LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Avhandling om fria tidskrifter
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 3 Jun 2008 10:29:29 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (66 lines)


En intressant avhandlingen har nyligen blivit framlagd och finns fritt 
tillgänglig i fulltext
om framtidens vetenskapliga tidskrifter. Som sig bör spelar DOAJ i Lund 
en viktig
roll i avhandlingen.


Helena Francke beskriver nuläget i en utveckling som bara är i sin linda.

http://bada.hb.se/bitstream/2320/1815/1/AvhandlingFrancke.pdf


GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten PRESSMEDDELANDE 
2008-04-24 Doktorsavhandling i Biblioteks- och informationsvetenskap av 
Helena Francke

Vetenskapliga tidskrifter på webben balanserar mellan tradition och ny 
teknik

Fri tillgång till vetenskapliga artiklar på webben diskuteras bland 
forskare och bibliotekarier. Hur tidskrifterna ska utformas för att 
attrahera läsare i ett nytt medium är inte självklart. – Arvet från 
tryckta tidskrifter är tydligt, säger Helena Francke, som studerar open 
access-tidskrifters egenskaper.

Möjligheten att enkelt producera och distribuera artiklar på webben 
påverkar kommunikationsmönstren i vetenskapliga sammanhang. Nya 
vetenskapliga tidskrifter som erbjuder artiklar kostnadsfritt, så kallad 
open access, har fått global spridning. Dessa tidskrifter står i fokus 
för Helena Franckes avhandling i biblioteks- och informationsvetenskap. 
Frågan är vad som händer när vetenskapliga artiklar letar sig ut på 
nätet? Innebär nätpubliceringen några stora skillnader i till exempel 
organisation och layout och i vilken utsträckning används nya funktioner 
som till exempel interaktivitet? – Förändringar blir det, konstaterar 
Helena Francke, men hittills inte så stora som många av de mer 
innovativa debattörerna har efterlyst.

Jan

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning

Opinions expressed here are my own and not
that of Göteborgs universitetsbibliotekJan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager