LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Norge leder skapandet av EuropeanaLocal - länsmuseet i Västernorrland gör en pionjärinsats för Sverige
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 26 Sep 2008 13:38:56 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (153 lines)


Genom skapandet av EuropeanaLocal kommer regionernas Europa att 
synliggöras i det
stora europeiska biblioteket Europeana som öppnas den 19 november.

Det är hög tid att dom regionala  svenska ABM-organisationerna börjar 
digitalisera och
leder arbetet.

Fylkesakrivet i Sogn og Fjordane har fått den hedervärda uppgiften att 
leda detta stora
europeiska projekt.

All heder åt Länsmuseet i Västernorrland som är enda svenska 
representant i projektet!

Mycket av det mest spännande som händer i biblioteks-Sverige just nu 
händer i norr.
Samarbetet där har kommit långt.

Från Sogn och Fjordanes fylkesarkivs hemsida:

Den 19. november opnar "Det europeiske digitale bibliotek" 
(www.europeana.eu). Den nye tenesta skal gje oss tilgang til Europa sin 
rike kulturarv via Internett, og Sogn og Fjordane fylkeskommunen skal 
vere med å utvikle innhaldet.

Saman med dei 27 medlemslanda i EU skal Sogn og Fjordane gjennom 
EuropeanaLocal realisere eit viktig mål for Europeana: å gjere 
kulturarven frå Europas regionar og lokalsamfunn tilgjengeleg på Internett.
EuropeanaLocal handlar om å gjere kulturhistorie frå lokale og regionale 
arkiv, bibliotek og museum tilgjengeleg for denne store europeiske 
databasen. Utvikling av felles europeiske standardar for utveksling av 
kulturhistoriske informasjon på Internett er sentralt i dette arbeidet. 
Informasjon skal gå på tvers av språk, tradisjon og landegrenser. Målet 
er at alle europearar skal få tilgang til Europas rike og mangfaldige 
historie på alle nivå, både frå store nasjonale museum og frå lokalarkiv 
og folkebibliotek.

Gunnar Urtegaard ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har vore ein av 
arkitektane bak EuropeanaLocal. Prosjektet skal gå over 3 år og har eit 
budsjett på 42 millionar kroner. 80 % av finansieringa vert dekt av 
kommisjonen i Brussel. For Sogn og Fjordane sin del er det snakk om 2,6 
mill. kroner.

EuropeanaLocal er ein del av eContentPlus-programmet, som er EU sitt 
fireårige råmeprogram for digitalt innhald.

Hovudinnsatsen vil vere knytt til å utvikle system for utveksling av 
data (digitalt innhald) mellom kulturhistoriske databasar rundt om i 
Europa. Til dømes vil fotosamlinga til Fylkesarkivet bli gjennomgått og 
tilpassa internasjonale utvekslingsstandarar, og gjort tilgjengeleg for 
Europeana. Det same vil skje med innhald frå musea og biblioteka i 
fylket. Forskarar og andre kultur- og historieinteresserte frå heile 
Europa vil då få tilgang til digitaliserte kulturminner frå Sogn og 
Fjordane gjennom database-tenesta på www.europeana.eu

Gjennom prosjektet får Sogn og Fjordane Fylkeskommune tilført ressursar 
og ytterlegare spisskompetanse knytt til arbeidet med å integrere og 
utveksle kulturhistoriske data.

Aktuelle lenker:
http://www.europeanalocal.eu
http://www.fylkesarkiv.no
http://www.europeana.eu
http://www.econtentplus.no

http://sognogfjordane.kulturnett.no/kulturnett/nyhende.aspx?Id=2718


Sverige representeras i projektet av Länsmuseet i Västernorrland.
 
Ett klipp från länsmuseets hemsida:

Publicerad den 15 september 2008

Murberget i Europagemenskapen

Murberget intar en tätposition när nya sökvägar till föremål och 
arkivhandlingar i Europa skapas.
 EuropeanaLocal är namnet på det EU-finansierade projektet som skall 
göra det möjligt för
 engelsmän att läsa om industriarv i Västernorrland och 
västernorrlänningar om fornfynd i England.

Det är 27 länder som deltar och i styrgruppen sitter biträdande 
landsantikvarien, Bengt Wittgren.
 Så här berättar han om målet med projektet som är treårigt och omsätter 
4,3 miljoner Euro.

- I projektet ska vi lyfta fram våra regionala guldkorn. Vi har till 
exempel originalen till trolldoms-
protokollen från Torsåker från 1600-talets slut, golvuren som kallas 
ångermanlandsbrudar och
vår världsunika folkbokföring med uppgifter om vem som levat och var de 
senaste 500 åren.

Projektkansliet finns i London och satsningen är en liten del av något 
mycket större som fått namnet
 Europeana. Det är frågan om en stiftelse som skapats med ambition att 
göra så stor del som möjligt
 av det europeiska kulturarvet tillgängligt digitalt.

Tanken är att den kunskap som samlats i databaser på olika platser skall 
knytas samman för att bli till
 ett stöd för såväl släktforskare som kulturturism och utbildningar. 
Materialet ska sorteras efter fem
 fastlagda teman: städer, socialt liv, musik, brott och straff, 
resor/turism.

Målet är att 20 miljoner digitala objekt skall vara sökbara genom 
Europeana när projekttiden för
 EuropeanaLocal är slut. Hur hoppas du själv få användning av den 
kunskap och information som
kommer att vara insamlad?

- Jag vill att alla våra, och övriga länders samlingar blir presenterade 
för alla som är nyfikna men
 inte så invigda i vad som gömmer sig i magasin och landskap, svarar 
Bengt Wittgren.

Ann-Sofie Ingman

http://www.rapid-finder.com/en/odpgate/1241449/lansmuseet_vasternorrland.html

Jan

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning

Opinions expressed here are my own and not
that of Göteborgs universitetsbibliotekJan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager