LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: Framtidens energi

From:

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 18 Jun 2008 15:57:47 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Hej,

En snabb koll i den nationella katalogen LIBRIS visar att den
debattglade domedagsprofetens
skrifter, tio stycken, finns på många olika universitets- och
högskolebibliotek dock märkligt nog inte på
något folkbibliotek.

JanWilliamson, Else wrote:
> Hej! Som olja för dummies föreslår jag att Ni youtubar Richard Heinberg -
> en av dem som utan att förtröttas arbetar för att upplysa världen om
> vart vi är på väg i energifrågor på ett språk som man kan förstå. Vi står
> nämligen inför fenomenet "peak oil". Åt oljepriset kan man inte göra något alls,
> och etanol är inget alternativ, varken etiskt eller tekniskt.
>
> Heinberg har också skrivit några utmärkta böcker om saken, såsom:
> The party’s over : oil, war and the fate of industrial societies (2003)
> The oil depletion protocol : a plan to avert oil wars, terrorism and economic collapse (2006)
> Peak everything : waking up to the century of declines (2007)
>
> Funderar på att försöka börja bygga upp en informationsportal om dessa frågor
> för bibliotek, det skulle behövas tror jag.
>
> /Else Williamson (student)
>
>
> -----Original Message-----
>
>
>> Date: Tue Jun 17 11:45:26 CEST 2008
>> From: "Gunilla Mosén" <[log in to unmask]>
>> Subject: Re: [BIBLIST] Framtidens energi
>> To: "[log in to unmask]" <[log in to unmask]>
>>
>> Det som saknas i de gedigna rapporterna är vad som händer när oljeekonomin
>> blir en spekulationsekonomi. Hur går det till när det blir bubblor i
>> systemet? Och vad gör man när inflationen börjar galoppera, investeringarna
>> upphör och driftskostnaderna blir så höga att det uppstår konkurser med
>> dominoeffekt?
>> Jag behöver just nu kunskap om hur en ekonomisk sektor kan förfalla till
>> kasinoekonomi om det finns lättköpta men hänsynslösa vinster att casha hem
>> på kort sikt och om hur en sjuk delekonomi får effekter på helheten.
>> Hur ser konsumenternas makt egentligen ut? I farans riktning när ekonomin
>> rutschar utför finns de lönsamma krigen. Inte värst lönsamma för alla, nej.
>> Men ett litet bensinkrig med nya villkor för produktion och ekonomi skulle
>> sitta fint för en vid krets av ekonomiska aktörer.
>>
>> Just nu är bensinproblemet i första hand ett ekonomiskt problem.
>> Ingenjörerna får vänta. Och Aleklätt plus Al Gore. Jag behöver veta ALLT om
>> oljeekonomi. Olja för dummies typ.
>>
>> G
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>> Semestertider och bensinpriset är över fjorton kronor. Vad kan vi göra
>>> åt eländet? Bensinpriset alltså. IVA har publicerat en rad rapporter som
>>> naturligtvis finns på nätet men tyvärr inte i LIBRIS, vilket gör att jag
>>> som
>>> är en usel katalogisatör inte kan synliggöra dom.
>>>
>>> Om hjälp anhålles
>>>
>>> Jan
>>>
>>>
>>> http://www.iva.se/templates/page.aspx?id=259
>>>
>>>
>>> Energiframsyn Sverige i Europa är ett IVA-projekt, vars syfte har varit
>>> att ge
>>> underlag för en bred diskussion om möjligheter och problem på
>>> energiområdet
>>> för en hållbar utveckling av det svenska samhället. Projektets
>>> tidsperspektiv
>>> är 20 år med utblickar 50 år framåt.
>>> Energiframsyn Sverige i Europa riktar sig till beslutsfattare i vid mening
>>> inom
>>> förvaltning, näringsliv och forskning, men avser även att sprida insikt
>>> och kunskaper
>>> till en vid krets av intresserade på central, regional och lokal nivå.
>>> Under 2002 har drygt ett hundratal personer från privat näringsliv,
>>> forskning
>>> och offentlig sektor arbetat dels i fyra s k paneler där de studerat och
>>> diskuterat
>>> framsynsområden dels i olika grupper, som på olika sätt haft anknytning
>>> till projektet.
>>>
>>> Resultatet har redovisats i fyra panelrapporter och en syntesrapport
>>>
>>> Inom projektet har också producerats populärt hållna faktarapporter
>>>
>>> • Olja – tillgång och prisutveckling
>>> • Vattenkraften i Sverige
>>> • El och kraftvärme från kol, naturgas
>>> och biobränsle
>>> • Vindkraft till lands och till sjöss
>>> • Överföring och lagring av energi
>>> • Energianvändning i bebyggelsen
>>> • Gas och kol – tillgång och prisutveckling
>>> • Kärnkraft idag och i morgon
>>> • El och värme från solen
>>> • Ekonomiska styrmedel inom energiområdet
>>> • Energianvändning i industrin
>>> • Energianvändning i transportsektorn
>>>
>>> --
>>> De åsikter som framförs här är mina personliga och inte ett uttryck för
>>> Göteborgs universitets-
>>> biblioteks hållning
>>>
>>> Opinions expressed here are my own and not
>>> that of Göteborgs universitetsbibliotek
>>>
>>>
>>>
>>> Jan Szczepanski
>>> Förste bibliotekarie Goteborgs universitetsbibliotek Box 222
>>> SE 405 30 Goteborg, SWEDEN Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797 E-mail:
>>> [log in to unmask]
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>
>

--
De åsikter som framförs här är mina personliga
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning

Opinions expressed here are my own and not
that of Göteborgs universitetsbibliotekJan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]

  


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager