LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Framtidens energi
From: Gunilla Mosén <[log in to unmask]>
Reply-To:=?Windows-1252?Q?Gunilla_Mos=E9n?= <[log in to unmask]>
Date:Tue, 17 Jun 2008 11:45:26 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (98 lines)


Det som saknas i de gedigna rapporterna är vad som händer när oljeekonomin 
blir en spekulationsekonomi. Hur går det till när det blir bubblor i 
systemet? Och vad gör man när inflationen börjar galoppera, investeringarna 
upphör och driftskostnaderna blir så höga att det uppstår konkurser med 
dominoeffekt?
Jag behöver just nu kunskap om hur en ekonomisk sektor kan förfalla till 
kasinoekonomi om det finns lättköpta men hänsynslösa vinster att casha hem 
på kort sikt och om hur en sjuk delekonomi får effekter på helheten.
Hur ser konsumenternas makt egentligen ut? I farans riktning när ekonomin 
rutschar utför finns de lönsamma krigen. Inte värst lönsamma för alla, nej. 
Men ett litet bensinkrig med nya villkor för produktion och ekonomi skulle 
sitta fint för en vid krets av ekonomiska aktörer.

Just nu är bensinproblemet i första hand ett ekonomiskt problem. 
Ingenjörerna får vänta. Och Aleklätt plus Al Gore. Jag behöver veta ALLT om 
oljeekonomi. Olja för dummies typ.

G

> Semestertider och bensinpriset är över fjorton kronor. Vad kan vi göra
> åt eländet? Bensinpriset alltså. IVA har publicerat en rad rapporter som
> naturligtvis finns på nätet men tyvärr inte i LIBRIS, vilket gör att jag 
> som
> är en usel katalogisatör inte kan synliggöra dom.
>
> Om hjälp anhålles
>
> Jan
>
>
> http://www.iva.se/templates/page.aspx?id=259
>
>
> Energiframsyn Sverige i Europa är ett IVA-projekt, vars syfte har varit 
> att ge
> underlag för en bred diskussion om möjligheter och problem på 
> energiområdet
> för en hållbar utveckling av det svenska samhället. Projektets 
> tidsperspektiv
> är 20 år med utblickar 50 år framåt.
> Energiframsyn Sverige i Europa riktar sig till beslutsfattare i vid mening 
> inom
> förvaltning, näringsliv och forskning, men avser även att sprida insikt 
> och kunskaper
> till en vid krets av intresserade på central, regional och lokal nivå.
> Under 2002 har drygt ett hundratal personer från privat näringsliv, 
> forskning
> och offentlig sektor arbetat dels i fyra s k paneler där de studerat och 
> diskuterat
> framsynsområden dels i olika grupper, som på olika sätt haft anknytning
> till projektet.
>
> Resultatet har redovisats i fyra panelrapporter och en syntesrapport
>
> Inom projektet har också producerats populärt hållna faktarapporter
>
> • Olja – tillgång och prisutveckling
> • Vattenkraften i Sverige
> • El och kraftvärme från kol, naturgas
> och biobränsle
> • Vindkraft till lands och till sjöss
> • Överföring och lagring av energi
> • Energianvändning i bebyggelsen
> • Gas och kol – tillgång och prisutveckling
> • Kärnkraft idag och i morgon
> • El och värme från solen
> • Ekonomiska styrmedel inom energiområdet
> • Energianvändning i industrin
> • Energianvändning i transportsektorn
>
> -- 
> De åsikter som framförs här är mina personliga och inte ett uttryck för 
> Göteborgs universitets-
> biblioteks hållning
>
> Opinions expressed here are my own and not
> that of Göteborgs universitetsbibliotek
>
>
>
> Jan Szczepanski
> Förste bibliotekarie Goteborgs universitetsbibliotek Box 222
> SE 405 30 Goteborg, SWEDEN Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797 E-mail: 
> [log in to unmask]
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager