LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Snart vanligare att använda en e-bok än att låna en tryckt bok
From: Pär Sundling <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 13 Jun 2008 13:00:18 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (334 lines)


Jo visst håller jag med om att de elektroniska böckerna - iallafall de
jag läst - vänt sig till en amerikansk studentpublik och kanske sällan
verkat lika relevanta som de artiklar (eller böcker för den delen) man
kan hitta i samma ämne. Men jag skulle knappast hävda att den
humanistiska forskningen är evigt bunden till läsandet av fysiska
böcker. Dock har den ju en längre tradition av detta, men mycket ny
humanistisk forskning har ju även analyserat digitalt källmaterial
(exempelvis spelkultur och fenomen i bloggosfären). Är det inte
troligare att det dyker upp förlag som publicerar humanistisk
forskning elektroniskt; så görs ju redan med en mängd avhandlingar
idag om jag har förstått rätt. Är humanistisk forskning bokbunden även
i framtiden? det tror jag knappast, men jag håller med om att den dock
för en längre framtid kommer vara bokberoende. Men visst är det synd
att den anslagsmässiga snedfördelningen mellan elektroniskt material
och böcker inte uppmärksammas utan istället döljs bakom fixad
statistik; särskilt som böcker fortfarande är av stor vikt för
forskningsprocessen för, som du säger, särskilt humanister. Min
personliga upplevelse av denna process är dock att det oftare saknas
tidskriftsprenumerationer (för intressanta artiklar jag vill ha tag i)
än böcker.

Pär s

2008/6/13 Uno Nilsson <[log in to unmask]>:
> Du är inte bara en klippa, Jan, du är dessutom ett orakel! UNO
>
>> Date: Fri, 13 Jun 2008 08:52:07 +0200
>> From: [log in to unmask]
>> Subject: Re: [BIBLIST] Snart vanligare att använda en e-bok än att låna en
>> tryckt bok
>> To: [log in to unmask]
>>
>> Det har underlättat forskningen enormt att slippa ta sig till
>> biblioteket, plocka fram en
>> volym och kopiera artikeln och betala i kassan. Sedan ta sig tillbaka
>> till institutionen
>> och då har halva dan gått. Nu kunde man plötsligt bara kostnadsfritt
>> trycka på en knapp
>> och få sin kopia på institutionens laserskrivare. Dessutom betydlgt
>> tidigare än om man
>> skulle behöva vänta på pappersutgåvan som många gånger först dök upp
>> några veckor
>> efter att tidskriften fanns tillgänglig elektroniskt. Succén var enorm
>> och omedelbar.
>> Biblioteken kunde stolta visa upp staplar i sina årsberättelser som
>> räckte till himlen.
>>
>> Men böcker Pär är det annorlunda med.
>>
>> Det är främst humanister och i viss mån samhällsvetare som läser böcker
>> och inte
>> STM-forskare. Biblioteken köpte elektroniska böcker i paket som passade
>> amerikanska
>> studenter och knappast forskare. Dom elektroniska böckerna var dessutom
>> inte särskilt
>> relevanta eller aktuella.
>>
>> Det som jag tyckte var fel i förordet i statistikvolymen var att man
>> överdrev genom att
>> trolla med siffrorna betydelsen av e-böcker och att man inte förstod
>> betydelsen av att
>> inköpen av riktiga böcker minskat.
>>
>> Dom elektroniska paketen av STM-tidskrifter är en gökunge som gjort att
>> fördelningen
>> mellan tidskrifter och böcker blivit alltmer skev. Kostnaderna stiger
>> snabbare för paketen
>> än anslagen höjs. Dom omdisponeras medlen, till förfång för då främst
>> den humanistiska
>> forskningen som är väldigt bokberoende. Då kan man inte käckt komma och
>> erbjuda
>> amerikanska e-bokspaket som fullgod ersättning för utarmningen. P-boken
>> är och kommer
>> att länge förbli av central betydelse för den humanistiska forskningen.
>> E-boken kan vara
>> ett bra komplement och är bra som källmaterial. Den har
>> användningsområden.
>>
>> Vem har inte vid disken hört låntagaren säga "jo, men jag hade tänkt
>> läsa den" när
>> man glatt påpekat att boken finns elektroniskt.
>>
>> Nu minskar antalet studenter vilket kan förklara minskningen av utlånen
>> av riktiga
>> böcker.
>>
>> Informationsförsörjning i all ära men humanistisk forskning och bildning
>> kräver rika bibliotek
>> både idag och imorgon och på lång sikt även i en uppkopplad värld.
>>
>> Jan
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> Pär Sundling wrote:
>> > Jag minns ett antal artiklar som kanske är av intresse (de handlar
>> > dock främst om artikelmaterial och rör användningen i usa):
>> >
>> > Bradley M. Hemminger, Dihui Lu, K.T.L. Vaughan, Stephanie J. Adams,
>> > "Information seeking behavior
>> > of academic scientists" (Journal of the American Society for
>> > Information Science and Technology, 58
>> > (14): 2205–2225, 2007)
>> >
>> > David Nicholas, Hamid R. Jamali, Ian Rowlands, "On the tips of their
>> > tongues: authors and their views on
>> > scholarly publishing" (Learned Publishing, vol 19, no 3, 193–203, 2007)
>> >
>> > Andrew Odlyzko, "The rapid evolution of scholarly communication"
>> > (Learned Publishing, vol 15, no 1,
>> > 7–19, 2002)
>> >
>> > Chandra Prabha, Shifting from Print to Electronic Journals in ARL
>> > University Libraries (Serials Review
>> > 2007; 33:4–13)
>> >
>> > Cheri Speier, Jonathan Palmer, Daniel Wren, Susan Hahn, "Faculty
>> > Perceptions of Electronic Journals as
>> > Scholarly Communication: A Question of Prestige and Legitimacy"
>> > (Journal of the American Society for
>> > Information Science, 50(6):537–543, 1999)
>> >
>> > Carol Tenopir, Donald W. King, Peter Boyce, Matt Grayson, Keri-Lynn
>> > Paulson, "Relying on Electronic
>> > Journals: Reading Patterns of Astronomers" (Journal of the American
>> > Society for Information Science and
>> > Technology, 56 (8):786–802, 2005)
>> >
>> > Carol Tenopir & Donald W. King, "Reading behaviour and electronic
>> > journals" (Learned Publishing, vol
>> > 15, no 4, 259–265, 2002)
>> >
>> > Xiaoyin Zhang & Michaelyn Haslam, Movement toward a predominantly
>> > electronic journal collection
>> > (Library Hi Tech, Vol. 23 No. 1, 2005, pp. 82-89)
>> >
>> > Den kanske intressantaste delen, vilket få mig att undra över om det
>> > är på samma sätt i Sverige:
>> >
>> > Searching and retrieving information is now done primarily at the
>> > researcher's desktop, resulting in a dramatic decrease
>> > in the number of visits to the library. [---] While researchers have
>> > demonstrated that they almost exclusively search and
>> > retrieve materials electronically, many still print out materials for
>> > reading. While some researchers clearly favor one
>> > format over the other for reading, the majority utilize both methods
>> > as appropriate. (Bradley M. Hemminger, Dihui Lu, K.T.L. Vaughan,
>> > Stephanie J. Adams, "Information seeking behavior of academic
>> > scientists" (Journal of the American Society for Information Science
>> > and Technology, 58(14):2205–2225) 2214.)
>> >
>> >
>> > /pär S (Student, Umeå Universitet)
>> > 2008/6/11 Jan Szczepanski <[log in to unmask]>:
>> >
>> >> Snart vanligare att använda en e-bok än att låna en tryckt bok är den
>> >> käcka
>> >> rubriken i
>> >> förordet 2007 års samling av statistik för forskningsbiblioteken:
>> >>
>> >> Forsknignsbiblioteken 2007
>> >>
>> >> http://www.scb.se/statistik/_publikationer/KU0102_2007A01_BR_KUFT0801.pdf
>> >>
>> >> Ett minst sagt häpnadsväckande påstående! Här jämförs äpplen med päron
>> >> på
>> >> ett
>> >> minst sagt konstigt sätt.
>> >>
>> >> 3,6 miljoner böcker lånades ut och 2,9 miljoner e-böcker laddades ned.
>> >>
>> >> "Med största sannolikhet blir det alltså inom kort vanligare att
>> >> använda en
>> >> e-bok än att
>> >> låna en tryckt bok, framför allt bland högskolebibliotekens användare."
>> >>
>> >> Användningen är ju helt olika! En bok lånar man för att läsa den, från
>> >> pärm
>> >> till pärm.
>> >> En e-bok används mest för att plocka ut fakta som "klipps och klistras"
>> >> in i
>> >> en uppsats.
>> >> En e-bok används under några minuter enligt en gammal uppgift från en
>> >> kommersiell
>> >> amerikansk aktör som dominerar marknaden för litteratur avsedd i första
>> >> hand
>> >> för
>> >> amerikanska college studenter.
>> >>
>> >> "Nedladdning" kan absolut inte jämföras med att "läsa en bok".
>> >>
>> >> E-bokssamlingar kan ses som en faktabank och inte som en
>> >> litteratursamling.
>> >> Det
>> >> handlar mer om browsing, bläddra i, hämta fakta och citat än läsning.
>> >> Så
>> >> visst
>> >> används e-böckerna men knappast för läsning. Men den jämförelse som
>> >> görs i
>> >> förordet är väldigt missvisande eftersom dom två olika typer av böcker
>> >> används
>> >> på helt olika sätt och i olika syften.
>> >>
>> >> Mängden e-böcker har ökat från 832 tusen 2006 till 1,2 miljoner 2007
>> >> och
>> >> antalet
>> >> nedladdningar har ökat med 1,6 miljoner.
>> >>
>> >> Normalt sett ingår e-böckerna i jättelika paket där urvalet gjorts av
>> >> det
>> >> kommersiella
>> >> företaget och inte av en bibliotekarie efter relevans och behov. Oftast
>> >> köps
>> >> paketen
>> >> via konsortier där upp till 40 bibliotek ingår. Normalt sett brukar en
>> >> bok
>> >> finnas i ett
>> >> eller ett par exemplar totalt på biblioteken, när det gäller e-böcker
>> >> så
>> >> handlar det om
>> >> ett 40-tal bibliotek. Antalet titlar är betydligt mindre än 1,2
>> >> miljoner.
>> >> Dessutom är
>> >> det mesta fullständigt irrelevant för Sverige. Mängd är aldrig samma
>> >> sak som
>> >> kvalité.
>> >> Lite förvånansvärt är att som bonus, ingår tusentals helt fria
>> >> e-böcker, men
>> >> som görs
>> >> otillgängliga för alla som inte betalat för paketet.
>> >>
>> >> Nu är väl dom amerikanska e-paketen som i första hand vänder sig till
>> >> amerikanska
>> >> studenter ett övergångsfenomen. Mängden fria e-böcker kommer att inom
>> >> några
>> >> år
>> >> att finnas fritt tillgängliga i miljoner. Redan idag finns
>> >> hundratusentals
>> >> som skulle platsa
>> >> på alla bättre renommerade forsknings- och folkbibliotek. Dom finns i
>> >> Google
>> >> redan
>> >> och nu är det bara för oss att "förvärva" och "registera" det vi sätter
>> >> en
>> >> kvalitets-
>> >> stämpel på genom att synliggöra dom via våra kataloger.
>> >>
>> >> I rättvisans namn ska tilläggas att det finns e-bokspaket som är
>> >> oerhört
>> >> värdefulla
>> >> exempelvis dom som innehåller medicinsk litteratur eller seriös
>> >> humanistisk
>> >> forsknings-
>> >> litteratur.
>> >>
>> >>
>> >> Jan
>> >>
>> >> PS. Finns det några undersökningar som visar att användningen av
>> >> e-böcker
>> >> och
>> >> vanliga böcker är likartad eller vilka låntagarkategorier som "laddar
>> >> ner"?
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >> --
>> >> De åsikter som framförs här är mina personliga och inte ett uttryck för
>> >> Göteborgs universitets-
>> >> biblioteks hållning
>> >>
>> >> Opinions expressed here are my own and not
>> >> that of Göteborgs universitetsbibliotek
>> >>
>> >>
>> >>
>> >> Jan Szczepanski
>> >> Förste bibliotekarie Goteborgs universitetsbibliotek Box 222
>> >> SE 405 30 Goteborg, SWEDEN Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
>> >> E-mail:
>> >> [log in to unmask]
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >
>> >
>>
>> --
>> De åsikter som framförs här är mina personliga
>> och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
>> biblioteks hållning
>>
>> Opinions expressed here are my own and not
>> that of Göteborgs universitetsbibliotek
>>
>>
>>
>> Jan Szczepanski
>> Förste bibliotekarie
>> Goteborgs universitetsbibliotek
>> Box 222
>> SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
>> Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
>> E-mail: [log in to unmask]
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>
> ________________________________
> Den perfekta mixen av nöjesnyheter & livekonserter! MSN Video

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager