LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny databas övergenusexperter
From: Anna-Stina Axelsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 12 Nov 2008 10:55:39 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (140 lines)


Hej Uno och andra intresserade!

En sökning i KVINNSAM på kvinnodominerade yrken ger 137 träffar:
http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=db%3akvin+kvinnamne%3a(KAO+kvinnodominerade+yrken)&f=kvin&spell=true&hist=true&p=1


En motsvarade sökning på mansforskning ger 224 träffar:
http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=db%3akvin+kvinnamne%3a(KAO+mansforskning)&f=kvin&spell=true&hist=true&p=1


Den som är intresserad av dessa studier kommit fram till får förstås
beta sig igenom referenserna.

"KVINNSAM är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med svenska och
utländska genusvetenskapliga referenser ur Göteborgs
universitetsbiblioteks bestånd. Den innehåller ca 100.000 referenser."

Vänliga hälsningar Anna-Stina


>>> Uno Nilsson <[log in to unmask]> 2008-11-12 10:35 >>>

Referenser, please! Jag tror dock på dig. Men det ger inga bra svar
till varför bibliotek är som de är. Som man i ledande ställning har jag
flera gånger blivit utsatt för mobbing. Jag håller med om att
patriarkalismen är värre tgenerell, men motsatsen existerar definiivit
inom kvinnodominerande områden. Skäll på mig, jag lovar att svara. Uno>
Date: Wed, 12 Nov 2008 08:37:52 +0100> From:
[log in to unmask]> Subject: [BIBLIST] SV:
[BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny databas
övergenusexperter> To: [log in to unmask]> > Hej!> > Det är en
missuppfattning att genusstudier endast skulle omfatta hur> kvinnor
påverkas av den rådande ordningen. Därför sparkar du in öppna>
dörrar, Carl-Henrik Berg. Många aspekter och studier av hur män>
påverkas av dessa strukturer finns också. Det handlar inte bara om>
hur "män förtrycker kvinnor". > > När det gäller biblioteken så är de
kvinnodominerade arbetsplatser, och> det är förstås intressant att
undersöka inte bara hur det påverkar de> anställda som sådana, utan även
det utbud och den service som erbjuds> våra användare.> > Jag föreslår
att du fördjupar dig i mansforskningen, det vore mycket> intressat att
se ett inlägg här på Biblist kring vad det egentligen> innebär att vi
har så få män på biblioteken. Och då gärna i en trevlig> ton.> > Vänliga
hälsningar Anna-Stina> > > Anna-Stina Axelsson> Utvecklingsledare> Fråga
biblioteket> > Regionbibliotek Stockholm> Stockholms Stadsbibliotek,
Kulturförvaltningen> Odengatan 55> 113 80 Stockholm> > Phone +46(0)8-508
31 245 > Fax +46(0)8-508 31 230> e-mail:
[log in to unmask]>
http://www.regionbiblioteket.stockholm.se> > >>> Carl-Henrik Berg
<[log in to unmask]> 2008-11-12 00:42> >>>> Apropå "hur
den samtida genusordningen påverkar människor och varför> det är
relevant för oss som arbetar på bibliotek" kan man i detta> sammanhang
konstatera att en googling på den "matriarkala> genusordningen" - den
som helt klart dominerar inom biblioteksvärlden -> inte oväntat ger noll
träffar (fram till dess detta inlägg> registrerats). Google frågar
försynt:> > "Menade du 'patriarkala genusordningen' " ?> > Vad är det
egentligen som idag osynliggörs av "de sociala> strukturerna"?
Patriarkatets negativa verkningar känner vi alla mycket> väl till, Men
matriarkatets då? Är det tabu att fritt forska och> debattera om det?
Det blir i så fall förlamande och förödande inom en> sådan sektor som
bibliotekssektorn, där det går 8-9 kvinnor på en> man.> > En lösning är
förstås att kvinnorna tar över helt. Om det nu är en> lösning...> >
Carl-Henrik Berg (tf övergenusexpert)> Strängnäs bibliotek> > >
________________________________> > Från: BIBLIST - Topics in Nordic
research library user services genom> Sara Fältskog Eldros> Skickat: ti
2008-11-11 14:17> Till: [log in to unmask] > Ämne: Re: [BIBLIST]
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny> databas övergenusexperter>
> > Tack för den här mycket välformulerade repliken till vad som höll
på> att bli en lätt hysterisk diskussion, Pär Sundling. Jag kan bara>
instämma i ditt konstaterande att när offentliga och t.o.m. statligt>
finansierade verksamheter äntligen ser behovet av att utvärdera den
egna> verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv, så tar det inte
lång> tid innan det börjar dras paralleller till åsiktskommissarier och>
stalinism och andra extremer. Jag följde en länk som fanns med i ett>
mail från Jan Szczepanski härförleden, och hamnade på Axess.se>
(http://axess.se/web/discussion.nsf/0/1BA14CB867D3717CC12574E900745F72),>
där man just hade dragit igång en dylik panikattack. Det är rätt>
sorgligt, tycker jag.> > För den som känner att diskussionen om genus
visst hör hemma i ett> bibliotekssammanhang finns Svensk
biblioteksförenings nätverk för> jämställdhet på bibliotek. Vi som är
med i detta nätverk vill> sprida kunskap om vad genus är, hur den
samtida genusordningen påverkar> människor och varför det är relevant
för oss som arbetar på bibliotek.> En av nätverkets målsättningar är
dessutom att delta aktivt i> jämställdhetsdebatten, så ni kommer
garanterat att höra mer av oss> i den här frågan framöver. > > Vänliga
hälsningar, Sara Fältskog Eldros> Bibliotekarie i Botkyrka kommun
samt sammankallande för Nätverket för> jämställdhet på bibliotek> > >
________________________________> > Date: Sat, 8 Nov 2008 02:14:19
+0100> From: [log in to unmask] > Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST]
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny> databas övergenusexperter> To:
[log in to unmask] > > Jan, jag har en stor respekt för din
kunskap och ofta har du många> intressanta inlägg på denna lista, men
din länk till Rothstein hoppas> jag var mycket ironisk. Det måste vara
något av det sämsta jag läst på> länge (och maken på okunskap - han
skall vara sveriges främsta inom> statsvetenskap och tycks inte ens läst
butler och ännu mindre förstått> något av vad de postmoderna filosoferna
diskuterat). > > Det är inget fel på kritik och granskning. Jag är dock
av åsikten att> man bör granska makten och de sociala strukturerna. Och
makten är långt> ifrån att ligga i genusvetenskapens händer. Det är
sorgligt att se att> när kunskapen om genusfrågor börjar får inflytande
i praktiken> (exempelvis i kurslitteraturfrågor) så skall den bemötas
som vore den> inledningen till ett nazistiskt bokbål.> > /pär s, umeå> >
> 2008/11/7 Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>> > > De som
deltar i debatten uttrycker sina ärliga åsikter, i den> mån de kan
räknas i plural. Problemet är de som INTE deltar i> debatten,
alternativt ifrågasätter debattörerna i stället för sakfrågan> och
bristen på levande debatt.> > Men nu är ju inte jag genuscertifierad och
godkänd, inser jag> efter att ha tagit del av Jans mejl nyss. Och det
finns som sagt bättre> fora än BIBLIST.> > > Carl-Henrik Berg> Strängnäs
bibliotek> > > > > > > ________________________________> > Från: BIBLIST
- Topics in Nordic research library user services>
[mailto:[log in to unmask]] För Katarina Hjärpe> Skickat: den 7
november 2008 15:38> > > Till: [log in to unmask] > > Ämne: Re:
[BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny databas> övergenusexperter > >
> > "Vågar"? Kan vi inte hålla debatten på en nivå där vi tills>
motsatsen bevisats utgår ifrån att deltagarna uttrycker sina ärliga>
åsikter?> > Själv blir jag till exempel ledsen över professor
Rothsteins> raljerande, inte på grund av egennytta utan på grund av att
så många> människor blivit lidande på grund av sitt kön eller sitt
könsuttryck> - detta gäller inte minst transpersoner. Det han ser som
en motsägelse> ser jag alltså i stället som två sidor av samma mynt.> >
Naturligtvis kan och bör man ha olika åsikter om detta och det> finns
bättre ställen att hålla diskussionen än just på BIBLIST, men jag>
betraktar generella anklagelser om feghet som omotiverade.> > -- >
Katarina Hjärpe> skolbiblioteket Holmaskolan> 215 26> Malmö> 040-131804>
0768-511130> > > > 2008/11/7 Carl-Henrik Berg
<[log in to unmask]>
<mailto:[log in to unmask]> >> Frågan är inte huruvida
undertecknad behöver vidga sina vyer> utan huruvida det inte är hög tid
att ärligt ifrågasätta hur> meningsfullt det är att även
fortsättningsvis överfinansiera> "problematiseringen av genus och
dess olika definitioner av det", på> bekostnad av annan, mer
mångfacetterad forskning. Tyvärr är det tydligen> ingen annan än jag
som vågar uttala denna hädiska tanke. Alltför många> är alltför rädda om
sitt eget skinn. Egennyttiga och fega.> > Carl-Henrik Berg> > > > > > >
________________________________> > Kolla på video med dina
Messenger-polare! Messenger TV>
<http://messengertv.msn.com/mkt/sv-se/default.htm?appID=10531609> 
_________________________________________________________________
Var sommaren för kort? Här hittar du solen!
http://resor.se.msn.com/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager