LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Forskningssatsningarna urholkas
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 18 Jun 2008 09:47:38 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (45 lines)


Se Högskoleverkets pressmeddelande och analys

http://www.hsv.se/publikationerarkiv/pressmeddelanden/2008/forskningssatsningarnaurholkas.5.6923699711a25cb275a80002413.html

Klipp:

Universitetens och högskolornas intäkter för forskning och utbildning på 
forskarnivå var drygt
25 miljarder kronor under förra året. Det är 600 miljoner kronor lägre 
än toppåret 2004.
De statliga anslag som går direkt till universiteten och högskolorna 
ligger kvar på samma nivå
som 2004, trots att regeringen har satsat 420 miljoner på forskning 
under 2005 till 2007.
Det beror delvis på besparingar från regeringens sida, men den 
huvudsakliga förklaringen är
att anslagen inte följt kostnadsutvecklingen.

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning

Opinions expressed here are my own and not
that of Göteborgs universitetsbibliotekJan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager