LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Danska vetenskapliga tidskrifter offer för Open Access?
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 30 Jun 2008 11:05:10 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (53 lines)


Den förträfflige Dan Abelin har gjot mej uppmärksam på en dansk debatt 
som inte
saknar intresse för svenska förhållanden. I Danmark har utvecklingen 
kommit betydligt
längre än i Sverige att göra vetenskapliga tidskrifter fritt 
tillgängliga på nätet.

98 danska redaktörer som representerar 38 olika vetenskapliga tidsrifter 
protesterat i
en skrivelse till Forskningsrådet for Kultur og Kommunikationm mot att 
tvingas att
senast inom tolv månader göra tidskrifterna fritt tillgängliga på nätet.

Tidskrifterna är rädda för att förlora prenumeranter vilket skulle varat 
allvarligt hot mot
deras ekonomi, kvalité och överlevnad. Lösningen är enligt redaktörerna 
att ekonomisk
kompensation. Kravet är inte orimligt.

http://politiken.dk/videnskab/article507802.ece
http://videnskabsministeriet.dk/site/forside/nyheder/nyheder-udefra/2008/humanistiske-tidsskrifter-ofre-for-open-access
http://www.information.dk/159277
http://www.business.dk/article/20080513/medier/80513129/

Jan

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning

Opinions expressed here are my own and not
that of Göteborgs universitetsbibliotekJan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager