LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Arbetarrörelsens tankesmedja AT

From:

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 18 Sep 2008 13:24:49 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


"Enkla och rätt tunna pdf-rapporter" skriver Carl-Henrik som förklaring
till varför
inget bibliotek ansett dom värda ett bättre öde än den stora glömskan.

Till det yttre kanske rapporterna är lite sladdriga men knappast
innehållsmässigt
väl?

I den politiska debatten spelar tankesmedjorna en stor och viktig roll.

Ytterligare ett exempel. Centerpartiet ville inte vara sämre än dom
andra partierna
och satsade nyligen rejält på en egen tankesmedja. Captus för pengarna
man fick
vid försäljningen av sina dagstidnignar

Captus har redan publicerat åtta skrifter.

Är det någon som tror att dom finns på något bibliotek?

Enkla och rätt tunna sa Bill, sladdriga sa Bull

Jan

Lindberg Annsofi wrote:
>
> Böcker och småtryck (broschyrer, kongressrapporter, utredningar) från
> den socialdemokratiska och vänsterpartistiska arbetarrörelsen finns på
> Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm. Mycket av detta
> katalogiserat i Libris, eller på vår egen hemsida www.arbark.se
> <http://www.arbark.se> katalogen KATA. Kan lånas som fjärrlån.
> Biblioteket har den största samlingen böcker, arkivmaterial, och
> småtryck om Sovjetunionen, liksom spanska inbördeskriget frånsett
> Kungliga biblioteket.
>
>
>
> Med vänlig hälsning
>
>
> Mats Myrstener, bibliotekarie på ARAB
>
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> *Från:* BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
> [mailto:[log in to unmask]] *För *Uno Nilsson
> *Skickat:* den 18 september 2008 07:36
> *Till:* [log in to unmask]
> *Ämne:* Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Arbetarrörelsens tankesmedja AT
>
>
>
> Folkbibliotek är bra, inte tu tal om det. Men könsfördelningen är
> allvarlig. Av någon outgrundlig anledning nedvärderas kvinnodominerade
> yrken i samhället. Av en lika outgrundlig anledning blir synen på män
> i kvinnodominerade yrkesgrupper mindre positiv än män i motsvarande
> mansdominerade yrken. Jmf bibliotekarier och ingenjörer. Jag är
> personligen helt säker på att oblansen påverkar löneläget, påverkar
> status, och på sikt också synen på biblioteken som mindre värda än
> stadsbyggnadskontoren eller bilverkstäderna. Vad som ska göras vet jag
> inte, men fler män i biblioteken är nödvändiga. Därmed inget sagt om
> att kvinnor inte är bra, tvärtom har mina erfarenheter av kvinnliga
> arbetskamrater bara lämnat positiva minnen - tjejer kan, inte sällan
> bättre än män. Uno
>
> > Date: Wed, 17 Sep 2008 21:58:16 +0200
> > From: [log in to unmask]
> > Subject: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Arbetarrörelsens tankesmedja AT
> > To: [log in to unmask]
> >
> > Den uppenbara anledningen till nedanstående är att de rapporter Jan
> syftar på enbart existerar som mycket enkla och rätt tunna
> pdf-rapporter. Om man kollar de BÖCKER som tankesmedjan gett ut så
> konstaterar man snabbt att samtliga finns representerade i LIBRIS.
> "Arbetarrörelsens Tankesmedja" har dock bara funnits något år med
> detta namn. Man hittar nog mer om man söker på det äldre namnet, "Idé
> och tendens".
> >
> > Men frågan är väckt. Så nu är det bara för någon välmotiverad
> katalogisatör att ta sig an dessa rapporter! Exempelvis Jan S.
> >
> >
> > Betydligt mer alarmerande finner jag själv följande två nyss
> konstaterade uppgifter vara:
> >
> > 1. I min hemkommun Huddinge satsas inte mer än 250 kronor per
> invånare och år på biblioteken. Vilken siffra! Och ändå - vilken fin
> verksamhet som finns här detta till trots!
> >
> > 2. Andelen manliga bibliotekarier i riket är 16,5 % enligt senaste
> statistik. Och inte lär det väl bli bättre?
> >
> > Carl-Henrik Berg
> > 0,5 % manlig bibliotekarie
> >
> >
> >
> > ________________________________
> >
> > Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services genom
> Jan Szczepanski
> > Skickat: on 2008-09-17 15:59
> > Till: [log in to unmask]
> > Ämne: [BIBLIST] Arbetarrörelsens tankesmedja AT
> >
> >
> >
> > Kan någon förklara varför inte dom skrifter som Arbetarrörelsens
> > Tankesmedja AT gett ut inte finns på något bibliotek. Är det av
> > politiska skäl, av ointresse eller för att BTJ anser dom osäljbara?
> >
> > Är inget bibliotek intresserat av samhällsdebatten? Är inte detta
> > något att bevara för eftervärlden.
> >
> > Det finns sexton rapporter, den äldsta från 2002
> >
> > http://www.arbetarrorelsenstankesmedja.se/AT/smpage.fwx?page=17
> >
> > Jan
> >
> > --
> > De åsikter som framförs här är mina personliga
> > och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
> > biblioteks hållning
> >
> > Opinions expressed here are my own and not
> > that of Göteborgs universitetsbibliotek
> >
> >
> >
> > Jan Szczepanski
> > Förste bibliotekarie
> > Goteborgs universitetsbibliotek
> > Box 222
> > SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
> > Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797
> > E-mail: [log in to unmask]
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> Hitta någon att mysa med i höstrusket! MSN Dejting
> <http://match.se.msn.com/channel/index.aspx?trackingid=1002952>
>

--
De åsikter som framförs här är mina personliga
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning

Opinions expressed here are my own and not
that of Göteborgs universitetsbibliotekJan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]

  


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager