LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Forskarservice - en utredning om biblioteks- och IT-verksamhet riktad mot lärosätets forskning

From:

Jessica Lindholm <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 28 May 2008 15:40:33 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Kära biblist,

Rapporten "Forskarservice - en utredning om Bibliotek och ITs
verksamhet riktad mot högskolans forskning" är publicerad idag på
http://hdl.handle.net/2043/6118.

Rapporten innehåller en hel del som kan vara av intresse för
biblioteks- och IT-organisationer som arbetar gentemot forskare, även om
rapporten i huvudsak är skriven för internt bruk på Malmö högskola. I
likhet med t.ex. Karolinska institutet, Stockholms och Växjö universitet
har vi sett ett behov av utreda hur vi möter forskningens behov och
bidrar till att effektivisera forskarnas arbete genom stöd och
utveckling.

Arbetet med utredningen har pågått under nästan ett års tid. Vi har
genomfört workshops med ett hundratal forskare kring deras syn på vår
service nu och i framtiden. I rapporten kan du läsa t.ex. om nationella
och internationella trender inom fältet, en beskrivning av nuvarande
informationsförsörjning samt om hur forskarna arbetar inom de olika
forskningsområdena.

Det som framkom i utredningsarbetet har sedan fungerat som underlag
till praktiska och konkreta förslag och uppslag som presenteras i
utredningen.

Soliga hälsningar
från Malmö högskolas Bibliotek och IT________________________________________________
Jessica Lindholm

Malmö högskola
Bibliotek och IT
Orkanenbiblioteket
205 06 Malmö

Malmö University
Library and IT Service
Orkanen Library
205 06 Malmö
Sweden
 
[log in to unmask]
+46 (0)40 665 71 39
http://www.mah.se/bit
http://homeweb.mah.se/~bijeli/
http://www.linkedin.com/in/jessical


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager