LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Katalogisering
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 16 Jun 2008 12:50:53 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (80 lines)


Mer ved på brasan!

Det är bara en bråkdel av alla skrifter som EU producerar som hamnar på 
svenska bibliotek.
Oftast bara enkla skrifter och sammanfattningar. Jag ska ge ett typiskt 
exempel. EU har gett ut en
rapport om romer och skolutbildning "Roma and travellers in public 
education" på 138
sidor som kom ut 2006

http://fra.europa.eu/fra/material/pub/ROMA/roma_report.pdf

två svenska bibliotek har sammanfattningen "executive summary" på 11 sidor

http://fra.europa.eu/fra/material/pub/ROMA/EUMC_2006_00350001_EN_REV.pdf

Vad är det för typ av prioriteringar och bristande resurser som ligger 
bakom?

JanPär Sundling wrote:
> Tom Waits, jag har svårt att förstå just vad i kritiken du tycker är
> felaktig (eller var det så enkelt att du bara inte delar en vision?).
> Att katalogisera svenskspråkiga EU-publikationer verkar, enligt mitt
> perspektiv, som en ganska god idé. Men självfallet är det ju en
> prioriteringsfråga och kanske ytterst en fråga om begränsad arbetstid
> och pengar - kanske fanns det något som var mycket viktigare att
> katalogisera. Det är väl något som alla förstår att allt inte kan
> hinnas med. Jag tycker inte det hindrar kritik från att yttras; alla
> verksamheter får ju leva med mer eller mindre bristande resurser och
> ett sätt att utveckla dem är väl genom ett öppet diskussionsklimat och
> ett sinne som inte instinktivt slår bakut vid minsta påtalade
> "misstag". Men du har ju rätt i att det ibland är svårt att förbättra
> sin verksamhet utan mer resurser, men det är knappast omöjligt. och
> även om det är så blir ju inte kritik  felaktig för att man inte
> direkt kan göra något åt den för tillfället. (nu vet jag inte om jag
> har förstått sakfrågan rätt men om det är praxis att katalogisera de
> engelska men inte de svenska eu-publikationerna så bör dett ju vara
> tämligen lätt att ändra)  /pär s
>
> 2008/6/15 Liss Carlsson <[log in to unmask]>:
>   
>> Hej
>> Jag har semester och är tillbaka 8 juli
>> hälsnignar
>> Liss
>>     
>
>   

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning

Opinions expressed here are my own and not
that of Göteborgs universitetsbibliotekJan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager