LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Kurs för bibliotekarier om uppsatsskrivan de
From: Birgitta Hansson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 11 Jan 2008 14:20:03 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (71 lines)


Det finns platser kvar i den kurs som Örebro universitet erbjuder. Se 
nedan! Välkommen med anmälan!

Angående kurs för bibliotekarier inom universitets- och 
högskolebibliotek våren 2008

Med anledning av förfrågan från flera bibliotekarier informerar vi om
kursen /Uppsatsskrivande - Bibliotekariens ansvar och roll/, 5
högskolepoäng, som under våren 2008 ges som uppdragsutbildning av
Pedagogiska institutionen i vid Örebro universitet.

Kursen fokuserar på bibliotekariens medverkan vid studenternas
uppsatsskrivande. Uppsatsernas institutionella sammanhang behandlas,
både sådant som är gemensamt för alla ämnen enligt högskolelagen och
examensordningen och de villkor som råder inom enskilda institutioner,
liksom frågor om handledning och lärande. I kursen eftersträvas ett möte
mellan de båda kunskapsområdena informationskompetens och pedagogik.
Lärarna i kursen är specialister inom dessa områden.

Kursen är upplagd runt föreläsningar, seminarier och självständiga
uppgifter som går ut på att kursdeltagarna reflekterar kring och samlar
information om handledning och uppsatsskrivande. Kursen genomförs under
en heldag och två halvdagar.

Tidigare har kursen köpts av bl.a. Lunds universitet och Malmö högskola.
Våren 2007 gavs kursen för bibliotekarier vid Luleå universitet, Umeå 
universitet och Mittuniversitetet och hösten 2007 ges kursen för
Södertörns högskola, Stockholms universitet och Lärarhögskolan i Stockholm.

Nästa kursomgång planeras till våren 2008 med kursstart 18 februari.
Datum för kursmöten på Örebro universitet är:
Onsdag 27 februari kl. 10.00-17.00
Onsdag 2 april kl. 12.30-16.30 samt
Onsdag 7 maj kl. 12.30-16.30.

Ytterligare information om den pågående kursen samt anmälningsblankett
till vårens kurs finns på:
http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____39255.aspx

Kurskostnaden är 3 700 kr/deltagare (inklusive lunch dag 1 samt kaffe).
Kursen har 20 platser.

Anmälan till kursen sker senast 28 januari 2008 till:
Dorotea Åhlgren, 019-303983
[log in to unmask]

För frågor om kursen kontakta:

Birgitta Hansson, 019-303549   [log in to unmask]   eller
Ingrid Unemar Öst, 019-301156 [log in to unmask]

-- 
---------------------------------------------------------
Birgitta Hansson
Processansvarig/Senior Librarian
Örebro universitetsbibliotek/Örebro University Library
S-701 82 Orebro, Sweden
Tel: +46 19 303549  Fax:+46 19 331217
e-mail: [log in to unmask]-- 
---------------------------------------------------------
Birgitta Hansson
Processansvarig för processen Att ge stöd i informationskompetens
Senior Librarian
Örebro universitetsbibliotek/Örebro University Library
S-701 82 Orebro, Sweden
Tel: +46 19 303549  Fax:+46 19 331217
e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager