LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Norge leder skapandet av EuropeanaLocal - länsmuseet i Västernorrland gör en pionjärinsats för Sverige
From: Gunilla Mosén <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Sat, 27 Sep 2008 13:04:54 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (168 lines)


Att bli europeisk kulturhuvudstad som Stavanger är tillsammans med Liverpool 
i är kanske kan ha sina fördelar.

Det tyckte inte Barbro Hedvall häromdagen och visst tydligen ingenting om 
att Sogn og Fjordane lyckats dra till sig en stor intressant 
kulturetablering. För henne var ett kulturhuvudstadsårsprojekt enbart en 
kostnad.

En kulturprofil är (också) en identitet. Bilden av norska sydvästkusten som 
ett kulturlandskap med djup. I fylket har också uppstått ett europeiskt 
berättarcentrum i anslutning till kulturhuvudstadsåret i Stavanger.

Gunilla M

> Genom skapandet av EuropeanaLocal kommer regionernas Europa att 
> synliggöras i det
> stora europeiska biblioteket Europeana som öppnas den 19 november.
>
> Det är hög tid att dom regionala  svenska ABM-organisationerna börjar 
> digitalisera och
> leder arbetet.
>
> Fylkesakrivet i Sogn og Fjordane har fått den hedervärda uppgiften att 
> leda detta stora
> europeiska projekt.
>
> All heder åt Länsmuseet i Västernorrland som är enda svenska representant 
> i projektet!
>
> Mycket av det mest spännande som händer i biblioteks-Sverige just nu 
> händer i norr.
> Samarbetet där har kommit långt.
>
> Från Sogn och Fjordanes fylkesarkivs hemsida:
>
> Den 19. november opnar "Det europeiske digitale bibliotek" 
> (www.europeana.eu). Den nye tenesta skal gje oss tilgang til Europa sin 
> rike kulturarv via Internett, og Sogn og Fjordane fylkeskommunen skal vere 
> med å utvikle innhaldet.
>
> Saman med dei 27 medlemslanda i EU skal Sogn og Fjordane gjennom 
> EuropeanaLocal realisere eit viktig mål for Europeana: å gjere kulturarven 
> frå Europas regionar og lokalsamfunn tilgjengeleg på Internett.
> EuropeanaLocal handlar om å gjere kulturhistorie frå lokale og regionale 
> arkiv, bibliotek og museum tilgjengeleg for denne store europeiske 
> databasen. Utvikling av felles europeiske standardar for utveksling av 
> kulturhistoriske informasjon på Internett er sentralt i dette arbeidet. 
> Informasjon skal gå på tvers av språk, tradisjon og landegrenser. Målet er 
> at alle europearar skal få tilgang til Europas rike og mangfaldige 
> historie på alle nivå, både frå store nasjonale museum og frå lokalarkiv 
> og folkebibliotek.
>
> Gunnar Urtegaard ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har vore ein av 
> arkitektane bak EuropeanaLocal. Prosjektet skal gå over 3 år og har eit 
> budsjett på 42 millionar kroner. 80 % av finansieringa vert dekt av 
> kommisjonen i Brussel. For Sogn og Fjordane sin del er det snakk om 2,6 
> mill. kroner.
>
> EuropeanaLocal er ein del av eContentPlus-programmet, som er EU sitt 
> fireårige råmeprogram for digitalt innhald.
>
> Hovudinnsatsen vil vere knytt til å utvikle system for utveksling av data 
> (digitalt innhald) mellom kulturhistoriske databasar rundt om i Europa. 
> Til dømes vil fotosamlinga til Fylkesarkivet bli gjennomgått og tilpassa 
> internasjonale utvekslingsstandarar, og gjort tilgjengeleg for Europeana. 
> Det same vil skje med innhald frå musea og biblioteka i fylket. Forskarar 
> og andre kultur- og historieinteresserte frå heile Europa vil då få 
> tilgang til digitaliserte kulturminner frå Sogn og Fjordane gjennom 
> database-tenesta på www.europeana.eu
>
> Gjennom prosjektet får Sogn og Fjordane Fylkeskommune tilført ressursar og 
> ytterlegare spisskompetanse knytt til arbeidet med å integrere og utveksle 
> kulturhistoriske data.
>
> Aktuelle lenker:
> http://www.europeanalocal.eu
> http://www.fylkesarkiv.no
> http://www.europeana.eu
> http://www.econtentplus.no
>
> http://sognogfjordane.kulturnett.no/kulturnett/nyhende.aspx?Id=2718
>
>
> Sverige representeras i projektet av Länsmuseet i Västernorrland.
>
> Ett klipp från länsmuseets hemsida:
>
> Publicerad den 15 september 2008
>
> Murberget i Europagemenskapen
>
> Murberget intar en tätposition när nya sökvägar till föremål och 
> arkivhandlingar i Europa skapas.
> EuropeanaLocal är namnet på det EU-finansierade projektet som skall göra 
> det möjligt för
> engelsmän att läsa om industriarv i Västernorrland och västernorrlänningar 
> om fornfynd i England.
>
> Det är 27 länder som deltar och i styrgruppen sitter biträdande 
> landsantikvarien, Bengt Wittgren.
> Så här berättar han om målet med projektet som är treårigt och omsätter 
> 4,3 miljoner Euro.
>
> - I projektet ska vi lyfta fram våra regionala guldkorn. Vi har till 
> exempel originalen till trolldoms-
> protokollen från Torsåker från 1600-talets slut, golvuren som kallas 
> ångermanlandsbrudar och
> vår världsunika folkbokföring med uppgifter om vem som levat och var de 
> senaste 500 åren.
>
> Projektkansliet finns i London och satsningen är en liten del av något 
> mycket större som fått namnet
> Europeana. Det är frågan om en stiftelse som skapats med ambition att göra 
> så stor del som möjligt
> av det europeiska kulturarvet tillgängligt digitalt.
>
> Tanken är att den kunskap som samlats i databaser på olika platser skall 
> knytas samman för att bli till
> ett stöd för såväl släktforskare som kulturturism och utbildningar. 
> Materialet ska sorteras efter fem
> fastlagda teman: städer, socialt liv, musik, brott och straff, 
> resor/turism.
>
> Målet är att 20 miljoner digitala objekt skall vara sökbara genom 
> Europeana när projekttiden för
> EuropeanaLocal är slut. Hur hoppas du själv få användning av den kunskap 
> och information som
> kommer att vara insamlad?
>
> - Jag vill att alla våra, och övriga länders samlingar blir presenterade 
> för alla som är nyfikna men
> inte så invigda i vad som gömmer sig i magasin och landskap, svarar Bengt 
> Wittgren.
>
> Ann-Sofie Ingman
>
> http://www.rapid-finder.com/en/odpgate/1241449/lansmuseet_vasternorrland.html
>
> Jan
>
> -- 
> De åsikter som framförs här är mina personliga och inte ett uttryck för 
> Göteborgs universitets-
> biblioteks hållning
>
> Opinions expressed here are my own and not
> that of Göteborgs universitetsbibliotek
>
>
>
> Jan Szczepanski
> Förste bibliotekarie Goteborgs universitetsbibliotek Box 222
> SE 405 30 Goteborg, SWEDEN Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 E-mail: 
> [log in to unmask]
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager