LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Myndighet i biblioteksmiljö! Kan det va´ nåt?

From:

"Nellde, Lars" <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 10 Sep 2008 11:38:42 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


I kulturhuset Ängeln i Katrineholm öppnar idag Försäkringskassan och Skatteverket ett gemensamt servicekontor. Det första i landet som etableras i en sådan miljö. Självklart har inte detta passerat obemärkt i lokalpress eller i samtal med kommuninvånarna. Belackarna anser att myndigheter inte har i en biblioteksmiljö att göra. Att det är att göra våld på vårt huvuduppdrag. En åsikt som inte delas av vare sig ledning eller medarbetare i kulturförvaltningen.

Ett av bibliotekets starka ben är just informationsförsörjning, vilket man i förlängningen kan se som en del av det samhälleliga lärandet på individ- och/eller gruppnivå. Informellt eller formaliserat. Ett servicekontor av det slaget som etableras här och nu, ägnar sig inte åt myndighetsutövning i den traditionella bemärkelsen, utan ger information i en mängd frågor till individer eller företag. Vilket kan ses som en del av den samhälliga informationsförsörjningen. Och lärandet förstås.

På eller i anslutning till folkbibliotek i landet finns redan kommunala medborgarkontor och vi ser i förlängningen "vårt" servicekontor som en förlängning till ett kommande kommunalt medborgarkontor.

Utarmning eller utveckling av bibliotekets uppgifter? För oss är svaret givet!


Lars Nellde
Bibliotekschef
Katrineholms kommun
Tel: 0150-576 36
0705 522 192


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager