LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Mötesplats inför framtiden - anmäl NU!
From: [log in to unmask]
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 12 Sep 2008 13:34:31 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (70 lines)


 
Några dagar till gäller den lägre konferensavgiften: 
 
 
 
(Embedded image moved to file: pic17451.jpg) 
 
 
            15-16 oktober 2008 i Borås 
 
Borås stadsbibliotek och Bibliotekshögskolan arrangerar, nu för åttonde 
året, denna nationella konferens som syftar till fruktbara möten mellan 
bibliotekarier från alla sorters bibliotek, forskning och utbildning inom 
vårt område. Många spännande bidrag från såväl arbetsliv som utbildning och 
forskning kommer att presenteras och säkert inspirera till givande 
diskussioner. Programmet är i år fullmatat med godbitar för alla kategorier 
av bibliotekarier. 
 
Inbjudna huvudtalare är Tobias Harding, sekreterare i den pågående 
Kulturutredningen, Per Frankelius, uppskattad föreläsare, verksam vid 
Örebro universitet med forskning och undervisning bl.a. inom 
marknadsföring, omvärldsförståelse samt företags och organisationers 
innovativa processer, och Uwe Bødewadt, framgångsrik chef för Kulturhuset i 
Stockholm under sju år och nu chef för kulturavdelningen på Det Kongelige 
Bibliotek i Köpenhamn. 
 
 
 
 
Exempel på rapporter och presentationer av aktuella projekt: 
·   Delphistudien. Forskningsbehov på svenska bibliotek. Elena 
Maceviciute, BHS 
·   Barns smak – att välja sin läsning. Eva Nordlinder, Länsbiblioteket i 
Västerbotten 
·   Integrerad kurs i informationsstrategier för magisterstudenter. Eva 
Norling och Kent Pettersson, Blekinge Tekniska Högskola 
·   Självständiga lärobjekt (Reusable Learning Objects, RLO) som stöd i 
undervisning. Susanne Partanen, The University of Nottingham 
·   Search & Enjoy – ett projekt om reflektioner angående 
informationssökningsundervisning för marinbiologer. Ludvig Holmdahl, Campus 
Helsingborg, Lunds universitet 
·   Användning av källor och källkritik på lärarprogrammet. Anna 
Lyngfelt, Stefan Benjaminsson, Karin Hennning och Lena Sundin, Göteborgs 
universitetsbibliotek. 
·   VEGA – Verksamhetsutveckling genom eget arbete. Rebekka Rundberg, 
Regionbibliotek Västra Götaland 
·   Hur kan konstnärligt forskningsmaterial tillgängliggöras Open Access? 
Karin Süld och Sofia Arvidsson, Bibliotek & Läranderesurser, Ingrid Moldin, 
Textilhögskolan, Högskolan i Borås 
·   Lokalhistoriska rum på biblioteken i Östergötland. Rolf Holm, 
Länsbibliotek Östergötland och Dan Malmsten, Kulturarv 
Östergötland/Östergötlands länsmuseum 
·   Klinisk bibliotekarie i vårdarbetet. Sylvia Määttä, Västra 
Götalandsregionen, Södra Älvsborgs Sjukhus 
 
Läs hela programmet på konferensens hemsida 
hb.se/wps/portal→Bibliotekshögskolan→Mötesplats inför framtiden eller 
www.boras.se/kultur/stadsbiblioteket 
 
Där finns också all övrig information samt anmälningsblankett. 
 
 
     Anmäl dig senast 18 september för lägre konferensavgift! 
            Mötesplats inför framtiden 
    arrangeras av Bibliotekshögskolan och Borås Stadsbibliotek 
           med stöd från Bibliotekstjänst 
 
 
 
(See attached file: Biblist sept08.doc)

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager