LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Giftskåp igen!
From: Karin Arbelius <[log in to unmask]>
Reply-To:Karin Arbelius <[log in to unmask]>
Date:Mon, 14 Jan 2008 12:59:05 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (29 lines)


Hej,

För ett tag sedan skickade jag en förfrågan angående "giftskåp" (/"
gifthyllor"/"svarta hyllor"), dvs en plats där bibliotek har förvarat 
(förvarar?) litteratur som ansetts olämplig att ha fritt tillgänglig 
för låntagarna. (För det mesta sker detta i kombination med att dessa 
böcker ej registreras i katalogen.) Syftet är min mastersuppsats kring 
detta.

Jag har fått in svar som tyder på att detta fenomen inte kan avfärdas 
som en skröna, men det är svårt att finna människor som har mer 
utförliga uppgifter, och som kan tänka sig att ställa upp som 
informanter i en intervju. Jag frågar alltså igen (med hopp om att 
någon som missade mitt mejl förra gången): Känner ni till något kring 
detta ämne, och kan ni tänka er att ställa upp i en intervju? Denna är 
intervju är helt anonym; varken ditt namn eller namnet på biblioteket 
ifråga kommer att avslöjas. Uppsatsen kommer av naturliga skäl att 
fokusera på en tidigare period i bibliotekens historia, men har ni 
aktuella exempel är detta givetvis också av intresse!

Jag är också intresserad av att finna konkreta förteckningar över 
böcker som har varit "giftklassade". Detta tillhör ovanligheten, men 
jag har sett exempel på detta och tror därför att det finns fler där 
ute!

Mycket tacksam för all hjälp!

Hälsningar,
Karin

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager