LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny databas övergenusexperter
From: Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 7 Nov 2008 14:52:33 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (103 lines)


Frågan är inte huruvida undertecknad behöver vidga sina vyer utan huruvida det inte är hög tid att ärligt ifrågasätta hur meningsfullt det är att även fortsättningsvis överfinansiera "problematiseringen av genus och dess olika definitioner av det", på bekostnad av annan, mer mångfacetterad forskning. Tyvärr är det tydligen ingen annan än jag som vågar uttala denna hädiska tanke. Alltför många är alltför rädda om sitt eget skinn. Egennyttiga och fega. 

Carl-Henrik Berg
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Jenny Samuelsson
Skickat: den 7 november 2008 14:07
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny databas övergenusexperter

Snälla Carl-Henrik,

det är ju just problematiseringen av genus och dess olika definitioner av 
det som är kärnan i genusforskningen. Det är bara att enas om att det finns 
olika förhållningssätt till världen, till och till kunskapen - liksom till 
kön och genus inte minst. Kön och genus är ett kunskapområde, precis som 
andra. Inom sociologin, för att ta det som exempel, är man inte heller enig 
om vad det samhälle som man analyserar faktiskt är och betyder - detsamma 
gäller alla tolkningsinriktade vetenskaper.
Bara för att du är genusallergiker, blir inte frågan om genus och 
betydelsen av konstruktionen av genus i vårt samhälle mindre relevant. 
Försök vidga dina vyer lite.
Självklart är denna databas en väldigt värdefull resurs, precis som 
genusforskningen är viktig.

bästa hälsningar & trevlig helg
Jenny


At 11:36 2008-11-06, you wrote:
>Inte lite förmätet att kalla sig "genusexperter" - när forskarna nu inte 
>ens kan enas om vad detta med genus egentligen är!
>
>Carl-Henrik Berg, genusallergiker
>Strängnäs bibliotek
>
>
>
>
>-----Ursprungligt meddelande-----
>Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services 
>[mailto:[log in to unmask]] För Inger Eriksson
>Skickat: den 6 november 2008 11:25
>Till: [log in to unmask]
>Ämne: [BIBLIST] Ny databas över genusexperter
>
>*Ny databas ger tillgång till Sveriges genusexperter!*
>
>Onsdag den 5 november lanserade Kvinnohistoriska samlingarna i samarbete
>med Nationella sekretariatet för genusforskning den nya databasen Greda,
>Gender researchers database. I databasen finner man svenska
>genusforskare på lägst doktorandnivå. Redan vid lanseringen var omkring
>300 genusexperter registrerade och antalet växer fortlöpande.
>
>Greda är framtagen vid Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs
>universitetsbibliotek, i ett samarbete med Nationella sekretariatet för
>genusforskning, som har regeringens uppdrag att överblicka
>genusforskningen i Sverige och aktivt sprida dess resultat både inom och
>utanför universitetet.
>
>- Syftet är att Greda skall bli ett sätt för journalister, arrangörer av
>konferenser, intresserad allmänhet, forskare med flera att enkelt och
>överskådligt finna information om och kunna ta kontakt med
>genusforskare, säger Anne-Marie Morhed, föreståndare vid Nationella
>sekretariatet för genusforskning.
>
>I databasen kan man söka på fritext, disciplin eller ämnesord. Forskarna
>registrerar sig själva i basen och ansvarar för att den information de
>lägger in är korrekt och aktuell. Greda innehåller även länkar till
>forskarens egen hemsida, institution samt publikationer.
>
>Adressen är.
>
>http://www.ub.gu.se/kvinn/greda/
>
>Kontakt:
>
>Inger Eriksson, föreståndare Kvinnohistoriska samlingarna, 031 786 1761
>
>Gredaredaktionen: Berith Backlund, Helena Brännström: [log in to unmask]
>
>*****************************************************************************************
>Inger Eriksson
>1:e bibliotekarie
>Kvinnohistoriska samlingarna
>Göteborgs universitetsbibliotek
>http://www.ub.gu.se/kvinn/
>Box 222
>405 30 GÖTEBORG
>
>  Tel. 031-786 17 61

Jenny Samuelsson
Filosofie Doktor	
Biblioteks- och informationsvetenskap	
Sociologiska institutionen
Umeå universitet
e-post: [log in to unmask]
telefon: 090-786 98 15
mobil: 0707-607790

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager