se/web/discussion.nsf/0/1BA14CB867D3717CC12574E900745F72),>
> där man just hade dragit igång en dylik panikattack. Det är rätt>
> sorgligt, tycker jag.> > För den som känner att diskussionen om genus
> visst hör hemma i ett> bibliotekssammanhang finns Svensk
> biblioteksförenings nätverk för> jämställdhet på bibliotek. Vi som är
> med i detta nätverk vill> sprida kunskap om vad genus är, hur den
> samtida genusordningen påverkar> människor och varför det är relevant
> för oss som arbetar på bibliotek.> En av nätverkets målsättningar är
> dessutom att delta aktivt i> jämställdhetsdebatten, så ni kommer
> garanterat att höra mer av oss> i den här frågan framöver. > > Vänliga
> hälsningar, Sara Fältskog Eldros> Bibliotekarie i Botkyrka kommun
> samt sammankallande för Nätverket för> jämställdhet på bibliotek> > >
> ________________________________> > Date: Sat, 8 Nov 2008 02:14:19
> +0100> From: [log in to unmask] > Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST]
> SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny> databas övergenusexperter> To:
> [log in to unmask] > > Jan, jag har en stor respekt för din
> kunskap och ofta har du många> intressanta inlägg på denna lista, men
> din länk till Rothstein hoppas> jag var mycket ironisk. Det måste vara
> något av det sämsta jag läst på> länge (och maken på okunskap - han
> skall vara sveriges främsta inom> statsvetenskap och tycks inte ens läst
> butler och ännu mindre förstått> något av vad de postmoderna filosoferna
> diskuterat). > > Det är inget fel på kritik och granskning. Jag är dock
> av åsikten att> man bör granska makten och de sociala strukturerna. Och
> makten är långt> ifrån att ligga i genusvetenskapens händer. Det är
> sorgligt att se att> när kunskapen om genusfrågor börjar får inflytande
> i praktiken> (exempelvis i kurslitteraturfrågor) så skall den bemötas
> som vore den> inledningen till ett nazistiskt bokbål.> > /pär s, umeå> >
> > 2008/11/7 Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>> > > De som
> deltar i debatten uttrycker sina ärliga åsikter, i den> mån de kan
> räknas i plural. Problemet är de som INTE deltar i> debatten,
> alternativt ifrågasätter debattörerna i stället för sakfrågan> och
> bristen på levande debatt.> > Men nu är ju inte jag genuscertifierad och
> godkänd, inser jag> efter att ha tagit del av Jans mejl nyss. Och det
> finns som sagt bättre> fora än BIBLIST.> > > Carl-Henrik Berg> Strängnäs
> bibliotek> > > > > > > ________________________________> > Från: BIBLIST
> - Topics in Nordic research library user services>
> [mailto:[log in to unmask]] För Katarina Hjärpe> Skickat: den 7
> november 2008 15:38> > > Till: [log in to unmask] > > Ämne: Re:
> [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny databas> övergenusexperter > >
> > > "Vågar"? Kan vi inte hålla debatten på en nivå där vi tills>
> motsatsen bevisats utgår ifrån att deltagarna uttrycker sina ärliga>
> åsikter?> > Själv blir jag till exempel ledsen över professor
> Rothsteins> raljerande, inte på grund av egennytta utan på grund av att
> så många> människor blivit lidande på grund av sitt kön eller sitt
> könsuttryck> - detta gäller inte minst transpersoner. Det han ser som
> en motsägelse> ser jag alltså i stället som två sidor av samma mynt.> >
> Naturligtvis kan och bör man ha olika åsikter om detta och det> finns
> bättre ställen att hålla diskussionen än just på BIBLIST, men jag>
> betraktar generella anklagelser om feghet som omotiverade.> > -- >
> Katarina Hjärpe> skolbiblioteket Holmaskolan> 215 26> Malmö> 040-131804>
> 0768-511130> > > > 2008/11/7 Carl-Henrik Berg
> <[log in to unmask]>
> <mailto:[log in to unmask]> >> Frågan är inte huruvida
> undertecknad behöver vidga sina vyer> utan huruvida det inte är hög tid
> att ärligt ifrågasätta hur> meningsfullt det är att även
> fortsättningsvis överfinansiera> "problematiseringen av genus och
> dess olika definitioner av det", på> bekostnad av annan, mer
> mångfacetterad forskning. Tyvärr är det tydligen> ingen annan än jag
> som vågar uttala denna hädiska tanke. Alltför många> är alltför rädda om
> sitt eget skinn. Egennyttiga och fega.> > Carl-Henrik Berg> > > > > > >
> ________________________________> > Kolla på video med dina
> Messenger-polare! Messenger TV>
> <http://messengertv.msn.com/mkt/sv-se/default.htm?appID=10531609> 
> _________________________________________________________________
> Var sommaren för kort? Här hittar du solen!
> http://resor.se.msn.com/

________________________________

Långtråkigt? Mängder av sköna spel att fördriva tiden med! MSN Spelhallen <http://www.king.com/servlet/SelectServlet?partner=msn.se&language=sv> 


________________________________

Långtråkigt? Mängder av sköna spel att fördriva tiden med! MSN Spelhallen <http://www.king.com/servlet/SelectServlet?partner=msn.se&language=sv>  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager