LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Bibliotek behöver kärlek
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 12 Sep 2008 14:01:34 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (111 lines)


Library Lovers kampanjen har diskuterats mycket här på BIBLIST
dom senaste dagarna.

Jag anser det vara väl använda pengar till en behövlig kampanj.

Föreningen har visat på ett kraftfullt sätt visat våra makthavare att
Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik. Inte imorgon eller
i övermorgon utan idag.

Visst kan man kritisera detaljer i kampanjen som "färgen", den väldigt
amerikanska slogan som användes men det är säkert något man lärt
sig från lobbyvärlden over there, och det är kul med lite nya grepp.

Dom åtta tunga förslag som fördes fram av föreningen under kampanjen
är inte glättade utan väldigt konkreta, kloka och viktiga och oerhört
angelägna.

Men jag saknar några förtydliganden

I länstidningen Östersund publicerades en atikel av fem socialdemokratiska
riksdagsledamöter sam av Svensk biblioteksförenings generalsekreterare
Niclas Lindberg.

Artikeln hade rubriken "Bibliotekens viktiga roll i integrationen"

Artikeln kan läsas i fulltext via
http://www.biblioteksforeningen.org/

Ett citat som värmde ett tigerhjärta:

"En nationell bibliotekspolitk skulle kunna stödja en offensiv 
integrationspolitk
som betonar språkets, mötets och kulturens betydelse"

Det hade varit förnämligt om denna mening funnits med i åttapunktsförslaget.

Sverige har kritiserats av både FN och EU för bristande hänsyn till våra
nationella minoriteter.

Det hade varit förnämligt om åttapunktsförslaget hade uppmärksammat detta
och kommit med förslag om vad biblioteken kan göra.

I förordet skriver Niclas Lindberg att det är lika viktigt att forskare 
har tillgång
till förstklassiga forskningsbibliotek som att kommuninvånare har god 
tillgång till
högkvalitativa folkbibliotek. Detta känns som en väldigt mossig och 
onödig upp-
delning i en digital värld. Målet måste vara att ge alla tillgång till 
allt. Fri tillgång
till information bör vara en demokratisk rättighet. Det finns idag en 
rad lysande
exempel på detta som OA-rörelsen, dvs att göra vetenskapliga resultat till-
gängliga för alla, Wikipedia är ett annat exempel, Google ett tredje. Vi 
måste
stödja tanken på ett bibliotek, ett lånekort, rätten att kunna låna in 
vilken bok
som helst från annat bibliotek till rimlig kostnad. Vi behöver 
Sverigebiblioteket!

http://www.kb.se/bibliotek/referensgrupper/sverigebiblioteket/

Den sista punkt jag skulle vilja ta upp där jag tycker att 
åttapunktsförslaget borde
vara tydligare är frågan om att digitalisera vårt kulturarv och vårt 
aktiva deltagande
i det europeiska digitala biblioteket.

http://www.kb.se/bibliotek/referensgrupper/sverigebiblioteket/

Vårt kulturarv tillhör oss alla och bör nu när dom tekniska 
möjligheterna finns göras
tillgängligt för alla. Föreningen bör stödja ett starkt och aktivt ABM 
samarbete till
fromma för oss alla. Det borde vara ett självklart krav på bibliotek att 
aktivt delta
i digitaliseringen av vårt nationella liksom regionala och lokala kulturarv

http://abm-centrum.se/


Jan


-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning

Opinions expressed here are my own and not
that of Göteborgs universitetsbibliotekJan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager