LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Forum för kulturarvsforskning - seminarieserie, öppen för alla!

From:

Eva Pelve <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 25 Jan 2008 09:43:21 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Våren 2008 startar ett nytt forum för aktuell kulturarvsforskning. Vi vill
presentera ny spännande forskning som föreläsningar och seminariedagar
samt ordna debatter kring aktuella ämnen och teman. Vi vill stimulera till
en kreativ och utvecklande diskussion.

Forumet arrangeras i samarbete mellan Kungl. Vitterhetsakademien,
Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer och Stockholms
universitet. Programpunkterna kommer omväxlande att arrangeras på de olika
institutionerna. Våra institutioner har nyligen ingått ett avtal i syfte
att stärka Vitterhetsakademiens bibliotek som det centrala
forskningsbiblioteket inom ämnesområdet. Riksantikvarieämbetet och Statens
historiska museer önskar kommunicera och föra ut den forskning som bedrivs
inom respektive institutions FoU-verksamhet.
Samarbetet med Stockholms universitet är en naturlig utgångspunkt för att
främja dialog och erfarenhetsutbyte mellan universitetsforskning,
myndighetspraktik och museiverksamhet.

Under våren 2008 vill vi med start i en paneldebatt torsdagen den 31
januari träffas för givande diskussioner och presentationer av aktuella
projekt. Alla är varmt välkomna, deltagandet är gratis och ingen
förhandsanmälan behövs. I mån av möjlighet kommer vi att ordna enklare
förtäring och gemytlig eftersits.


Program Våren 2008:

Framtidens kulturarvsforskning
Debatt. Var står kulturarvsforskningen idag? Vilka frågor är viktiga för
framtiden?
I Panelen: Stefan Jonsson (DN), Magdalena Hillström (Tema Q, Linköpings
universitet), Anne-
Marie Leander Touati (SU, inst. för arkeologi och antikens kultur), Karin
Arvastson (RAÄ),
Fredrik Svanberg (SHM) och Ulf Sporrong (Vitterhetsakademien).
Moderator: Anna Källén (SU, inst. för arkeologi och antikens kultur)
Tid: 31 januari kl 16-18. Plats: Historiska museet

Historiebruk i norr
Temadag RAÄ FoU kring tre böcker om kulturarv, identitet och politik.
Vid seminariet presenterar Mikael Vallström sin bok Det förflutnas närvaro
och Thomas Wallerström
sin bok Vilka var först? Dessutom presenteras antologin Historisk rätt? där
Inga Lundström, redaktör,
och några av artikelförfattarna; Bozena Werbart, Lars Thomasson, Inger
Zachrisson, Erling Wande,
Björn Magnusson Staaf, Birgitta Johansen och Sven-Donald Hedman medverkar
med presentationer
och diskussion. Böckerna finns att köpa genom RAÄs bokhandel, www.raa.se.
Tid: onsdag 13 februari kl 13-17. Plats: RAÄ, Stora Sessionssalen

De odödliga
Nina Nordström, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds
universitet, presenterar sin
doktorsavhandling om några av de mest kända förhistoriska individerna i
vetenskap och media.
Tid: 6 mars kl 16-18. Plats: RAÄ, Östra stallet

Makten över monumenten
Mia Geijer, KTH, presenterar sin doktorsavhandling om restaureringar av
vasaslott 1850-2000
Projektet har finaniserats av RAÄ och boken finns att köpa genom Nordiska
museets bokhandel
Tid: 3 april kl 16-18. Plats: RAÄ, Stora Sessionssalen

Med passion för pluralism
Susanne Thedéen, Stockholms universitet, talar om sitt projekt om
identiteter i livet och döden
under vendel- och vikingatid. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet
Tid: 24 april kl 16-18. Plats: Historiska museet

Levde de spartanskt?
Sven Isaksson, Stockholms universitet, talar om sitt projekt om matkultur
och näringsfång under
bronsålder i södra och mellersta Sverige. Projektet finansieras av
Vetenskapsrådet
Tid: 15 maj kl 16-18. Plats: Stockholms universitet

Tid:
Programpunkterna arrangeras vanligen
torsdagar kl 16-18
Plats:
Riksantikvarieämbetet innebär Storgatan 41 i
Stora Sessionssalen eller i Östra stallet, Historiska
museet innebär Narvavägen 11-, Stockholms universitet innebär
Institutionen för arkeologi och antikens kultur,
Lilla Frescativägen 7.
Kontakt:
Camilla Montan, Vitterhetsakademiens bibliotek,
RAÄ, e-post: [log in to unmask], tel.
08/519 18 140


Eva Pelve
Bibliotekarie/Librarian
Vitterhetsakademiens bibliotek
Riksantikvarieämbetet/National Heritage Board
Box 5405
Leverans/Delivery address: Storgatan 41
SE-114 84 STOCKHOLM

E-mail: [log in to unmask]
Tel: +46-8-519 180 34
Mob: 070-404 47 28
Fax: +46-8-663 35 28
http://www.raa.se/bibliotek


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager