LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Framtidens energi
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 17 Jun 2008 11:06:49 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (76 lines)


Semestertider och bensinpriset är över fjorton kronor. Vad kan vi göra
åt eländet? Bensinpriset alltså. IVA har publicerat en rad rapporter som
naturligtvis finns på nätet men tyvärr inte i LIBRIS, vilket gör att jag som
är en usel katalogisatör inte kan synliggöra dom.

Om hjälp anhålles

Jan


http://www.iva.se/templates/page.aspx?id=259


Energiframsyn Sverige i Europa är ett IVA-projekt, vars syfte har varit 
att ge
underlag för en bred diskussion om möjligheter och problem på energiområdet
för en hållbar utveckling av det svenska samhället. Projektets 
tidsperspektiv
är 20 år med utblickar 50 år framåt.
Energiframsyn Sverige i Europa riktar sig till beslutsfattare i vid 
mening inom
förvaltning, näringsliv och forskning, men avser även att sprida insikt 
och kunskaper
till en vid krets av intresserade på central, regional och lokal nivå.
Under 2002 har drygt ett hundratal personer från privat näringsliv, 
forskning
och offentlig sektor arbetat dels i fyra s k paneler där de studerat och 
diskuterat
framsynsområden dels i olika grupper, som på olika sätt haft anknytning
till projektet.

Resultatet har redovisats i fyra panelrapporter och en syntesrapport

Inom projektet har också producerats populärt hållna faktarapporter

• Olja – tillgång och prisutveckling
• Vattenkraften i Sverige
• El och kraftvärme från kol, naturgas
och biobränsle
• Vindkraft till lands och till sjöss
• Överföring och lagring av energi
• Energianvändning i bebyggelsen
• Gas och kol – tillgång och prisutveckling
• Kärnkraft idag och i morgon
• El och värme från solen
• Ekonomiska styrmedel inom energiområdet
• Energianvändning i industrin
• Energianvändning i transportsektorn

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning

Opinions expressed here are my own and not
that of Göteborgs universitetsbibliotekJan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager