LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Snart vanligare att använda en e-bok än att låna en tryckt bok
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 13 Jun 2008 08:52:07 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (271 lines)


Det har underlättat forskningen enormt att slippa ta sig till 
biblioteket, plocka fram en
volym och kopiera artikeln och betala i kassan. Sedan ta sig tillbaka 
till institutionen
och då har halva dan gått. Nu kunde man plötsligt bara kostnadsfritt 
trycka på en knapp
och få sin kopia på institutionens laserskrivare. Dessutom betydlgt 
tidigare än om man
skulle behöva vänta på pappersutgåvan som många gånger först dök upp 
några veckor
efter att tidskriften fanns tillgänglig elektroniskt. Succén var enorm 
och omedelbar.
Biblioteken kunde stolta visa upp staplar i sina årsberättelser som 
räckte till himlen.

Men böcker Pär är det annorlunda med.

Det är främst humanister och i viss mån samhällsvetare som läser böcker 
och inte
STM-forskare. Biblioteken köpte elektroniska böcker i paket som passade 
amerikanska
studenter och knappast forskare. Dom elektroniska böckerna var dessutom 
inte särskilt
relevanta eller aktuella.

Det som jag tyckte var fel i förordet i statistikvolymen var att man 
överdrev genom att
trolla med siffrorna betydelsen av e-böcker och att man inte förstod 
betydelsen av att
inköpen av riktiga böcker minskat.

Dom elektroniska paketen av STM-tidskrifter är en gökunge som gjort att 
fördelningen
mellan tidskrifter och böcker blivit alltmer skev. Kostnaderna stiger 
snabbare för paketen
än anslagen höjs. Dom omdisponeras medlen, till förfång för då främst 
den humanistiska
forskningen som är väldigt bokberoende. Då kan man inte käckt komma och 
erbjuda
amerikanska e-bokspaket som fullgod ersättning för utarmningen. P-boken 
är och kommer
att länge förbli av central betydelse för den humanistiska forskningen. 
E-boken kan vara
ett bra komplement och är bra som källmaterial. Den har användningsområden.

Vem har inte vid disken hört låntagaren säga "jo, men jag hade tänkt 
läsa den" när
man glatt påpekat att boken finns elektroniskt.

Nu minskar antalet studenter vilket kan förklara minskningen av utlånen 
av riktiga
böcker.

Informationsförsörjning i all ära men humanistisk forskning och bildning 
kräver rika bibliotek
både idag och imorgon och på lång sikt även i en uppkopplad värld.

Jan
Pär Sundling wrote:
> Jag minns ett antal artiklar som kanske är av intresse (de handlar
> dock främst om artikelmaterial och rör användningen i usa):
>
> Bradley M. Hemminger, Dihui Lu, K.T.L. Vaughan, Stephanie J. Adams,
> "Information seeking behavior
> of academic scientists" (Journal of the American Society for
> Information Science and Technology, 58
> (14): 2205–2225, 2007)
>
> David Nicholas, Hamid R. Jamali, Ian Rowlands, "On the tips of their
> tongues: authors and their views on
> scholarly publishing" (Learned Publishing, vol 19, no 3, 193–203, 2007)
>
> Andrew Odlyzko, "The rapid evolution of scholarly communication"
> (Learned Publishing, vol 15, no 1,
> 7–19, 2002)
>
> Chandra Prabha, Shifting from Print to Electronic Journals in ARL
> University Libraries (Serials Review
> 2007; 33:4–13)
>
> Cheri Speier, Jonathan Palmer, Daniel Wren, Susan Hahn, "Faculty
> Perceptions of Electronic Journals as
> Scholarly Communication: A Question of Prestige and Legitimacy"
> (Journal of the American Society for
> Information Science, 50(6):537–543, 1999)
>
> Carol Tenopir, Donald W. King, Peter Boyce, Matt Grayson, Keri-Lynn
> Paulson, "Relying on Electronic
> Journals: Reading Patterns of Astronomers" (Journal of the American
> Society for Information Science and
> Technology, 56 (8):786–802, 2005)
>
> Carol Tenopir & Donald W. King, "Reading behaviour and electronic
> journals" (Learned Publishing, vol
> 15, no 4, 259–265, 2002)
>
> Xiaoyin Zhang & Michaelyn Haslam, Movement toward a predominantly
> electronic journal collection
> (Library Hi Tech, Vol. 23 No. 1, 2005, pp. 82-89)
>
> Den kanske intressantaste delen, vilket få mig att undra över om det
> är på samma sätt i Sverige:
>
> Searching and retrieving information is now done primarily at the
> researcher's desktop, resulting in a dramatic decrease
> in the number of visits to the library. [---] While researchers have
> demonstrated that they almost exclusively search and
> retrieve materials electronically, many still print out materials for
> reading. While some researchers clearly favor one
> format over the other for reading, the majority utilize both methods
> as appropriate. (Bradley M. Hemminger, Dihui Lu, K.T.L. Vaughan,
> Stephanie J. Adams, "Information seeking behavior of academic
> scientists" (Journal of the American Society for Information Science
> and Technology, 58(14):2205–2225) 2214.)
>
>
> /pär S (Student, Umeå Universitet)
> 2008/6/11 Jan Szczepanski <[log in to unmask]>:
>   
>> Snart vanligare att använda en e-bok än att låna en tryckt bok är den käcka
>> rubriken i
>> förordet 2007 års samling av statistik för forskningsbiblioteken:
>>
>> Forsknignsbiblioteken 2007
>> http://www.scb.se/statistik/_publikationer/KU0102_2007A01_BR_KUFT0801.pdf
>>
>> Ett minst sagt häpnadsväckande påstående! Här jämförs äpplen med päron på
>> ett
>> minst sagt konstigt sätt.
>>
>> 3,6 miljoner böcker lånades ut och 2,9 miljoner e-böcker laddades ned.
>>
>> "Med största sannolikhet blir det alltså inom kort vanligare att använda en
>> e-bok än att
>> låna en tryckt bok, framför allt bland högskolebibliotekens användare."
>>
>> Användningen är ju helt olika! En bok lånar man för att läsa den, från pärm
>> till pärm.
>> En e-bok används mest för att plocka ut fakta som "klipps och klistras" in i
>> en uppsats.
>> En e-bok används under några minuter enligt en gammal uppgift från en
>> kommersiell
>> amerikansk aktör som dominerar marknaden för litteratur avsedd i första hand
>> för
>> amerikanska college studenter.
>>
>> "Nedladdning" kan absolut inte jämföras med att "läsa en bok".
>>
>> E-bokssamlingar kan ses som en faktabank och inte som en litteratursamling.
>> Det
>> handlar mer om browsing, bläddra i, hämta fakta och citat än läsning. Så
>> visst
>> används e-böckerna men knappast för läsning. Men den jämförelse som görs i
>> förordet är väldigt missvisande eftersom dom två olika typer av böcker
>> används
>> på helt olika sätt och i olika syften.
>>
>> Mängden e-böcker har ökat från 832 tusen 2006 till 1,2 miljoner 2007 och
>> antalet
>> nedladdningar har ökat med 1,6 miljoner.
>>
>> Normalt sett ingår e-böckerna i jättelika paket där urvalet gjorts av det
>> kommersiella
>> företaget och inte av en bibliotekarie efter relevans och behov. Oftast köps
>> paketen
>> via konsortier där upp till 40 bibliotek ingår. Normalt sett brukar en bok
>> finnas i ett
>> eller ett par exemplar totalt på biblioteken, när det gäller e-böcker så
>> handlar det om
>> ett 40-tal bibliotek. Antalet titlar är betydligt mindre än 1,2 miljoner.
>> Dessutom är
>> det mesta fullständigt irrelevant för Sverige. Mängd är aldrig samma sak som
>> kvalité.
>> Lite förvånansvärt är att som bonus, ingår tusentals helt fria e-böcker, men
>> som görs
>> otillgängliga för alla som inte betalat för paketet.
>>
>> Nu är väl dom  amerikanska e-paketen som i första hand vänder sig till
>> amerikanska
>> studenter ett övergångsfenomen. Mängden fria e-böcker kommer att inom några
>> år
>> att finnas fritt tillgängliga i miljoner. Redan idag finns hundratusentals
>> som skulle platsa
>> på alla bättre renommerade forsknings- och folkbibliotek. Dom finns i Google
>> redan
>> och nu är det bara för oss att "förvärva" och "registera" det vi sätter en
>> kvalitets-
>> stämpel på genom att synliggöra dom via våra kataloger.
>>
>> I rättvisans namn ska tilläggas att det finns e-bokspaket som är oerhört
>> värdefulla
>> exempelvis dom som innehåller medicinsk litteratur eller seriös humanistisk
>> forsknings-
>> litteratur.
>>
>>
>> Jan
>>
>> PS. Finns det några undersökningar som visar att användningen av e-böcker
>> och
>> vanliga böcker är likartad eller vilka låntagarkategorier som "laddar ner"?
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> --
>> De åsikter som framförs här är mina personliga och inte ett uttryck för
>> Göteborgs universitets-
>> biblioteks hållning
>>
>> Opinions expressed here are my own and not
>> that of Göteborgs universitetsbibliotek
>>
>>
>>
>> Jan Szczepanski
>> Förste bibliotekarie Goteborgs universitetsbibliotek Box 222
>> SE 405 30 Goteborg, SWEDEN Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797 E-mail:
>> [log in to unmask]
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>     
>
>   

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning

Opinions expressed here are my own and not
that of Göteborgs universitetsbibliotekJan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager