LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Sverigebiblioteket
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 2 Jan 2008 13:04:50 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (88 lines)


Ett glädjande julbesked från Kulturrådet:

http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=3532&epslanguage=SV

Kulturrådet och Kungliga Biblioteket inleder nu ett samarbete kring 
Sverigebiblioteket,
ett nationellt bibliotekssamråd för samarbete och utveckling. Syftet är 
att allmänheten
enklare ska få tillgång till Sveriges biblioteksresurser bland annat via 
Internet.
Ambitionen är en gemensam ingång till folkbibliotek, 
forskningsbibliotek, specialbibliotek
och andra typer av bibliotek som är viktiga för både låntagare och 
studerande.

Man kan bara applådera ambitionen

Sverigebiblioteket arbetar bland annat för en gemensam digital 
plattform. Ambitionen är
att i framtiden kunna presentera resurserna på en enda webbplats. 
Användaren står i
fokus och ska kunna hitta den information han eller hon söker utan att 
behöva veta om
den finns på ett forskningsbibliotek, specialbibliotek eller ett 
folkbibliotek.

Domännamnet är redan inregistrerat

http://www.sverigebiblioteket.se/


Kulturministern gläder sig åt Kulturrådets initativ:

Utvecklingen går snabbt på biblioteksområdet och jag håller med Leif 
Pettersson
om att det är viktigt att samordningen av de gemensamma 
bibliotekssystemen utvecklas.
Glädjande nog har ett flertal initiativ tagits med den inriktningen. Ett 
exempel är Statens
kulturråds förnyade samarbete med Kungl. biblioteket, där en del av den 
gemensamma
visionen är Sverigebiblioteket, ett nationellt bibliotekssamråd som 
bland annat arbetar
för en enda plattform på webben. På sikt ska alla bibliotekstjänster som 
är tillgängliga
via Internet samlas för att kunna erbjudas till bibliotek, studerande 
och allmänhet.

Inom ramen för statsbidraget till regional biblioteksutveckling har 
Statens kulturråd i år
bland annat prioriterat projekt som utvecklar bibliotekstjänster på 
webben med betydelse
för både regional och nationell nivå. I syfte att få till stånd en 
bättre samordning inom
området har Kulturrådet även tagit initiativ till en nationell 
webbgrupp, ett informellt nätverk
för alla aktörer som arbetar med bibliotekstjänster på webben.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GV11334&rm=2007/08&bet=334


Enligt DN idag så har Kulturrådet börjat stödja fria e-tidskrifter 
ekonomiskt, vilket är glädjande nyhet

http://metro.se/se/article/tt/2008/01/02/01wkulturkulturstod/index.xml

Äntligen börjar ett nationellt digitalt bibliotek ta form!


Jan


-- 
 
Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask] 


  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager