LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Sv: Jan Szczepanski
From: Maivor Wickman Olausson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 12 Jun 2008 09:40:07 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (55 lines)


Jag instämmer helt med Jan Szczepanski.

Vi måste börja prata om olika möjligheter - inte ställa e-boken mot den 
tryckta boken, som om de var inbördes fiender! Vi måste sluta slåss om 
medieanslagen och priorietera det som främjar forskningen.

Av de 3000 titlarna som jag köpt för Filosofi under 2008, finns knappt 
ingen att få tag på som e-bok. En och annan utgåva, ofta när en ny rev 
utgåva föreligger.

Nu talar jag om de böcker som vi köper in från akademiska förlag världen 
över, vilket inbegriper en del fransk filosofi på originalspråk.

Det är i mitt tycke att föra blivande forskare bakom ljuset - när vi 
uppmanar dem tro att de kan nöja sig med e-böcker för sin B, C, 
D-uppsats eller kanske avhandling. På sikt kan detta -  i NULÄGET - 
endast leda till kvalitetsförsämring och att vi halkar efter i den 
internationella forskningen.

SÄRSKILT om man nöjer sig med att läsa den forskning som finns inlagd 
som e-böcker. Det är utmärkt att kunna ta del av forskningsRESULTAT - 
både svenska och utländska - men för att finna nya vägar och inte halka 
efter internationellt, - i en banbrytande forskning - måste man hålla 
sig a jour med nya teorier och metoder  som presenteras i dagsfärska 
BÖCKER! KÄLLMATERIAL finns inte heller online!

Hur lägger man upp och hur tolkar man statistik?

Hur gör man med alla böcker som användarna "slår upp" här på 
biblioteket? Alla böcker som de sitter och läser här på dagarna, alla 
Referensböcker och Bibliografier, alla tryckta tidskrifter som de sitter 
och LÄSER eller kopierar av artiklar i? Hur registrerar vi de tre 
vagnarna med Damernas värld som Journalisten/Etnologen/Annan studerar 
för sin avhandling? Ska vi börja räkna och registrera varje enskilt 
häfte som lånas till Läsesalen.

Jag blev inte bara förvånad över BIBLIST's utskick. Jag blir skrämd!!!

Vänligen

Maivor Wickman Olausson
Bibliotekarie
Beståndsuppbyggnad Humaniora

Göteborgs universitetsbibliotek
Centralbiblioteket
Renströmsgatan 4

Postadress:  Box 222
SE - 405 30 GÖTEBORG Sweden

Tel: +46 31 786 17 57 Fax: +46 3116 37 97

Email: [log in to unmask]
Email: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager