LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Snart vanligare att använda en e-bok än att låna en tryckt bok
From: Pär Sundling <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 12 Jun 2008 15:58:40 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (172 lines)


Jag minns ett antal artiklar som kanske är av intresse (de handlar
dock främst om artikelmaterial och rör användningen i usa):

Bradley M. Hemminger, Dihui Lu, K.T.L. Vaughan, Stephanie J. Adams,
"Information seeking behavior
of academic scientists" (Journal of the American Society for
Information Science and Technology, 58
(14): 2205–2225, 2007)

David Nicholas, Hamid R. Jamali, Ian Rowlands, "On the tips of their
tongues: authors and their views on
scholarly publishing" (Learned Publishing, vol 19, no 3, 193–203, 2007)

Andrew Odlyzko, "The rapid evolution of scholarly communication"
(Learned Publishing, vol 15, no 1,
7–19, 2002)

Chandra Prabha, Shifting from Print to Electronic Journals in ARL
University Libraries (Serials Review
2007; 33:4–13)

Cheri Speier, Jonathan Palmer, Daniel Wren, Susan Hahn, "Faculty
Perceptions of Electronic Journals as
Scholarly Communication: A Question of Prestige and Legitimacy"
(Journal of the American Society for
Information Science, 50(6):537–543, 1999)

Carol Tenopir, Donald W. King, Peter Boyce, Matt Grayson, Keri-Lynn
Paulson, "Relying on Electronic
Journals: Reading Patterns of Astronomers" (Journal of the American
Society for Information Science and
Technology, 56 (8):786–802, 2005)

Carol Tenopir & Donald W. King, "Reading behaviour and electronic
journals" (Learned Publishing, vol
15, no 4, 259–265, 2002)

Xiaoyin Zhang & Michaelyn Haslam, Movement toward a predominantly
electronic journal collection
(Library Hi Tech, Vol. 23 No. 1, 2005, pp. 82-89)

Den kanske intressantaste delen, vilket få mig att undra över om det
är på samma sätt i Sverige:

Searching and retrieving information is now done primarily at the
researcher's desktop, resulting in a dramatic decrease
in the number of visits to the library. [---] While researchers have
demonstrated that they almost exclusively search and
retrieve materials electronically, many still print out materials for
reading. While some researchers clearly favor one
format over the other for reading, the majority utilize both methods
as appropriate. (Bradley M. Hemminger, Dihui Lu, K.T.L. Vaughan,
Stephanie J. Adams, "Information seeking behavior of academic
scientists" (Journal of the American Society for Information Science
and Technology, 58(14):2205–2225) 2214.)


/pär S (Student, Umeå Universitet)
2008/6/11 Jan Szczepanski <[log in to unmask]>:
> Snart vanligare att använda en e-bok än att låna en tryckt bok är den käcka
> rubriken i
> förordet 2007 års samling av statistik för forskningsbiblioteken:
>
> Forsknignsbiblioteken 2007
> http://www.scb.se/statistik/_publikationer/KU0102_2007A01_BR_KUFT0801.pdf
>
> Ett minst sagt häpnadsväckande påstående! Här jämförs äpplen med päron på
> ett
> minst sagt konstigt sätt.
>
> 3,6 miljoner böcker lånades ut och 2,9 miljoner e-böcker laddades ned.
>
> "Med största sannolikhet blir det alltså inom kort vanligare att använda en
> e-bok än att
> låna en tryckt bok, framför allt bland högskolebibliotekens användare."
>
> Användningen är ju helt olika! En bok lånar man för att läsa den, från pärm
> till pärm.
> En e-bok används mest för att plocka ut fakta som "klipps och klistras" in i
> en uppsats.
> En e-bok används under några minuter enligt en gammal uppgift från en
> kommersiell
> amerikansk aktör som dominerar marknaden för litteratur avsedd i första hand
> för
> amerikanska college studenter.
>
> "Nedladdning" kan absolut inte jämföras med att "läsa en bok".
>
> E-bokssamlingar kan ses som en faktabank och inte som en litteratursamling.
> Det
> handlar mer om browsing, bläddra i, hämta fakta och citat än läsning. Så
> visst
> används e-böckerna men knappast för läsning. Men den jämförelse som görs i
> förordet är väldigt missvisande eftersom dom två olika typer av böcker
> används
> på helt olika sätt och i olika syften.
>
> Mängden e-böcker har ökat från 832 tusen 2006 till 1,2 miljoner 2007 och
> antalet
> nedladdningar har ökat med 1,6 miljoner.
>
> Normalt sett ingår e-böckerna i jättelika paket där urvalet gjorts av det
> kommersiella
> företaget och inte av en bibliotekarie efter relevans och behov. Oftast köps
> paketen
> via konsortier där upp till 40 bibliotek ingår. Normalt sett brukar en bok
> finnas i ett
> eller ett par exemplar totalt på biblioteken, när det gäller e-böcker så
> handlar det om
> ett 40-tal bibliotek. Antalet titlar är betydligt mindre än 1,2 miljoner.
> Dessutom är
> det mesta fullständigt irrelevant för Sverige. Mängd är aldrig samma sak som
> kvalité.
> Lite förvånansvärt är att som bonus, ingår tusentals helt fria e-böcker, men
> som görs
> otillgängliga för alla som inte betalat för paketet.
>
> Nu är väl dom  amerikanska e-paketen som i första hand vänder sig till
> amerikanska
> studenter ett övergångsfenomen. Mängden fria e-böcker kommer att inom några
> år
> att finnas fritt tillgängliga i miljoner. Redan idag finns hundratusentals
> som skulle platsa
> på alla bättre renommerade forsknings- och folkbibliotek. Dom finns i Google
> redan
> och nu är det bara för oss att "förvärva" och "registera" det vi sätter en
> kvalitets-
> stämpel på genom att synliggöra dom via våra kataloger.
>
> I rättvisans namn ska tilläggas att det finns e-bokspaket som är oerhört
> värdefulla
> exempelvis dom som innehåller medicinsk litteratur eller seriös humanistisk
> forsknings-
> litteratur.
>
>
> Jan
>
> PS. Finns det några undersökningar som visar att användningen av e-böcker
> och
> vanliga böcker är likartad eller vilka låntagarkategorier som "laddar ner"?
>
>
>
>
>
>
> --
> De åsikter som framförs här är mina personliga och inte ett uttryck för
> Göteborgs universitets-
> biblioteks hållning
>
> Opinions expressed here are my own and not
> that of Göteborgs universitetsbibliotek
>
>
>
> Jan Szczepanski
> Förste bibliotekarie Goteborgs universitetsbibliotek Box 222
> SE 405 30 Goteborg, SWEDEN Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797 E-mail:
> [log in to unmask]
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager