LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Forskningssatsningarna urholkas
From: Pär Sundling <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 19 Jun 2008 17:02:19 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (49 lines)


sorglig läsning - men det har väl varit uppenbart en längre tid att
makthavare hellre litar till att näringslivet skall bekosta
forskningssatsningarna.
/pär s

2008/6/18 Jan Szczepanski <[log in to unmask]>:
> Se Högskoleverkets pressmeddelande och analys
>
> http://www.hsv.se/publikationerarkiv/pressmeddelanden/2008/forskningssatsningarnaurholkas.5.6923699711a25cb275a80002413.html
>
> Klipp:
>
> Universitetens och högskolornas intäkter för forskning och utbildning på
> forskarnivå var drygt
> 25 miljarder kronor under förra året. Det är 600 miljoner kronor lägre än
> toppåret 2004.
> De statliga anslag som går direkt till universiteten och högskolorna ligger
> kvar på samma nivå
> som 2004, trots att regeringen har satsat 420 miljoner på forskning under
> 2005 till 2007.
> Det beror delvis på besparingar från regeringens sida, men den huvudsakliga
> förklaringen är
> att anslagen inte följt kostnadsutvecklingen.
>
> --
> De åsikter som framförs här är mina personliga och inte ett uttryck för
> Göteborgs universitets-
> biblioteks hållning
>
> Opinions expressed here are my own and not
> that of Göteborgs universitetsbibliotek
>
>
>
> Jan Szczepanski
> Förste bibliotekarie Goteborgs universitetsbibliotek Box 222
> SE 405 30 Goteborg, SWEDEN Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797 E-mail:
> [log in to unmask]
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager