LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Sv: Re: [BIBLIST] Bibliotek behöver kärlek

From:

EVA DICKSON <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 12 Sep 2008 16:13:55 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Hej,
ja det ligger till på det viset, har varit i kontakt med ansvariga på TPB, eftersom jag ställde mig samma fråga som du!
Om vi träffas kan du bestämma vad ni har behov av, men det primära är ju att eleverna ska få tillgänglighet till materialet.
Hälsningar
Eva

>>> Uno Nilsson <[log in to unmask]> 09/12/08 2:57 >>>

Jan, Du visar problemet hur tycligt som helst. Ett bibliotek är så mycket, och vi tvingas välja bara några sidor att marknadsföra. Svårt att göra världen till något unikt. Själv är jag tveksam till library lover fast jag är en stor älskare av bibliotek. Äro vi då icke i Sverige?, som Povel Ramel nån gång sa. Å andra sidan har vi integrationen förstås... Bra inlägg som vanligt. > Date: Fri, 12 Sep 2008 14:01:34 +0200> From: [log in to unmask]> Subject: [BIBLIST] Bibliotek behöver kärlek> To: [log in to unmask]> > Library Lovers kampanjen har diskuterats mycket här på BIBLIST> dom senaste dagarna.> > Jag anser det vara väl använda pengar till en behövlig kampanj.> > Föreningen har visat på ett kraftfullt sätt visat våra makthavare att> Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik. Inte imorgon eller> i övermorgon utan idag.> > Visst kan man kritisera detaljer i kampanjen som "färgen", den väldigt> amerikanska slogan som användes men det är säkert något man lärt> sig från lobbyvärlden over there, och det är kul med lite nya grepp.> > Dom åtta tunga förslag som fördes fram av föreningen under kampanjen> är inte glättade utan väldigt konkreta, kloka och viktiga och oerhört> angelägna.> > Men jag saknar några förtydliganden> > I länstidningen Östersund publicerades en atikel av fem socialdemokratiska> riksdagsledamöter sam av Svensk biblioteksförenings generalsekreterare> Niclas Lindberg.> > Artikeln hade rubriken "Bibliotekens viktiga roll i integrationen"> > Artikeln kan läsas i fulltext via> http://www.biblioteksforeningen.org/> > Ett citat som värmde ett tigerhjärta:> > "En nationell bibliotekspolitk skulle kunna stödja en offensiv > integrationspolitk> som betonar språkets, mötets och kulturens betydelse"> > Det hade varit förnämligt om denna mening funnits med i åttapunktsförslaget.> > Sverige har kritiserats av både FN och EU för bristande hänsyn till våra> nationella minoriteter.> > Det hade varit förnämligt om åttapunktsförslaget hade uppmärksammat detta> och kommit med förslag om vad biblioteken kan göra.> > I förordet skriver Niclas Lindberg att det är lika viktigt att forskare > har tillgång> till förstklassiga forskningsbibliotek som att kommuninvånare har god > tillgång till> högkvalitativa folkbibliotek. Detta känns som en väldigt mossig och > onödig upp-> delning i en digital värld. Målet måste vara att ge alla tillgång till > allt. Fri tillgång> till information bör vara en demokratisk rättighet. Det finns idag en > rad lysande> exempel på detta som OA-rörelsen, dvs att göra vetenskapliga resultat till-> gängliga för alla, Wikipedia är ett annat exempel, Google ett tredje. Vi > måste> stödja tanken på ett bibliotek, ett lånekort, rätten att kunna låna in > vilken bok> som helst från annat bibliotek till rimlig kostnad. Vi behöver > Sverigebiblioteket!> > http://www.kb.se/bibliotek/referensgrupper/sverigebiblioteket/> > Den sista punkt jag skulle vilja ta upp där jag tycker att > åttapunktsförslaget borde> vara tydligare är frågan om att digitalisera vårt kulturarv och vårt > aktiva deltagande> i det europeiska digitala biblioteket.> > http://www.kb.se/bibliotek/referensgrupper/sverigebiblioteket/> > Vårt kulturarv tillhör oss alla och bör nu när dom tekniska > möjligheterna finns göras> tillgängligt för alla. Föreningen bör stödja ett starkt och aktivt ABM > samarbete till> fromma för oss alla. Det borde vara ett självklart krav på bibliotek att > aktivt delta> i digitaliseringen av vårt nationella liksom regionala och lokala kulturarv> > http://abm-centrum.se/> > > Jan> > > -- > De åsikter som framförs här är mina personliga > och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-> biblioteks hållning> > Opinions expressed here are my own and not> that of Göteborgs universitetsbibliotek> > > > Jan Szczepanski> Förste bibliotekarie > Goteborgs universitetsbibliotek > Box 222> SE 405 30 Goteborg, SWEDEN > Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 > E-mail: [log in to unmask]> > > > > > > > > >
_________________________________________________________________
Hetaste modetipsen & härligaste skönhetstesterna!
http://salongk.msn.se/


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager