LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Saknar biblioteken ett tydligt uppdrag???
From: Ola <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Fri, 12 Sep 2008 16:33:03 -0700
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (186 lines)


Äntligen någon som ser klart. Bibliotek betyder boksamling. Värdet av ett bibliotek är naturligtvis dess samlingar. Datorer har vi hemma, biblioteken behöver vi för verifiering och vidgat utbud. 


--- On Fri, 9/12/08, Lars Aronsson <[log in to unmask]> wrote:

> From: Lars Aronsson <[log in to unmask]>
> Subject: Re: [BIBLIST] Saknar biblioteken ett tydligt uppdrag???
> To: [log in to unmask]
> Date: Friday, September 12, 2008, 12:10 PM
> Uno Nilsson wrote:
> 
> > Åter: Skriver just nu en liten serie om bibliotek i
> mitt liv. 
> > Kolla http://blogg.aftonbladet.se/25419
> 
> När man ser de här enkla biblioteken i Afrika, eller när
> man läser 
> gamla svenska bibliotekstidskrifter från 1920-talet då
> det svenska 
> biblioteksväsendet var under uppbyggnad, så får man
> sannerligen 
> svårt att förstå på vilket "uppdrag" som
> dagens inglasade och 
> luftigt möblerade svenska bibliotekskatedraler har blivit
> byggda. 
> 
> Jag är en bokvän. Jag gillar bibliotek. Jag njuter när
> jag 
> promenerar in i Linköpings eller Halmstads fina nybyggen. 
> Men jag 
> delar inte den uppfattning som ibland kommer till uttryck
> att 
> biblioteken är utsatta för hårda neddragningar. Tvärt
> om menar 
> jag att de egentligen "förtjänar" mycket
> hårdare tag, och det man 
> ska förvånas över (och vara tacksam för) är hur
> lindrig press de 
> är utsatta för.
> 
> Om man börjar sin karriär med det där ödmjuka
> resebiblioteket med 
> åsnekärran, som Uno beskriver i sin blogg, och inte
> önskar sig 
> något hellre än en utökad budget, och så får man
> pengarna, varför 
> satsar man då inte på mer böcker i enkla lokaler, utan
> på få 
> böcker, glest placerade i låga hyllor?
> 
> Uppenbarligen måste det finnas något annat, något mer
> än själva 
> behovet att läsa, som motiverat dagens svenska
> skrytbibliotek.
> Annars går ekvationen inte ihop:
> 
>  dagens bibliotek = bokbehovet + något mer
> 
> Speciellt om folk i allt högre grad finner det
> tillräckligt 
> billigt att köpa sina egna böcker (ökat välstånd,
> sänkt bokmoms, 
> billigare pocket, enkel beställning på nätet), så
> minskar ju 
> bibliotekets roll att fylla folks bokbehov. Och eftersom 
> bibliotekens storlek inte minskar i samma grad, så måste 
> ekvationens term "något mer" ständigt öka.
> 
> En företagare (någon som tänker som Johan Stael von
> Holstein) 
> skulle "satsa på kärnverksamheten" och skära
> bort den där onyttiga 
> faktorn, som ju är en redovisad kostnad utan redovisad
> nytta.
> 
> Kommunstyrelserna tänker ofta som företagare, något de
> tvingas 
> till av ekonomiska omständigheter. Sophämtning läggs ut
> på 
> entreprenad till den som sköter det billigast. Men även
> om det 
> görs vissa neddragningar på biblioteken, så motsvarar de
> inte alls 
> termen "något mer" i ekvationen. Mängden
> oredovisad luft i 
> biblioteksbudgetarna fortsätter att öka.
> 
> Hur kan det komma sig? Vad är det kommunstyrelserna
> betalar för?
> 
> Jag tror det är religion. Varje större stad har idag
> inte bara en 
> katedral, utan också ett bibliotek som ska se minst lika
> mäktigt 
> ut. Man skulle kunna klara sig utan, men det vore en skam.
> 
> Detta kan rentav vara bibliotekens (och teatrarnas)
> största 
> tillgång.
> 
> Att samlas för att fira gudstjänst, det kan man göra i
> ett enkelt 
> ihopsnickrat missionshus eller i en källarlokal som får
> tjänstgöra 
> som provisorisk moské. Medeltidens gotiska katedraler
> fyller 
> förvisso denna funktion, de erbjuder tak över huvudet och
> 
> sittplatser. Men dessutom erbjuder de "något
> mer". Och detta 
> "något mer" är samma sak som i dagens
> bibliotek.
> 
> Det här komplicerar synen på vad ett bibliotek
> "är". Det vi ser 
> framför oss är dels en förvarning och utlåning av
> böcker, dels en 
> sakral hyllning till kunskap och bildning.
> 
> Vill man kunna skilja på delfunktionerna, så kan man
> studera just 
> provisoriska lösningar, som Linköpings bibliotek efter
> branden 
> 1996 och före invigningen av nybygget år 2000. Eller
> någon 
> provisorisk moské.
> 
> Jag är en vän av katedraler också. Jag säger inte att
> det är 
> slöseri eller fult att bygga katedraler eller
> skrytbibliotek. Men 
> det vore oärligt att förneka att det finns en
> skrytfaktor, detta 
> "något mer" utöver basfunktionen. Och den är
> uppenbarligen något 
> som finansiärerna är villiga att betala för. Utan den
> skulle 
> biblioteken (eller kyrkorna) vara nedtrimmade till
> billigaste 
> anbudet, precis som sophämtningen.
> 
> Svenska kyrkans kris är minst 100 år äldre än
> bibliotekens kris. 
> När folk började utebli från kyrkorna, så gick de i
> första hand 
> till frikyrkor i stället, som erbjöd mer av basfunktionen
> (bättre 
> sånger, mer religiös extas) och mindre utsmyckning.
> 
> Ska då biblioteken förvänta sig konkurrens från
> fribibliotek? 
> Det har redan skett: Internet erbjuder mer och snabbare 
> information, men utan överbyggnaden av elegant möblerade
> nybyggen 
> av glas och limträbalkar.
> 
> Men vad innebär denna historiska parallell för
> bibliotekens 
> framtid? Efter hundra år av kris inom Svenska kyrkan kan
> vi 
> konstatera att kyrkobyggnaderna står kvar i all sin prakt,
> 
> fortfarande med avlönade präster, och få eller ingen
> ifrågasätter 
> detta. Men innehållet i form av aktiva söndagsbesökare
> och 
> religiöst övertygande budskap är mycket urtunnat.
> 
> Det vore enkelt att utbrista att vi måste stoppa en
> motsvarande 
> utveckling inom biblioteks-Sverige, att biblioteken är
> för 
> värdefulla, för ädla och rena och fina för att drabbas
> av 
> nedgången. Javisst, men är det inte också vad Svenska
> kyrkans 
> anhängare har försökt göra i hundra år? Och hur har
> det gått?
> 
> 
> -- 
>  Lars Aronsson ([log in to unmask])
>  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se


   

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager